Ἐρασιτέχνες διαπλεκόμενοι

ΗΤΑΝ ἀρκούντως ἀποκαλυπτική ἡ συνέντευξη τοῦ ἐπιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη στόν Νῖκο Χατζηνικολάου.

Πρῶτον, διότι ἀπεκάλυψε τήν ἄνεση πού διεῖπε τήν σχέση του μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ τό 2016. Ἦταν ὡς φαίνεται τόσο μεγάλη, ὥστε σύμφωνα μέ τούς ἰσχυρισμούς του ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός ΜΜΕ εἶχε τό θάρρος νά τοῦ ζητεῖ τήν χάρη νά συναντᾶται μέ ἄλλους ἐπιχειρηματίες ἀλλά καί νά τοῦ ζητεῖ νά ὁρίσει διευθυντές τῆς ἀρεσκείας τοῦ Μαξίμου στά Μέσα του. Κανείς δέν ἀποτολμᾶ τέτοιες οἰκειότητες ἄν δέν αἰσθάνεται πώς ὑπάρχει τό ἔδαφος γιά νά τό πράξει. Ἄν δέν τοῦ ἔχει δώσει κανείς τό δικαίωμα. Καί τοῦτο, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἄν οἱ ἀπαιτήσεις αὐτές ἔγιναν ἤ ὄχι ἀποδεκτές.

Σημειώνω τήν παραδοχή τοῦ ἐπιχειρηματία, διότι ὅπως καί νά ἔχει εἶναι ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον νά πληροφορεῖσαι μεταχρονολογημένα ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶχε …συνιστῶσα στό λιμάνι. Καί μάλιστα σέ κέντρα πού συνήθως κατηγοροῦν πολιτικούς τῆς ΝΔ, ὅτι τάχα εἶναι ἡ ἀφανής δεξιά συνιστῶσα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολο στό μέλλον μετά ἀπό αὐτό νά κατηγορήσει κανείς οἱονδήποτε στή ΝΔ πώς κάνει ἀνίερες συμμαχίες κάτω ἀπό τό τραπέζι μέ τήν Κυβέρνηση. Συμμαχίες πού ὑπεγράμμισε καί ἡ ΝΔ στήν ἀνακοίνωσή της πρός τιμήν της. Τό σχῆμα «εἶμαι σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ τό 2016-17, χρηματοδοτῶ μαζί μέ ἄλλους τήν λειτουργία τῶν γραφείων τῆς ΝΔ εἰς μνήμην τοῦ βουλευτῆ τῆς ΝΔ πατρός μου (τόν γνώρισα, σπουδαῖος ἄνθρωπος), φιλοξενῶ στά ψηφοδέλτια τοῦ συνδυασμοῦ μου τόν συριζαῖο Πέτρο Κόκκαλη μαζί μέ τόν Πρόεδρο τῆς ΝΟΔΕ τῆς ΝΔ (ὁ ὁποῖος δέν εἶναι στό συνδυασμό τοῦ ἐπίσημου ὑποψηφίου τῆς ΝΔ Νίκου Βλαχάκου), εἶναι ἐξόχως ὀξύμωρο καί συνάμα προκλητικό. Σέ λιμάνι εἴμαστε, ἀλλά σέ πόσες βάρκες πατᾶμε;

Δεύτερον, ἡ συνέντευξη μέ τίς μεταχρονολογημένες ἀποκαλύψεις περί Καλογρίτσα ἔχει ἐνδιαφέρον γιά ἕναν ἀκόμη λόγο. Διότι ὁ ἐπιχειρηματίας σέ μιά ἀποστροφή τοῦ λόγου του παρατήρησε ὅτι ἐνδιαφέρθηκε νά μετάσχει στό μετοχικό κεφάλαιο τοῦ συγκροτήματος γιά νά μήν εἰσβάλουν σέ αὐτό «κεφάλαια ἐχθρικά πρός σύμμαχες χῶρες μας». Αὐτό εἶναι ἀληθινά καινούργιο στόν δημόσιο λόγο. Καί ἴσως ἐξηγεῖ καί τά πρωτοσέλιδα κατά Καραμανλῆ. Πρώτη φορά ἀκούω στόν δημόσιο λόγο ἐκδότη νά ὁμολογεῖ ὅτι εἶναι μεῖζον τά κεφάλαια πού εἰσέρχονται σέ μιά ἐφημερίδα νά εἶναι φιλικά πρός μιά ξένη δύναμη.

Τρίτον καί σημαντικώτερον, ἡ συνέντευξις τοῦ ἐπιχειρηματία εἶναι ἄκρως ἐνδιαφέρουσα, διότι:

α. Μᾶς δείχνει ὅτι ἡ Κυβέρνηση δέν ἔθεσε τούς κανόνες διεξαγωγῆς ἑνός διαγωνισμοῦ γιά τηλεοπτικές ἄδειες. Παρενέβη ὡς μή ὤφειλε ὑπέρ ἑνός ἐπιχειρηματία εἰς βάρος κάποιου ἄλλου, τόν ὁποῖο κορυφαῖα στελέχη της χαρακτήριζαν τήν ἐποχή ἐκείνη ὑποτιμητικῶς «Ρῶσσο». Καί μάλιστα ἡ Κυβέρνηση παρενέβη μέ συναντήσεις πού ἐγίνοντο στίς οἰκίες ἄλλων ἐπιχειρηματιῶν. Ἐάν συνέβησαν αὐτά, εἶναι ἐγκληματικά, καί ἐξηγοῦν γιατί ἔγινε ἀναδιάταξη στό Μαξίμου μετά τό τέλος τοῦ διαγωνισμοῦ.

β. Μᾶς δείχνει πόσο ἐρασιτέχνες διαπλεκόμενοι ἦταν τότε οἱ Συριζαῖοι. Ἦταν τόσο ἕτοιμοι νά στήσουν νέα διαπλοκή, ὥστε ἔστελναν ἐπιχειρηματίες πού ἀνέσυραν ἀπό τά ἀζήτητα στούς ἀνταγωνιστές τους γιά …δανεικά! Ἦταν τόσο ἕτοιμοι νά ἱδρύσουν νέα διαπλοκή, ὥστε ἡ ἄδεια πού ἐξασφάλισε φιλικός τους ἐπιχειρηματίας ἀργότερα εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν δημιουργία ἑνός καναλιοῦ χωρίς ἐπιρροή, μέ θεαματικότητα τοῦ 6%. Μόνον ὅταν ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐφάρμοσε πολιτική (Πρέσπες) πού ταυτίζεται μέ τά γεωπολιτικά συμφέροντα τῶν συμμάχων του ἀλλά καί κορυφαίων ἐπιχειρηματιῶν ἄρχισε νά ἀποκτᾶ διαπλοκή, χωρίς δικά του κανάλια. Ἄρα μπῆκε στό νόημα.

Μιά ἐπισήμανση γιά τό τέλος: Θά εἶχε στό μέλλον ἐνδιαφέρον νά ἀποκαλύψει ὁ συγκεκριμένος ἐπιχειρηματίας –ἀφοῦ ἄρχισε τίς ἀποκαλύψεις– τόν πλήρη διάλογο πού εἶχε μέ τόν Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα στό Μέγαρο Μαξίμου τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2017. Τότε πού ἔμπαινε καί ἐκεῖνος ἀπό τήν πίσω πόρτα τοῦ κυβερνητικοῦ Μεγάρου καί μετά ἀπό ἀβλαβῆ διέλευση ἀπό τά ὑπόγεια ἀνέβαινε στό γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Ἡ «Ἑστία» γνωρίζει. Καί τί ζήτησε τότε ὁ Τσίπρας ἀπό τόν ἐπιχειρηματία ἀλλά καί τί ζήτησε ὁ ἐπιχειρηματίας ἀπό τόν Τσίπρα. Δέν ζητεῖ μόνον ὁ ἕνας σέ αὐτές τίς σχέσεις, ἄλλωστε. Ἡ «Ἑστία» γνωρίζει τόν διάλογο μέ πηγές καί ἀπό τίς δύο πλευρές. Ὁρίστε λοιπόν! Πεῖτε τα καί αὐτά.

Απόψεις

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ