Εστία, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΙΝ!

«Ο τέως βασιλεύς της Βουλγαρίας Συμεών Β΄ θα τελέση τους γάμους του, τον Ιανουάριον, εις Λωζάννην με την Ισπανήν αστήν Μαργαρίταν Γκομέθ Ασέδο-υ- Σεθουέλα, ορφανήν θυγατέρα ενός καλτσοβιομηχάνου της Βαρκελώνης». Ιδού, λοιπόν, μία νέα ευκαιρία να δείξη η Κυβέρνησις την συμπάθειάν της προς τον Βούλγαρον βασιλίσκον, τον οποίον είχε καλέσει εις την τελετήν ενηλικιώσεως του Διαδόχου, ενώ ηγνόησε τους αρχηγούς των κομμάτων: Ας κάμη κανένα έρανον υπέρ της… προικοδοτήσεώς του, αφού, μάλιστα, η νύμφη είναι και ορφανή!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ ΔΙ’ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν της δημαρχιακής επιτροπής κατεκυρώθησαν δημοπρασίαι διά την εκτέλεσιν των κατωτέρω δημοτικών έργων: Ηλεκτροφωτισμού των περιοχών Κυψέλης και Νεαπόλεως. Διαμόρφωσις των πλατειών Γούβας (Πλυτά), Θυμαρακίων και ηλεκτροφωτισμού ταύτης. Επαναφοράς οδών όπου εγένοντο εκσκαφαί υπό εταιρειών κοινής ωφελείας εις την προτέραν αυτών κατάστασιν και, τέλος, εκτελέσεως μικροεπισκευών συντηρήσεως δημοτικού μεγάρου.

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ