Εστία, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΙΝ!

«Ο τέως βασιλεύς της Βουλγαρίας Συμεών Β΄ θα τελέση τους γάμους του, τον Ιανουάριον, εις Λωζάννην με την Ισπανήν αστήν Μαργαρίταν Γκομέθ Ασέδο-υ- Σεθουέλα, ορφανήν θυγατέρα ενός καλτσοβιομηχάνου της Βαρκελώνης». Ιδού, λοιπόν, μία νέα ευκαιρία να δείξη η Κυβέρνησις την συμπάθειάν της προς τον Βούλγαρον βασιλίσκον, τον οποίον είχε καλέσει εις την τελετήν ενηλικιώσεως του Διαδόχου, ενώ ηγνόησε τους αρχηγούς των κομμάτων: Ας κάμη κανένα έρανον υπέρ της… προικοδοτήσεώς του, αφού, μάλιστα, η νύμφη είναι και ορφανή!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ ΔΙ’ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν της δημαρχιακής επιτροπής κατεκυρώθησαν δημοπρασίαι διά την εκτέλεσιν των κατωτέρω δημοτικών έργων: Ηλεκτροφωτισμού των περιοχών Κυψέλης και Νεαπόλεως. Διαμόρφωσις των πλατειών Γούβας (Πλυτά), Θυμαρακίων και ηλεκτροφωτισμού ταύτης. Επαναφοράς οδών όπου εγένοντο εκσκαφαί υπό εταιρειών κοινής ωφελείας εις την προτέραν αυτών κατάστασιν και, τέλος, εκτελέσεως μικροεπισκευών συντηρήσεως δημοτικού μεγάρου.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.