Εστία, Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΣ ΤΟ ΠΑΝ!

«Κατά την δημοσιευθείσαν έκθεσιν εις την «Βρεταννικήν Ιατρικήν εφημερίδα» επί των γενομένων πειραμάτων εις τα γηροκομεία του Λονδίνου, του Πλύμουθ και Στόκ-όν-Τρεντού, επί 138 προσώπων, το μεγαλείτερον των οποίων ήτο ηλικίας 94 ετών, με το φάρμακον της Ρουμανίδος ιατρού Ασλάν, ουδέν πρόσωπον έδειξε βελτίωσίν τινα. Οι Βρεταννοί ιατροί, χωρίς ν’ αμφισβητούν την καλήν πίστιν της Ρουμανίδος, φρονούν ότι ενδέχεται να μη επρόσεξε τον ψυχολογικόν παράγοντα που προκαλεί εις ένα υπερήλικα το ενδιαφέρον των ιατρών». Και έτσι, αποδεικνύεται ότι η μόνη θεραπεία του γήρατος είναι να νομίζη ο γέρων, ότι έγινε νέος. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε, καθώς λέγει και ο Πιραντέλλο…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Εγνώσθη, ότι εις την θέσιν του γενικού διευθυντού Χωροφυλακής του Υπουργείου Εσωτερικών τοποθετείται, αντί του αποχωρούντος εις το τέλος του έτους λόγω ορίου ηλικίας υποστρατήγου Μπεθάνη, ο νυν υπαρχηγός της Χωροφυλακής υποστράτηγος Ι. Πέτροβας.

ΦΟΡΤΙΟΝ ΙΧΘΥΩΝ

Με το ελληνικόν αλιευτικόν ανοικτής θαλάσσης «Αστακός» εκομίσθησαν εκ Λας Πάλμας, εις Πειραιά, 393 τόννοι κατεψυγμένων ιχθύων.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!