ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Εστία, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΑ ΝΤΟΛΤΣΕ ΒΙΤΑ

«Ο 35ετής φαρμακοποιός του Τουρίνου Πιέρο Βαλαούρι, ο οποίος εικοσάκις ηυνοήθη υπό της τύχης εντός 18 μηνών εις τα κρατικά λαχεία και το ΠΡΟ-ΠΟ, πρόκειται να γίνη ηθοποιός του κινηματογράφου και προσωπικότης της τηλοψίας. Ούτος ανεχώρησεν εις Ρώμην διά να αρχίση την νέαν ζωήν του». Κατά τι, τώρα ένας φαρμακοποιός ημπορεί να αρέση ως ηθοποιός του κινηματογράφου, είναι μυστήριον! Εκτός πλέον, αν ο Βαλαούρι γνωρίζη και εδώ –όπως το απέδειξεν εις το Προπο-Πο την… συνταγήν της επιτυχίας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Ανεκοινώθη εκ του Δήμου Αθηναίων, ότι εντός των ημερών θα αρχίση η εορτάσιμος διακόσμησις, διά τας εορτάς των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους. Θα διακοσμηθούν αι οδοί Σταδίου και Πανεπιστημίου, ως και αι πλατείαι Συντάγματος, Ομονοίας και Αιγύπτου (εις την συμβολήν των οδών Πατησίων και Αλεξάνδρας). Ως ανεκοινώθη, η διακόσμησις θα γίνη υπό διαφημιστικής εταιρείας άνευ οιασδήποτε επιβαρύνσεως του Δήμου, ο οποίος θα εισπράττη ποσοστά επί των τοποθετουμένων διαφημίσεων.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ