ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Faux στά δεξιά

Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

«Λές νά ἀναγκαστεῖ τώρα ὁ Κυριάκος νά κάνει στροφή πρός τά δεξιά καί νά ἀναβληθεῖ ἡ ψήφιση τοῦ γάμου γιά τά ὁμόφυλα ζευγάρια γιά τόν ὁποῖο διατυπώνονται σφοδρές ἀντιρρήσεις ἀπό τόν κόσμο μας;» μέ ρώτησε χθές ἔμπειρος βουλευτής. Τίς ἀντιδράσεις τίς γνωρίζω καιρό, καί φθάνουν μέχρι τίς οἰκογένειες μελῶν τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου. Σύζυγος κορυφαίου Ὑπουργοῦ, πληροφορηθεῖσα τήν πρόθεση Μητσοτάκη νά νομοθετήσει τόν γάμο, ἀπηύθυνε μεταξύ σοβαροῦ καί ἀστείου τήν ἑξῆς ἀπειλή στόν ἄνδρα της: «Ἄν τυχόν ψηφίσεις κάτι τέτοιο, νά μήν γυρίσεις σπίτι!». Οἱ ἀντιδράσεις γνωστές λοιπόν. Οἱ διαθέσεις τοῦ πρωθυπουργικοῦ ἐπιτελείου ὅμως ἄγνωστες. Δέν μπορῶ νά τίς γνωρίζω ἀκριβῶς γιά ἕναν ἁπλό λόγο: Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὑποδύεται μέν τόν μεταρρυθμιστή, ἀλλά ὅταν πρόκειται νά λάβει μιά ἀπόφαση πού ἐνδεχομένως τοῦ στοιχίσει πολιτικά, μετρᾶ, μέχρι λεπτομερείας, τά σύν καί τά πλήν της. Ὅταν γιά παράδειγμα κάποιοι τόν πίεζαν νά ψηφίσει ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς ΝΔ τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» διά τῆς ἐπικυρώσεως τῶν μνημονίων συνεργασίας μέ τά Σκόπια, ἐκεῖνος ρώτησε τούς Καραμανλῆ-Σαμαρᾶ.

Καί ὅταν ἐκεῖνοι τόν ἐνημέρωσαν ὅτι δέν θά τό ψηφίσουν καί ὅτι τυχόν ἐπικύρωσή του θά ἄνοιγε μεγάλη τρῦπα στά δεξιά τῆς ΝΔ, ὡς ρεαλιστής καί ὀρθολογιστής πού εἶναι ὁ κύριος Μητσοτάκης ἀνέστειλε ἐπ’ ἀόριστον τήν ψήφισή τους. «Ρίχτα σέ μένα καί στόν Ἀντώνη!» τοῦ εἶπε ἐκείνη τήν μέρα ὁ Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος μέ παπποῦ Μακεδονομάχο στίς Σέρρες καί μέ τό βέτο τοῦ Βουκουρεστίου στό παλμαρέ του, ἦταν ἀδύνατον νά ψηφίσει ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» καί τό κυριώτερο νά ἐγκρίνει συνθήκη πού ἀναγνώριζε «μακεδονική γλῶσσα» καί «μακεδονικό ἔθνος».

Καί γιά τήν ὁποία ἡ ΝΔ εἶχε καταθέσει πρόταση μομφῆς ἐναντίον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!

Στήν ὑπόθεση τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν ὁ Πρωθυπουργός ἔχει νά ἰσορροπήσει μεταξύ τῶν ἀντιδράσεων τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδος ἀπό τήν μία, καί τῶν ἀντιλήψεων πού ἔχει ὁ ἴδιος καί τό στενό ἐπιτελεῖο του (Πατέλης, Γιατρομανωλάκης κ.λπ.) ἀπό τήν ἄλλη. Ἀλλά καί ὑποσχέσεων πού ἔχει δώσει σέ διεθνεῖς συνομιλητές του. Θρυλεῖται ὅτι ἔχει ὑποσχεθεῖ τήν νομοθέτηση τοῦ γάμου καί στόν Πρωθυπουργό τοῦ Λουξεμβούργου, ὁ ὁποῖος ἔχει παντρευτεῖ τόν καλό του. Ἡ τελική στάθμιση δέν θά γίνει μέ ἰδεολογικά κριτήρια μόνον ἀλλά μέ βάση τήν ἀνάλυση κόστους-ὀφέλους (cost benefit). Καί ρόλο στήν ζυγαριά θά διαδραματίσει ἡ εὐρωπαϊκή του φιλοδοξία, γιά τήν ὁποία ὅσο καί ἄν σκίζει τά ἱμάτιά του στόν «Σκάι» ὁ…«φίλος» μου ὁ Μπάμπης ὁ Παπαδημητρίου, ἀποδίδοντας τίς πληροφορίες πού ἀποκάλυψα στήν φιλία μου μέ τόν Κώστα Καραμανλῆ (ἄσχετο), εἶναι ὑπαρκτή, ὑπαρκτότατη.

Γιά νά ἀπαντήσουμε λοιπόν στό ἐρώτημα, ἄν ἡ ΝΔ θά κάνει δεξιά στροφή λόγῳ Κασσελάκη, πρέπει νά ἀρχίσουμε τήν ἀνάλυση ἀπό τό τέλος τῆς διαδρομῆς. Τί τήν χρειάζεται τήν ἕβδομη ἀπό τό 2016 νίκη ὁ Κυριάκος; Γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ σᾶς βεβαιῶ θά …«χρειάζεται» τήν ἧττα γιά νά γυρίσει… ὁ Τσίπρας. Ἡ ἀνάλυσή μας δέν ἀλλάζει: Ὁ Πρωθυπουργός μετά ἀπό ἑπτά χρόνια στήν ἀρχηγία καί πέντε χρόνια στήν Προεδρία τῆς Κυβερνήσεως θά μετακομίσει στίς Βρυξέλλες, ἄν τοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία. Ἄν συντρέξουν οἱ προϋποθέσεις. Τήν χρειάζεται τήν νίκη λοιπόν γιά νά μετακομίσει δόξῃ καί τιμῇ.

Ἡ καμπύλη τῆς φθορᾶς ἔχει ἀρχίσει τήν κατιοῦσα διαδρομή, ἐνῷ ἡ ἀνιοῦσα πορεία ἔφθασε στό «πίκ» τόν Ἰούλιο. Καί πάντως ὁ ἴδιος δέν ἐνθουσιάζεται νά ἀπολογεῖται κάθε τρεῖς καί λίγο στά ὅλο καί πιό ἐπιθετικά, ὅσο περνᾶ ὁ καιρός, μέσα ἐνημέρωσης. Ἄρα, συνυπολογίζοντας καί τήν στάση τῆς Ἐκκλησίας στό, δογματικό, γι’ αὐτήν θέμα τοῦ γάμου (δέν ἔχει τήν πολυτέλεια νά σιωπήσει), θά μεταθέσει τήν ἀπόφαση γιά μετά τίς εὐρωεκλογές. Γιά νά μετακομίσει στίς Βρυξέλλες ὁ κύριος Μητσοτάκης χρειάζεται καί τήν ψῆφο τῶν ΛΟΑΤΚΙ καί τήν ψῆφο τῶν πασοκογενῶν (ὁ Ἀνδρέας Λοβέρδος οἰκοδομεῖ ἤδη πανελλαδικό μηχανισμό μέ τήν στήριξη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ) καί τήν ψῆφο τῶν συντηρητικῶν γερόντων.

Γι’ αὐτό, ἄλλως τε, ἀναθεώρησε τήν δημοσίως διακηρυχθεῖσα θέση του περί θεσμοθέτησης τῆς λίστας ἐξ αἰτίας τῶν celebrity. Μέχρι τίς εὐρωεκλογές λοιπόν ἡ ΝΔ θά εἶναι Δεξιά. Faux στά δεξιά, ἀλλά δεξιά. Ἔστω στά λόγια. Μετά τίς εὐρωεκλογές ὅμως τό ἱερατεῖο τῶν ΛΟΑΤΚΙ πού ἔχει τήν ἕδρα του στό Μέγαρο Μαξίμου θά περάσει στήν ἀντεπίθεση. Καί θά ἀπαιτήσει τήν νομοθέτηση. Αὐτή θά εἶναι ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας γιά τήν ἰδεολογική φυσιογνωμία τῆς ΝΔ. Γιατί τότε θά κριθεῖ ἡ νομοθέτηση τοῦ γάμου μέ τύπο ἀστικοῦ δικαίου καί ταυτόχρονα τό παράγωγο, τό δικαίωμα τῆς τεκνοθεσίας. Καί ἐπειδή ἀκούω ὅτι ἄλλο τό ἕνα καί ἄλλο τό ἄλλο, μία ἐπισήμανση. Πρόκειται γιά τό ἴδιο ἀκριβῶς θέμα. Δικαίωμα τεκνοθεσίας ἀποκτᾶται μόνον ἄν ὑπάρχει γάμος. Τεκνοθεσία χωρίς γάμο δέν νοεῖται ὅταν μιλοῦμε γιά ζεῦγος. Ἕνα εἶναι τό θέμα λοιπόν. Θά τό προσεγγίσουμε ὅμως σέ ἄλλο σημείωμα ὁλιστικά, σέ συνάρτηση μέ τήν νέα ἐπετηρίδα τῶν ζώντων ὀργανισμῶν, ἔλλογων καί ἄλογων (ἄνδρες, γυναῖκες, ζῶα), καί μέ τήν γενικώτερη φθίνουσα πορεία τοῦ πληθυσμοῦ τῶν ἀνθρώπων. Ὄχι μεμονωμένα.

Μεμονωμένα βολεύει κάποιους νά ἀποφεύγουν τίς ἀπαντήσεις μέ χρήση χαζοχαρούμενων τσιτάτων περί τῆς ἀγάπης καί τῆς ἰσότητας.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.