ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Εστία, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΑ ΝΤΟΛΤΣΕ ΒΙΤΑ

«Ο 35ετής φαρμακοποιός του Τουρίνου Πιέρο Βαλαούρι, ο οποίος εικοσάκις ηυνοήθη υπό της τύχης εντός 18 μηνών εις τα κρατικά λαχεία και το ΠΡΟ-ΠΟ, πρόκειται να γίνη ηθοποιός του κινηματογράφου και προσωπικότης της τηλοψίας. Ούτος ανεχώρησεν εις Ρώμην διά να αρχίση την νέαν ζωήν του». Κατά τι, τώρα ένας φαρμακοποιός ημπορεί να αρέση ως ηθοποιός του κινηματογράφου, είναι μυστήριον! Εκτός πλέον, αν ο Βαλαούρι γνωρίζη και εδώ –όπως το απέδειξεν εις το Προπο-Πο την… συνταγήν της επιτυχίας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Ανεκοινώθη εκ του Δήμου Αθηναίων, ότι εντός των ημερών θα αρχίση η εορτάσιμος διακόσμησις, διά τας εορτάς των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους. Θα διακοσμηθούν αι οδοί Σταδίου και Πανεπιστημίου, ως και αι πλατείαι Συντάγματος, Ομονοίας και Αιγύπτου (εις την συμβολήν των οδών Πατησίων και Αλεξάνδρας). Ως ανεκοινώθη, η διακόσμησις θα γίνη υπό διαφημιστικής εταιρείας άνευ οιασδήποτε επιβαρύνσεως του Δήμου, ο οποίος θα εισπράττη ποσοστά επί των τοποθετουμένων διαφημίσεων.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ