Εστία, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΑ ΝΤΟΛΤΣΕ ΒΙΤΑ

«Ο 35ετής φαρμακοποιός του Τουρίνου Πιέρο Βαλαούρι, ο οποίος εικοσάκις ηυνοήθη υπό της τύχης εντός 18 μηνών εις τα κρατικά λαχεία και το ΠΡΟ-ΠΟ, πρόκειται να γίνη ηθοποιός του κινηματογράφου και προσωπικότης της τηλοψίας. Ούτος ανεχώρησεν εις Ρώμην διά να αρχίση την νέαν ζωήν του». Κατά τι, τώρα ένας φαρμακοποιός ημπορεί να αρέση ως ηθοποιός του κινηματογράφου, είναι μυστήριον! Εκτός πλέον, αν ο Βαλαούρι γνωρίζη και εδώ –όπως το απέδειξεν εις το Προπο-Πο την… συνταγήν της επιτυχίας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Ανεκοινώθη εκ του Δήμου Αθηναίων, ότι εντός των ημερών θα αρχίση η εορτάσιμος διακόσμησις, διά τας εορτάς των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους. Θα διακοσμηθούν αι οδοί Σταδίου και Πανεπιστημίου, ως και αι πλατείαι Συντάγματος, Ομονοίας και Αιγύπτου (εις την συμβολήν των οδών Πατησίων και Αλεξάνδρας). Ως ανεκοινώθη, η διακόσμησις θα γίνη υπό διαφημιστικής εταιρείας άνευ οιασδήποτε επιβαρύνσεως του Δήμου, ο οποίος θα εισπράττη ποσοστά επί των τοποθετουμένων διαφημίσεων.

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ