Εστία, Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΣ ΤΟ ΠΑΝ!

«Κατά την δημοσιευθείσαν έκθεσιν εις την «Βρεταννικήν Ιατρικήν εφημερίδα» επί των γενομένων πειραμάτων εις τα γηροκομεία του Λονδίνου, του Πλύμουθ και Στόκ-όν-Τρεντού, επί 138 προσώπων, το μεγαλείτερον των οποίων ήτο ηλικίας 94 ετών, με το φάρμακον της Ρουμανίδος ιατρού Ασλάν, ουδέν πρόσωπον έδειξε βελτίωσίν τινα. Οι Βρεταννοί ιατροί, χωρίς ν’ αμφισβητούν την καλήν πίστιν της Ρουμανίδος, φρονούν ότι ενδέχεται να μη επρόσεξε τον ψυχολογικόν παράγοντα που προκαλεί εις ένα υπερήλικα το ενδιαφέρον των ιατρών». Και έτσι, αποδεικνύεται ότι η μόνη θεραπεία του γήρατος είναι να νομίζη ο γέρων, ότι έγινε νέος. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε, καθώς λέγει και ο Πιραντέλλο…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Εγνώσθη, ότι εις την θέσιν του γενικού διευθυντού Χωροφυλακής του Υπουργείου Εσωτερικών τοποθετείται, αντί του αποχωρούντος εις το τέλος του έτους λόγω ορίου ηλικίας υποστρατήγου Μπεθάνη, ο νυν υπαρχηγός της Χωροφυλακής υποστράτηγος Ι. Πέτροβας.

ΦΟΡΤΙΟΝ ΙΧΘΥΩΝ

Με το ελληνικόν αλιευτικόν ανοικτής θαλάσσης «Αστακός» εκομίσθησαν εκ Λας Πάλμας, εις Πειραιά, 393 τόννοι κατεψυγμένων ιχθύων.

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ