ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Εστία, Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΣ ΤΟ ΠΑΝ!

«Κατά την δημοσιευθείσαν έκθεσιν εις την «Βρεταννικήν Ιατρικήν εφημερίδα» επί των γενομένων πειραμάτων εις τα γηροκομεία του Λονδίνου, του Πλύμουθ και Στόκ-όν-Τρεντού, επί 138 προσώπων, το μεγαλείτερον των οποίων ήτο ηλικίας 94 ετών, με το φάρμακον της Ρουμανίδος ιατρού Ασλάν, ουδέν πρόσωπον έδειξε βελτίωσίν τινα. Οι Βρεταννοί ιατροί, χωρίς ν’ αμφισβητούν την καλήν πίστιν της Ρουμανίδος, φρονούν ότι ενδέχεται να μη επρόσεξε τον ψυχολογικόν παράγοντα που προκαλεί εις ένα υπερήλικα το ενδιαφέρον των ιατρών». Και έτσι, αποδεικνύεται ότι η μόνη θεραπεία του γήρατος είναι να νομίζη ο γέρων, ότι έγινε νέος. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε, καθώς λέγει και ο Πιραντέλλο…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Εγνώσθη, ότι εις την θέσιν του γενικού διευθυντού Χωροφυλακής του Υπουργείου Εσωτερικών τοποθετείται, αντί του αποχωρούντος εις το τέλος του έτους λόγω ορίου ηλικίας υποστρατήγου Μπεθάνη, ο νυν υπαρχηγός της Χωροφυλακής υποστράτηγος Ι. Πέτροβας.

ΦΟΡΤΙΟΝ ΙΧΘΥΩΝ

Με το ελληνικόν αλιευτικόν ανοικτής θαλάσσης «Αστακός» εκομίσθησαν εκ Λας Πάλμας, εις Πειραιά, 393 τόννοι κατεψυγμένων ιχθύων.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ