Εστία, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΑ ΝΤΟΛΤΣΕ ΒΙΤΑ

«Ο 35ετής φαρμακοποιός του Τουρίνου Πιέρο Βαλαούρι, ο οποίος εικοσάκις ηυνοήθη υπό της τύχης εντός 18 μηνών εις τα κρατικά λαχεία και το ΠΡΟ-ΠΟ, πρόκειται να γίνη ηθοποιός του κινηματογράφου και προσωπικότης της τηλοψίας. Ούτος ανεχώρησεν εις Ρώμην διά να αρχίση την νέαν ζωήν του». Κατά τι, τώρα ένας φαρμακοποιός ημπορεί να αρέση ως ηθοποιός του κινηματογράφου, είναι μυστήριον! Εκτός πλέον, αν ο Βαλαούρι γνωρίζη και εδώ –όπως το απέδειξεν εις το Προπο-Πο την… συνταγήν της επιτυχίας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Ανεκοινώθη εκ του Δήμου Αθηναίων, ότι εντός των ημερών θα αρχίση η εορτάσιμος διακόσμησις, διά τας εορτάς των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους. Θα διακοσμηθούν αι οδοί Σταδίου και Πανεπιστημίου, ως και αι πλατείαι Συντάγματος, Ομονοίας και Αιγύπτου (εις την συμβολήν των οδών Πατησίων και Αλεξάνδρας). Ως ανεκοινώθη, η διακόσμησις θα γίνη υπό διαφημιστικής εταιρείας άνευ οιασδήποτε επιβαρύνσεως του Δήμου, ο οποίος θα εισπράττη ποσοστά επί των τοποθετουμένων διαφημίσεων.

Απόψεις

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.