Ἐπλήγη ἡ ἱκανότης διακυβέρνησης

Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ εἶναι ἀποκλειστικό προνόμιο τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Καί ὅπως ἐπισημάναμε στό χθεσινό μας σημείωμα, κάθε ἀνασχηματισμός μετά τόν πρῶτο ἀποτελεῖ προϊόν συμβιβασμῶν, ἰσορροπιῶν καί ὑπολογισμῶν. Ὅταν ὅμως ἕνας ἀνασχηματισμός ὅπως ὁ χθεσινός ἀντί ἔστω κάποιου πρόσκαιρου κέρδους στό πεδίο τῶν πολιτικῶν ἐντυπώσεων λαμβάνει τόσο δυσάρεστη τροπή, τότε ἡ ζημιά πού γίνεται δέν εἶναι περιστασιακή. Δέν εἶναι τακτική. Δέν εἶναι συγκυριακή. Δέν εἶναι ἐπιδιορθώσιμη. Κυρίως δέν εἶναι διαχειρίσιμη. Διότι εἶναι ζημιά στρατηγική. Βάθους. Πού δέν λησμονεῖται εὔκολα. Τό προνόμιο τοῦ Πρωθυπουργοῦ σέ αὐτή τήν περίπτωση καθίσταται μπούμεραγκ. Καθώς δέν ὑπάρχει ἄλλος γιά νά πέσουν τά φῶτα ἐπάνω του. Ὁ ἴδιος φέρει ἀκεραία τήν εὐθύνη τοῦ συνόλου τῶν χειρισμῶν. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἡγεῖται σήμερα μιᾶς ἄνετης κοινοβουλευτικῆς πλειοψηφίας 158 ἑδρῶν. Ἐπί τῇ βάσει αὐτῆς σχημάτισε κυβέρνηση αὐτοδυνάμως. Ἔχει ὅλη τήν ἐξουσία νά βάλει ἤ νά βγάλει ἀπό τήν κυβέρνησή του ὅποιον ἐκεῖνος ἐπιθυμεῖ· μόνος κριτής καί ἐντολοδόχος του εἶναι ὁ ἑλληνικός λαός.

Ὁ τρόπος πού χειρίστηκε τόν χθεσινό ἀνασχηματισμό ὅμως –πρίν φθάσουμε κἄν στήν ἀνάκληση -παρωδία τῆς ὑπουργοποίησης Ἀποστολάκη- ἔστειλε ἕνα ἄλλο μήνυμα στήν κοινωνία: ὅτι ὁ Πρωθυπουργός συμπεριφέρεται ὡς νά ἡγεῖται κυβέρνησης συνεργασίας. Ὅτι τό ἰμπέριουμ τῶν δημοσκοπήσεων δέν εἶναι τόσο ἰμπέριουμ ὅσο ἐμφανίζεται, ἄν μέ 10 μονάδες διαφορά ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ζητᾶ τήν ἄδεια τῆς ἀντιπολίτευσης γιά νά ὑπουργοποιήσει κάποιον! Ὅτι ἡ κυριαρχία του δέν εἶναι τόσο ἀδιαμφισβήτητος. Τί ἄλλο νά ὑποθέσει ἄραγε ὁ δύσμοιρος πολίτης ὅταν πληροφορεῖται ὅτι τό Μαξίμου κάλεσε πρῶτα τόν …κύριο Ὄθωνα ἀπό τό ΠΑΣΟΚ καί μετά τήν κυρία Γεννηματᾶ, προκειμένου νά τούς ἐνημερώσει γιά τήν ὑπουργοποίηση τοῦ ἐκλεκτοῦ γνωστῆς ἐπιχειρηματικῆς οἰκογένειας καί τέως ὑπασπιστοῦ τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου, κυρίου Ἀποστολάκη; Ὅτι ἡγεῖται αὐτοδύναμης κυβέρνησης; Μά …δέν προκύπτει. Τί νά ὑποθέσει ἄραγε ὁ ζαλισμένος ψηφοφόρος τῆς ΝΔ ὅταν πληροφορεῖται ἀπό τά σάιτ ὅτι τό Μαξίμου ζήτησε τηλεφωνικῶς τήν συναίνεση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν ὑπουργοποίηση Ἀποστολάκη;

Ὅτι ἔχει ἡ ΝΔ δεμένη τήν δεύτερη τετραετία; Μά ἐδῶ ἀπό τήν πρώτη κάνει συνεταῖρο στήν συγκρότηση τῶν κυβερνήσεών της τόν ΣΥΡΙΖΑ! Ἀλλά πλέον αὐτοῦ: πλήν τῆς ἀδυναμίας πού ἐξέπεμψε χθές τό Μαξίμου καί τῆς ἀλλόκοτης συμπεριφορᾶς νά συμπεριφέρεται σάν νά ἔχουν γίνει ἐκλογές μέ ἀναλογική καί νά ἔχει προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, αὐτό πού συνέβη μέ τήν ὑπόθεση Ἀποστολάκη στήν κατάληξή της εἶναι τρα-γι-κό. Δέν ἔχει συμβεῖ ποτέ στό παρελθόν νά ἀνακοινωθεῖ ἡ ὑπουργοποίηση πολιτικοῦ προσώπου σέ ὁμαλή πολιτική περίοδο καί αὐτό νά ἀναθεωρήσει τήν ἀπόφασή του μετά τήν δημοσιοποίησή της. Μία φορά μέλος κυβέρνησης ἄλλαξε γνώμη στό παρελθόν ἀλλά ἐπί μνημονιακῶν κυβερνήσεων συνεργασίας. Ὅταν ὁ ἐφοπλιστής Βερνίκος ἔκανε πίσω καί δέν δέχθηκε τήν θέση στήν ὁποία εἶχε τοποθετηθεῖ λόγω ἀποκαλύψεων γιά τίς off-shore του. Στήν ὁμαλότητα αὐτό δέν ἔχει συμβεῖ ποτέ. Νά προσβάλει ἕνας ἀπόστρατος ναύαρχος ἕναν πρωθυπουργό τόσο βάναυσα. Γιά ὅποιο λόγο καί ἄν συνέβη αὐτό –στήν προκειμένη περίπτωση ἐπειδή ἀπείλησε τόν «ἀποστάτη» Ἀποστολάκη μέ διασυρμό ὁ Ἀλέξης Τσίπρας- τόν πολίτη τόν νοιάζει γιατί τό ἔπαθε αὐτό ὁ πρωθυπουργός του. Ψάχνει νά βρεῖ τί ἔκανε λάθος. Βερεσέ ἀκούει τίς θεωρίες γιά ὑπονόμευση Τσίπρα -σιγά μήν ἔχανε τήν εὐκαιρία ὁ Ἀλέξης. Καί ὅταν αὐτή ἡ ἱστορία προστίθεται στίς πυρκαϊές, στόν θόρυβο πού προκλήθηκε καί ἀπό τό σέ λάθος «τάιμινγκ» ταξίδι στίς ΗΠΑ, τότε ἡ ζημιά γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερη: πλήττεται ἡ ἱκανότης διακυβέρνησης.

Γιατί τελικῶς ἀπέτυχε αὐτός ὁ ἀνασχηματισμός καί γιατί θά γραφτεῖ στήν ἱστορία ὡς ὁ πρῶτος πού ἔβλαψε παρά ὠφέλησε μιά κυβέρνηση; Ἡ ἀπάντηση εἶναι πικρή. Διότι ἡ συγκρότηση τῆς κυβέρνησης πλήν ἐξαιρέσεων δέν ἔγινε μέ τό βλέμμα πρός τά μέσα, πρός τήν παράταξη, ἀλλά μέ τό βλέμμα πρός τά ἔξω. Ἤτοι: -Ἄν θά ἱκανοποιηθοῦν ἤ θά δυσαρεστηθοῦν οἱ ὀλιγάρχες, οἱ ὁποῖοι σύμφωνα μέ δημοσίευμα τοῦ liberal.gr ἤθελαν νά ἔχουν λόγο στήν συγκρότηση τῆς κυβέρνησης (σέ ἄλλα ἱκανοποιήθηκαν ὅπως τό λιμάνι μέ τήν ὑπουργοποίηση Πλεύρη, σέ ἄλλα ὅπως στίς περιπτώσεις Ἀποστολάκη-Χρυσοχοΐδη τό σχοινί δέν ἄντεξε τήν κυβέρνηση καί ἔπεσε στό κενό.)
– Ἄν θά ἱκανοποιηθεῖ ὁ μεσαῖος χῶρος πού ὑποτίθεται ὅτι θά καταγοητευόταν ἀπό τήν ὑπουργοποίηση τοῦ Εὐάγγελου Ἀποστολάκη καί τῆς Ἄννας Διαμαντοπούλου (τῆς προτάθηκε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τό ἀπέρριψε.) Ἄν, ἐν τέλει, θά ἱκανοποιηθοῦν τρίτες δυνάμεις ἐκτός Ἑλλάδος ἀπό τήν προστασία τῶν πουλαίν τους. Οἱ ἀνασχηματισμοί ὅμως γίνονται γιά νά ἱκανοποιηθεῖ ὁ λαός, ὄχι σύμμαχοι καί ὀλιγάρχες πού διατυπώνουν μέ αὐθάδεια αἰτήματα. Λυπούμεθα γιά τήν διαπίστωση -ἀνήκει σέ κορυφαῖο κυβερνητικό στέλεχος- ἀλλά ἰσχύει: «Αὐτή ἡ κυβέρνηση μέὙπουργούς ἀπό τό ΛΑΟΣ, τό ΠΑΣΟΚ καί ἀπό συγκεκριμένες πτέρυγες τῆς ΝΔ δέν μοιάζει μέ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἀλλά μέ κυβέρνηση Παπαδήμου. Καί ἐμεῖς δέν ψηφίσαμε γιά νά ἔχουμε κυβέρνηση Παπαδήμου». Μᾶς εἶπε ὅμως καί κάτι ἀκόμη τό κορυφαῖο στέλεχος κάνοντας ἕνα λογοπαίγνιο μετά ὅσα συνέβησαν στό Ὑπουργεῖο Πανδημίας καί Φυσικῶν Καταστροφῶν: «Ἡ ΝΔ χρειάζεται πλέον …πολιτική προστασία». Τό ζήτημα, ἐδῶ πού φθάσαμε, εἶναι ποιός θά τῆς τήν δώσει. Ὅταν κάποιος μυρίσει τήν ἀδυναμία, ἀπομακρύνεται. Δύο ἐν ἐνεργείᾳ Ὑπουργοί τῆς ΝΔ ἀρνήθηκαν πρόταση τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά ἀναλάβουν τό νέο Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας. Ἀπό τίς φωτιές καί μετά οἱ Ὑπουργοί εἶναι ἐξαφανισμένοι ἀπό τά τηλεοπτικά παράθυρα. Τά θεοποιημένα ἀπό τήν ΝΔ κοινωνικά δίκτυα πού ἀξιοποιήθηκαν ἀπό τήν Πειραιῶς ὑπέρμετρα στίς ἐκλογές τοῦ 2019 τώρα γυρίζουν ἐναντίον της. Τώρα λοιπόν πού ἀρχίζουν τά πραγματικά δύσκολα, τί; Θά ζητήσει ἡ ΝΔ τήν βοήθεια τοῦ κόσμου της ὁ ὁποῖος ὑπομονετικῶς ἐπί δύο χρόνια στηρίζει ἄνευ ἀστερίσκων τήν προσπάθεια τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη νά ἐπαναφέρει τήν χώρα ἀπό τό χάλι πού τήν παρέλαβε ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ; Ἕνα τμῆμα αὐτοῦ τοῦ κόσμου μπορεῖ νά πετάξει ἀνέτως ὡς πουλάκι στά νέα δεξιά σχήματα τῆς ἀντιπαγκοσμιοποίησης γιά τόν κίνδυνο ἐμφάνισης τῶν ὁποίων φωνάζουμε δύο χρόνια τώρα! Γιά νά εἰσπράττουμε θεωρίες ἀνοήτων, ὅτι τό παιχνίδι παίζεται στό κέντρο καί ὄχι στά δεξιά, ὅπου ἡ ΝΔ ἔχει ἀφήσει ἐντελῶς ἀφύλακτα τά νῶτα της. Τί νά λέμε τώρα! Ὁ πολιτικός χρόνος ἐπιταχύνθηκε ἀποτόμως μέσα σέ εἰκοσιτέσσερεις ὧρες. Κατόρθωμα.

Υ.Γ: Ἄδωνι Γεωργιάδη, πού τόλμησες μέ τόν φίλο σου τόν Πορτοσάλτε νά ἀμφισβητήσετε τήν πολιτική παράδοση τῆς «Ἑστίας» καί τήν προσήλωσή της στίς φιλελεύθερες ἀρχές, γιατί ἔχασες τήν μιλιά σου ἀπό χθές; Δέν θά πεῖς κάτι πού ἡ ΝΔ προσέτρεξε στόν ΣΥΡΙΖΑ τοῦ ἀγαπημένου σου Καρανίκα γιά νά βρεῖ Ὑπουργό, λές καί χάθηκαν οἱ νεοδημοκράτες; Κάνε ἕνα tweet κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἄν τολμᾶς! (Ὁ Θεός εἶναι μεγάλος!)

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ