Εὐλογία Πάπα γιά φθινόπωρο!

ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ συμφωνοῦν ὅτι ἡ διαφορά μεταξύ ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ αὐτήν τήν στιγμή τείνει νά σταθεροποιηθεῖ στίς 8-9 μονάδες ὑπέρ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης.

Παρά τίς παροχές Τσίπρα. Τό ἐπισημάναμε καί ἐμεῖς στό πρόσφατο σημείωμά μας μέ τόν τίτλο «Θά χάσουν μέ τά τσαρούχια». Ὡστόσο, πέραν τῶν δημοσιευμένων εὑρημάτων τῶν μετρήσεων ὑπάρχουν καί τά ἀδημοσίευτα. Καί αὐτά παρουσιάζουν ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον. Ἀποκαλύπτουν γιατί κατά βάθος ὁ Πρωθυπουργός εἶναι ἀμφίθυμος γιά τίς κάλπες τοῦ Μαΐου ἕως ὅτου ὑπάρξουν γεγονότα ἱκανά γιά νά βελτιώσουν τήν πολιτική ἀτμόσφαιρα ὑπέρ του. Ἔχουμε καί λέμε λοιπόν!

1. Σέ ἀστάθμιστο δεῖγμα ἑταιρείας πού ἐμπιστεύομαι καί ἀποδεδειγμένα δέν παίζει παιχνίδια ὑπέρ τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου κόμματος, ἡ διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ εὑρέθη στίς 17 μονάδες. Ποσοστό πού ἄν ἐπιβεβαιωθεῖ σέ κάλπη ὁδηγεῖ στήν πανωλεθρία ΣΥΡΙΖΑ.

2. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης προηγεῖται σέ ὅλες τίς ἡλικίες ἀκόμη καί στούς 17-34 πού «πλευρίζει» ὁ Πρωθυπουργός μέ τό δικαίωμα ψήφου καί μέ τίς ἄδειες ὁδήγησης. Ὁ Τσίπρας προηγεῖται μόνο στήν γενιά του, στήν ἡλικία 35-44.

3. Πρώην ψηφοφόροι τοῦ ΠΑΣΟΚ μετακινοῦνται ἀπ’ εὐθείας πρός τήν κεντροδεξιά παράταξη. Τό ἀναγνώρισε καί στήν ὁμιλία της ἡ Φώφη Γεννηματᾶ στό Συνέδριο, ἐξηγώντας ὅτι τό κάνουν γιά νά φύγει ὁ Τσίπρας. Ἡ Πρόεδρος τοῦ ΚΙΝΑΛ τούς ἔκανε ἔκκληση νά μήν τό πράξουν καί νά ψηφίσουν τό κόμμα της ἀναγνωρίζοντας πάντως τό πρόβλημα πού ἔχει στά «δεξιά» της. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ψηφοφόροι πού περιμένουν νά φθάσει ὁ μήνας εἴκοσι γιά νά πληρωθοῦν καί νά ζήσουν τήν οἰκογένειά τους ρίχνουν τήν εὐθύνη ἀποκλειστικά στόν ΣΥΡΙΖΑ. Καί εἶναι ἕτοιμοι νά δοκιμάσουν κάθε λύση πού θά βελτιώσει τυχόν τήν ζωή τους. Πέντε χρόνια ἀνοχῆς στήν Ἀριστερά εἶναι πολλά.

4. Ἡ ψῆφος πρός τόν ΣΥΡΙΖΑ σέ λαϊκές περιοχές ἐξασθενεῖ ἐντυπωσιακά. Στόν Δῆμο Κορυδαλλοῦ ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶχε ἐπιτύχει στίς προηγούμενες ἐκλογές «τρίπλ» σκόρ: Κάτι σάν 42% ἔναντι 15%. Τώρα σύμφωνα μέ τήν τελευταία μέτρηση προηγεῖται μόνο 2 μονάδες στό σταθμισμένο δεῖγμα –στό ἀστάθμιστο ἡττᾶται!

5. Ἡ ψῆφος διαμαρτυρίας στά δεξιά τοῦ πολιτικοῦ συστήματος μοιάζει νά διασπᾶται σέ πολλά μικρότερα κόμματα. Ἡ μέτρηση βρῆκε τήν Χρυσή Αὐγή «πιεσμένη» πρός τά κάτω. Θά δοῦμε πόσο ἀκριβές εἶναι αὐτό. Ὡστόσο εἶναι λογικό πώς τέως νεοδημοκράτες πού ψήφισαν Χρυσή Αὐγή ἴσως δίνουν ψῆφο ἀνοχῆς στόν Μητσοτάκη μέ αἴτημα «νά φύγει ὁ ΣΥΡΙΖΑ». Ὄχι μόνο γιά λόγους οἰκονομικούς ἀλλά καί γιά λόγους ἐθνικούς. Ἡ Κυβέρνηση μέ τήν στάση της στά ἑλληνοτουρκικά, τήν Ἀλβανία, τό Μακεδονικό δίδει τήν αἴσθηση τῆς παράδοσης σέ ὅλα τά μέτωπα, καί αὐτό ἐνοχλεῖ.

Συμπερασματικά: ἕνα ἰσχυρό ρεῦμα πού διαπερνᾶ αὐτήν τήν στιγμή τό ἐκλογικό σῶμα εἶναι ἡ «τσαντίλα» ἐναντίον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά οἱ ἀπόρρητες μετρήσεις λένε ὅτι τό μαλακό ὑπογάστριο τῆς ΝΔ εἶναι ὁ φόβος. Ὅτι ὁρισμένα μεσαῖα στελέχη της συμπεριφέρονται μέ τρόπο πού δείχνει ὅτι ἔρχονται νά ἐπανακαταλάβουν τήν ἐξουσία, καί αὐτό προβληματίζει σκεπτόμενους ψηφοφόρους. Πάνω σέ αὐτό τό συναίσθημα ἄλλωστε, τοῦ φόβου γιά ρεβανσισμό καί διατάραξη τῆς κοινωνικῆς ὁμαλότητας μαζί μέ τήν σκανδαλολογία, θά θελήσει νά στηριχθεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ στίς κάλπες μέ ἄφθονη ἀρνητική διαφήμιση.

Σέ αὐτό τό σημεῖο βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν. Τούτων δοθέντων μένει στίς ἑπόμενες ἑβδομάδες νά δοῦμε ποιός θά ἐπιβεβαιωθεῖ: Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος πού θεωρεῖ ὅτι ὁ Τσίπρας θά πάει σέ ἐκλογές Ὀκτώβριο γιατί περιμένει τό Νόμπελ Εἰρήνης (στήριξε τήν ὑποψηφιότητά του χθές ὁ Πάπας Φραγκῖσκος!) ἤ Μάιο γιά νά ἐκτονώσει τόν θυμό στίς πολλές κάλπες καί νά περιορίσει τό εὖρος τῆς ἥττας του; Ἴδωμεν.

Απόψεις

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του

Ἡ τρέλα τῶν ἀνθρώπων

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ δημοσιογράφοι εἴμαστε ἐδῶ, ὑποτίθεται, γιά νά ἀπαντᾶμε

Κατεγράφησαν 5.140 περιστατικά ἐνδοοικογενειακῆς βίας

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐξηγήσεις Θεοδωρικάκου

Ὁδεύουμε πρός ἕναν ἀπρόβλεπτο χειμῶνα

Δημήτρης Καπράνος
Θυμᾶμαι μία ἐποχή, κατά τή διάρκεια τῆς Ἑπταετίας…

Σάββατο, 4 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ