ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Εστία, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΙΝ!

«Ο τέως βασιλεύς της Βουλγαρίας Συμεών Β΄ θα τελέση τους γάμους του, τον Ιανουάριον, εις Λωζάννην με την Ισπανήν αστήν Μαργαρίταν Γκομέθ Ασέδο-υ- Σεθουέλα, ορφανήν θυγατέρα ενός καλτσοβιομηχάνου της Βαρκελώνης». Ιδού, λοιπόν, μία νέα ευκαιρία να δείξη η Κυβέρνησις την συμπάθειάν της προς τον Βούλγαρον βασιλίσκον, τον οποίον είχε καλέσει εις την τελετήν ενηλικιώσεως του Διαδόχου, ενώ ηγνόησε τους αρχηγούς των κομμάτων: Ας κάμη κανένα έρανον υπέρ της… προικοδοτήσεώς του, αφού, μάλιστα, η νύμφη είναι και ορφανή!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ ΔΙ’ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν της δημαρχιακής επιτροπής κατεκυρώθησαν δημοπρασίαι διά την εκτέλεσιν των κατωτέρω δημοτικών έργων: Ηλεκτροφωτισμού των περιοχών Κυψέλης και Νεαπόλεως. Διαμόρφωσις των πλατειών Γούβας (Πλυτά), Θυμαρακίων και ηλεκτροφωτισμού ταύτης. Επαναφοράς οδών όπου εγένοντο εκσκαφαί υπό εταιρειών κοινής ωφελείας εις την προτέραν αυτών κατάστασιν και, τέλος, εκτελέσεως μικροεπισκευών συντηρήσεως δημοτικού μεγάρου.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ