ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Ἑστίες ἀνάφλεξης τό 2022

ΤΑ ΝΕΑ εἶναι καί καλά καί κακά

Τά καλά νέα εἶναι ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐνοχλοῦνται ἀφάνταστα ἀπό τήν παρουσία τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ στήν Ἀλεξανδρούπολη, καί τά διαβήματα πού ἔκαναν στίς ΗΠΑ μακριά ἀπό τά φῶτα τῆς δημοσιότητος ἦταν ἔντονα. Λέγεται μάλιστα ὅτι ἡ διπλωματική τους ὑπηρεσία εἶχε ζητήσει ἀπό τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν νά μήν ἐγείρει ποτέ δημοσίως αὐτό τό θέμα γιά λόγους πρεστίζ, εἰς μάτην ὅμως. Ὁ Σουλτάνος ἄστραψε καί βρόντηξε ἀπό ὀργή. Πίσω ἀπό τήν ἀμερικανική παρουσία στήν Ἀλεξανδρούπολη φαίνεται νά ὑποκρύπτεται ἡ προοπτική μιᾶς ἄρρητης συμφωνίας μεταξύ Ἑλλάδος καί ΗΠΑ: ἡ ἑλληνική διπλωματία ἀναλαμβάνει ρόλο ἐμπροσθοφυλακῆς τῆς Δύσεως στήν περιοχή τῶν Βαλκανίων καθώς οἰκοδομεῖ σχέσεις ἐμπιστοσύνης καί μέ τήν Σερβική, καί μέ τήν Ἀλβανική, καί μέ τήν Βουλγαρική ἀλλά καί μέ τήν Σκοπιανή κυβέρνηση.

Μέ τήν τελευταία, ὑπό τήν ἔννοια ὅτι δέν ἀποτέλεσε ἐκείνη τήν πηγή τῶν προβλημάτων της, ἀλλά κυρίως τά Τίρανα, ἡ Ἄγκυρα καί ἡ Σόφια. Ἔναντι αὐτῆς τῆς ἐξυπηρετήσεως νά καλύψει τό κενό ἰσχύος πού ἄφησαν οἱ ΗΠΑ πίσω τους ἀλλά καί τοῦ ἀνοίγματος τῆς διπλωματικῆς μας βεντάλιας στόν Ἀραβικό κόσμο καί τήν Ἀφρική, ἡ Ἀθήνα λέγεται ὅτι ἐξασφάλισε ἐγγυήσεις ἀσφαλείας ἀπό τίς ΗΠΑ. Στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ βεβαίως. Ἐπί τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος. Αὐτή εἶναι ἡ θετική ἀνάγνωση τῶν πραγμάτων, καί μακάρι νά ἰσχύει.

Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ ἄλλη τήν ὁποία εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ἐπισημάνουμε. Δεδομένου ὅτι τά Βαλκάνια (μέ χῶρες αἰχμῆς τήν Βοσνία καί τά Σκόπια), ἡ Οὐκρανία (καί εἰδικώτερα ἡ Κριμαία), τό Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ἡ Σινική Θάλασσα καί βεβαίως ἡ Ἀνατολική Μεσόγειος, εἶναι δυνητικές ἑστίες ἀνάφλεξης τοῦ κόσμου τοῦ 2022, καλόν εἶναι νά προσέχουμε τήν κινητικότητα πού ἀναπτύσσεται στήν περιοχή μας. Ὅπου τίποτε δέν εἶναι δεδομένο.

Αὐτές τίς μέρες συμβαίνουν ἐνδιαφέρουσες ἐξελίξεις, καί ὅσοι διακινοῦν τήν θεωρία τῆς ἀπομονωμένης Τουρκίας καλόν εἶναι νά τίς ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους. Τό γεγονός ὅτι ἡ συνάντηση Μπάιντεν-Ἐρντογάν ἐξελίχθηκε ὅπως μᾶς εἰπώθηκε ἀπό ἁρμόδια χείλη σέ «διάλογο κωφῶν», εἶναι καλό γιά ἐμᾶς, ἀλλά δέν ἀρκεῖ. Καί τοῦτο διότι: Πρῶτον, οἱ Τοῦρκοι ἄνοιξαν γιά πρώτη φορά μετά τό 2013 δίαυλο ἐπικοινωνίας μέ τούς Ἰσραηλινούς. Ἡ παράδοση τῶν Ἰσραηλινῶν κατασκόπων ἀπό τήν Ἄγκυρα στήν Ἱερουσαλήμ ἀποτέλεσε γιά τόν Ἐρντογάν τήν ἰδανική ἀφορμή πού ἀναζητοῦσε γιά νά μιλήσει μέ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσραήλ. Καί τά κατάφερε. Ὁμίλησε καί μέ τόν Πρόεδρο καί μέ τόν πρωθυπουργό. Δεύτερον, τά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα στήν συμμαχία τῶν ὁποίων ἐλπίζουμε ἄνοιξαν ἐπίσης κανάλι ἐπικοινωνίας μέ τόν Ἐρντογάν. Κορυφαῖος Ὑπουργός τους θά ἐπισκεφθεῖ τήν Ἄγκυρα. Τά κέρδη τοῦ Κατάρ ἀπό τήν ἐμπλοκή στό Ἀφγανιστάν ἔπεισαν τούς Ἄραβες φίλους μας ὅτι δέν πρέπει νά λείπουν ἀπό τήν περιοχή. Ἔχουν μπεῖ μάλιστα στόν πειρασμό νά ἀναμιχθοῦν ἐνεργῶς στίς τουρκικές ἐκλογές, μᾶλλον ὑπέρ τοῦ Ἐρντογάν. Εἶναι βεβαίως πρός τιμήν τους ὅτι ἔστειλαν προσωπικό ἀπεσταλμένο στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά τόν ἐνημερώσει ἐγκαίρως γιά τό ἄνοιγμά τους πρός τήν Τουρκία, ἀλλά αὐτό δέν ἀναιρεῖ τήν οὐσία. Τό ἄνοιγμα παραμένει ἄνοιγμα.

Τρίτον, ἡ Ἱσπανία τοῦ Σάντσεθ. Ἀπό ὅσο θυμόμαστε ὁ Πρωθυπουργός εἶχε συναντηθεῖ μέ τόν Πρωθυπουργό στό παρελθόν καί εἶχαν κάνει κοινές δηλώσεις κατά τοῦ …λαϊκισμοῦ. Χθές ἔγινε γνωστό ὅτι ἡ Ἱσπανία θά ναυπηγήσει ἀεροπλανοφόρο καί φρεγάτες γιά λογαριασμό τῆς Τουρκίας, μία ἀπό αὐτές θά ὀνομαστεῖ μάλιστα… «Θράκη». Τέταρτον, τό Ἰράν. Καί ἐκεῖ ἄνοιξε νέο κεφάλαιο ὁ Ἐρντογάν. Τέλος, ὑπάρχει καί ἡ Ρωσσία τήν ὁποία θά ἐπισκεφθεῖ στίς ἀρχές Δεκεμβρίου ὁ Πρωθυπουργός. Ἀνακοίνωσε συμπαραγωγή μέ τήν Τουρκία γιά τήν κατασκευή ἀνταλλακτικῶν γιά τούς S-300. Κακά νέα ὅλα αὐτά. Ἐκτιμοῦμε βεβαίως ὅτι αὐτήν τήν περίοδο ἡ ἑλληνική διπλωματία ἀνοίγει μαζί μέ τήν Αἴγυπτο πανιά στήν Λιβύη. Ἐξ οὗ καί μᾶς ἔρχεται ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Σούκρι, ὁ ὁποῖος ἔχει διορίσει στήν Ἀθήνα πρέσβη ἕναν σοβαρό διπλωμάτη ἐμπιστοσύνης του –εἶναι ἐξάδελφος τῆς συζύγου του. Ἐκτιμοῦμε ὅτι θέτουμε τά διλήμματα στούς Ἀλβανούς, τήν ὥρα πού οἱ Τοῦρκοι πᾶνε καί φέρνουν τόν Ράμα μέ πριβέ πτήσεις τζέτ σέ ξενοδοχεῖα πολυτελείας στά τουρκικά παράλια. Ἡ Ἀλβανία ἄν θέλει νά ἐπιβιώσει μόνον ἕναν δρόμο ἔχει, τόν εὐρωπαϊκό, ὁ ὁποῖος περνᾶ ἀπό τήν Ἀθήνα. Ἐκτιμοῦμε ὅτι προειδοποιοῦμε τήν Σερβία γιά τίς ἀγάπες καί τά λουλούδια μέ τήν Τουρκία ὅταν ἐμεῖς δέν ἀναγνωρίζουμε τό Κόσοβο. Ἐκτιμοῦμε ὅτι ἔστω καί ἀργά ἀνακαλύπτουμε τό μόνιμο μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας Ρωσσία, ἄν καί κάποιοι Ὑπουργοί ζήτησαν ἀστόχαστα παραμονές τίς ἐπίσκεψης Μητσοτάκη στήν Μόσχα τήν ἐπιβολή κυρώσεων στήν Μόσχα γιά τήν Οὐκρανία. (Οἱ Ρῶσσοι μᾶς ζητοῦν σεβασμό μέ τό νά μήν ἀναμειγνυόμαστε στά ἐσωτερικά τους, καί ἐμεῖς τρία πουλάκια κάθονταν.) Τό ἐρώτημα μετά ταῦτα εἶναι ἄν τά συμφέροντα τῆς χώρας καί ἡ κατάσταση στήν ὁποία βρισκόμαστε μᾶς ἐπιτρέπουν νά παίζουμε «μπάλλα» σέ ὅλη τήν ἀκτῖνα, ἀπό τήν Ἀφρική καί τήν Μέση Ἀνατολή ἕως τά Βαλκάνια καί τόν Καύκασο! Αὐτό δέν θά τό ἀπαντήσουμε ἐμεῖς, ἀλλά οἱ ἁρμόδιοι μέ πρῶτο τόν Πρωθυπουργό. Προβληματισμό θέτουμε ἁπλῶς… Καλημέρα σας.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…