Ἑπτά εἰσαγγελεῖς ἐνώπιον Προανακριτικῆς

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ὅτι μεταξύ τῶν προσώπων πού θά καλέσει ἡ κοινοβουλευτική πλειοψηφία στήν Προανακριτική ἐπιτροπή πού…

… θά συσταθεῖ κατά τοῦ Δημήτρη Παπαγγελόπουλου περιλαμβάνεται καί ἡ εἰσαγγελεύς Γεωργία Τσατάνη (γνωστή γιά τούς χειρισμούς της στίς ὑποθέσεις Βατοπεδίου καί Βγενόπουλου), ὁδηγεῖ μετά βεβαιότητος σέ κάτι πρωτόγνωρο. Γιά πρώτη φορά, μετά τήν Μεταπολίτευση, θά κληθοῦν νά καταθέσουν ἑπτά τουλάχιστον εἰσαγγελικοί λειτουργοί καί νά ἀντιπαρατεθοῦν δημοσίως μέ ἐκπροσώπους τοῦ πολιτικοῦ κόσμου ἐνώπιον Προανακριτικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς.

Μέχρι στιγμῆς, εἶναι βέβαιον ὅτι θά παραστοῦν ὁ ἀντιεισαγγελέας κ. Ἀγγελῆς, ἡ πρώην εἰσαγγελέας Διαφθορᾶς κ. Ἑλένη Ράικου καί ἡ εἰσαγγελέας κ. Γεωργία Τσατάνη. Ἀλλά εἶναι βέβαιον πώς ἀναλόγως τῆς τροπῆς τῶν ἐξελίξεων θά κληθοῦν νά παραστοῦν καί νά καταθέσουν ἡ εἰσαγγελέας Διαφθορᾶς κ. Ἑλένη Τουλουπάκη, οἱ ἐπίκουροι εἰσαγγελεῖς πού τήν συνδράμουν στό ἔργο της οἱ κ.κ. Ντζούρας καί Μανώλης, καί ἡ τέως εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου (τήν ἐπικαλεῖται ὁ κ. Ἀγγελῆς). Ὡς γνωστόν ἄλλωστε τούς ἔχει μηνύσει ὅλους –πλήν Δημητρίου– ὁ πρώην Πρωθυπουργός Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὁ ὁποῖος στό ὑπόμνημά του τούς χαρακτηρίζει «μέλη συμμορίας». Δημοσιεύματα πού περιέργως προανήγγειλαν ἐμμέσως τί θά καταθέσει ἡ κ. Ράικου στήν Δικαιοσύνη γιά τήν «σκευωρία», δύο ἑβδομάδες πρίν ἀπό τήν ἐμφάνισή της ἐνώπιον αὐτῆς, προεξοφλοῦσαν μετά βεβαιότητος καί τήν παρουσία καί τῆς πρώην εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς Πόπης Παπανδρέου. Πρόκειται γιά μεγάλη καί συγκλονιστική δοκιμασία γιά τήν ἐκτελεστική ἐξουσία, τήν νομοθετική ἐξουσία, τήν δικαστική ἐξουσία. Οἱ ἐμπνευστές τοῦ σχεδίου θεωροῦν ὅτι θά τεκμηριωθεῖ πέραν πάσης ἀμφιβολίας ἡ παρεμβατικότης τοῦ τέως ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης στό ἔργο τῶν δικαστῶν ἀπό τίς καταθέσεις πλειόνων δικαστικῶν λειτουργῶν. Πιθανόν. Οἱ δικαστές ὅμως εἶναι συνήθως οἱ ἐλέγχοντες, ὄχι οἱ ἐλεγχόμενοι. Εἶναι μαθημένοι νά ἀνακρίνουν, ὄχι νά ἀνακρίνονται. Ὅσοι ἀναλαμβάνουν τό ρίσκο τῆς αὐτοπρόσωπης παρουσίας στήν Προανακριτική, μπορεῖ μέ βάση ὅσα εἶναι σήμερα γνωστά νά καταστοῦν ἀπό ἐλέγχοντες, ἐλεγχόμενοι. Ἀπό καταγγέλλοντες, καταγγελλόμενοι. Ἀπό κατήγοροι, κατηγορούμενοι: γιά ἀσυμβίβαστα πού ὑποχρέωναν τήν ἐξαίρεσή τους ἀπό τόν χειρισμό μεγάλων ὑποθέσεων καί δέν προβλήθηκαν ποτέ, γιά τυχόν ἀνάρμοστες προσωπικές σχέσεις μέ ἐμπλεκόμενους, γιά ὀλιγωρία στίς διώξεις μεγαλοσχήμων.

Οὔτε ἡ συμπολίτευση θά καθίσει μέ σταυρωμένα χέρια οὔτε ἡ ἀντιπολίτευση. Θά εἶναι μία ἐνδιαφέρουσα καί συναρπαστική διαδικασία. Εὐχή μας εἶναι νά λάμψει ἡ ἀλήθεια, νά εὑρεθοῦν οἱ ἔνοχοι καί νά τιμωρηθοῦν παραδειγματικά. Ἀπό ὅποιο χῶρο καί ἄν προέρχονται. Μά τό κυριώτερο: νά βγεῖ ἀλώβητη ἡ Δικαιοσύνη καί τό κῦρος της ἀπό τήν τραυματική αὐτή διαδικασία τῆς ἀνοικτῆς ἀντιπαράθεσης μέ τήν πολιτική ἐξουσία. Οἱ κίνδυνοι εἶναι τεράστιοι. Μπορεῖ στήν Προανακριτική νά ξαναδικαστεῖ ἀπό τήν ἀρχή ἡ ὑπόθεση Novartis. Τά κτυπήματα θά εἶναι ἐλεύθερα. Μπορεῖ νά διερευνηθεῖ ἡ σκευωρία μέ βάση τήν πρόταση τῆς ΝΔ, μερικά σημεῖα τῆς ὁποίας εἶναι νομικῶς πολύ δυνατά καί ὁρισμένα νομικῶς ἐξαιρετικῶς ἀσθενῆ. Μπορεῖ ὅμως καί νά δικαστεῖ ἡ σκευωρία τῆς σκευωρίας. Καί νά διαπλακοῦν μέ τήν ὑπόθεση τῆς σκευωρίας πρόσωπα ἀπό ἄλλες κακουργηματικές ὑποθέσεις πού ἀπασχολοῦν τήν δικαιοσύνη. Κοινῶς νά ἀνατιναχθεῖ τό σύμπαν καί νά γίνει «Κούγκι» ἡ χώρα.

Θά παρακολουθοῦμε τίς ἐξελίξεις μέ ἀγωνία γιά τούς θεσμούς καί τήν τύχη τους. Ἡ ἐπιπολαιότης εἶναι ἤδη ὁρατή. Ὁ κοινοβουλευτισμός καί ἡ Δικαιοσύνη θά περάσουν δύσκολες ἐξετάσεις. Ἐπαναλαμβάνω κάτι πού εἶχα γράψει προσφάτως: Πρέπει νά πέσει ἄπειρο φῶς, ἀφοῦ προεκρίθη ἡ ἐπιλογή τῆς Προανακριτικῆς. Τό κράτος πρέπει νά νικήσει τό παρακράτος.

Απόψεις

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο