ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Εστία, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΙΝ!

«Ο τέως βασιλεύς της Βουλγαρίας Συμεών Β΄ θα τελέση τους γάμους του, τον Ιανουάριον, εις Λωζάννην με την Ισπανήν αστήν Μαργαρίταν Γκομέθ Ασέδο-υ- Σεθουέλα, ορφανήν θυγατέρα ενός καλτσοβιομηχάνου της Βαρκελώνης». Ιδού, λοιπόν, μία νέα ευκαιρία να δείξη η Κυβέρνησις την συμπάθειάν της προς τον Βούλγαρον βασιλίσκον, τον οποίον είχε καλέσει εις την τελετήν ενηλικιώσεως του Διαδόχου, ενώ ηγνόησε τους αρχηγούς των κομμάτων: Ας κάμη κανένα έρανον υπέρ της… προικοδοτήσεώς του, αφού, μάλιστα, η νύμφη είναι και ορφανή!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ ΔΙ’ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν της δημαρχιακής επιτροπής κατεκυρώθησαν δημοπρασίαι διά την εκτέλεσιν των κατωτέρω δημοτικών έργων: Ηλεκτροφωτισμού των περιοχών Κυψέλης και Νεαπόλεως. Διαμόρφωσις των πλατειών Γούβας (Πλυτά), Θυμαρακίων και ηλεκτροφωτισμού ταύτης. Επαναφοράς οδών όπου εγένοντο εκσκαφαί υπό εταιρειών κοινής ωφελείας εις την προτέραν αυτών κατάστασιν και, τέλος, εκτελέσεως μικροεπισκευών συντηρήσεως δημοτικού μεγάρου.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ