Ἐπαναστάτης ποπολάρος

ΑΝ ΞΕΡΕΙΣ πρόσωπα καί πράγματα στήν Ἑλλάδα δέ χρειάζεται νά κάνεις…

…ἀπό μιά ἡλικία καί μετά, πολύ ρεπορτάζ. Σέ ὁδηγεῖ ἡ ἐμπειρία. Παρατηρεῖς ποῦ γράφεται κάτι, τί γράφεται, γιά ποιόν γράφεται καί ἐξάγεις τά συμπεράσματά σου. Στήν κατηγορία αὐτή ἀνήκει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας. Διαβάζεις σέ ποιό ἔντυπο ἤ σέ ποιό site διατυπώνονται αἰχμές ἐναντίον του καί ἀντιλαμβάνεσαι ἀμέσως ποιός τοῦ «τραβᾶ» τό χαλί κάτω ἀπό τά πόδια. Ποιός τόν ὠθεῖ πρός τήν ἔξοδο ἀπό τήν Κυβέρνηση. Γιατί τόν ὠθεῖ πρός τήν ἔξοδο. Παλαιότερα τά κτυπήματα τά δεχόταν ἀπό ἱστότοπο γνωστῆς ἐσωκομματικῆς ἐπιρροῆς. Τώρα τά κτυπήματα τά δέχεται μέσα ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου ἀπό κυβερνητικό κέντρο, πλησίον τοῦ Πρωθυπουργοῦ, χωρίς αὐτό νά εἶναι ἀπαραιτήτως εἰς γνῶσιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ.

Ἔμπειρος συνάδελφός μου, μέ διαχρονική ἐπιρροή στούς πασοκογενεῖς πολιτικούς ὅπου καί ἄν αὐτοί στεγάζονται σήμερα –ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ἀλλαχοῦ– ὑποστήριξε προχθές στήν στήλη του ὅτι ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τελεῖ ὑπό δυσμένεια γιατί δέν ζητᾶ τήν ἔγκριση τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά συγκεκριμένες ἐπιλογές του. Τοῦ καταλογίστηκε ἐπίσης ἀστοχία μέ τό ταξίδι στήν Ἀρμενία –τό ὁποῖο ἦταν προγραμματισμένο δύο μῆνες πρίν καί τυχόν ἀναβολή του θά ἔστελνε τά λάθος μηνύματα σέ παραδοσιακούς συμμάχους μας. Στήν πραγματικότητα, ἐκτιμῶ, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν πράγματι βρίσκεται σέ δυσμένεια. Ἀλλά ὄχι αὐτή πού περιγράφεται στό δημοσίευμα. Βρίσκεται στήν δυσμένεια δύο, τοὐλάχιστον, μπορεῖ καί τριῶν πασοκογενῶν Ὑπουργῶν, οἱ ὁποῖοι μέ συνεντεύξεις, κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, βιβλία, στέλνουν μηνύματα στόν ξένο παράγοντα ὅτι «ἐμεῖς εἴμαστε πιό εὐέλικτοι, θά τό κάνουμε καλύτερα. Ἄρα προκρίνατε τήν ὑπουργοποίησή μας!». Ὅπου καλύτερα σημαίνει παραχωρήσεις κυριαρχίας, βεβαίως. Εἷς ἐκ τῶν Ὑπουργῶν εἶναι γνωστός στά ἐνδότερα τῆς Κυβερνήσεως μέ τό προσωνύμιο «φίδι».

Μή νομιστεῖ βεβαίως ὅτι καί ὁ Δένδιας εἶναι κάποιος ἐπαναστάτης ποπολάρος. Ἕνας ρεαλιστής στρατηγικός παίκτης τῆς Δύσεως εἶναι, μέ ἰσχυρές ἄκρες στό διεθνές οἰκονομικό σύστημα, ἀλλά καί μέ συγκεκριμένα ὅρια.

Ὑπάρχουν πράγματα πού μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ καί πράγματα πού δέν μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ, εἶναι κόκκινες γραμμές γι’ αὐτόν. Καί πού σέ μιά διαπραγμάτευση, ἄν εἶναι αὐτός ὁ Ὑπουργός, θά τά μπλοκάρει. Τότε ναί, σέ τέτοιες ἀκραῖες περιπτώσεις πού διακυβεύεται ἡ ἐθνική ἀξιοπρέπεια, αὐτός ὁ μειλίχιος Κερκυραῖος μπορεῖ νά γίνει καί ἐπαναστάτης ποπολάρος. Μπορεῖ καί νά τά «στυλώσει». Ἕνας ἀστός πατριώτης πολιτικός ἀδυνατεῖ νά διαπραγματευτεῖ κομμάτια ἐθνικῆς κυριαρχίας ὅταν τοῦ ἀπαγορεύει ρητῶς τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος. Ὅποιος ἄλλως τε παρατηρεῖ προσεκτικά τίς δηλώσεις Δένδια τήν τελευταία διετία, θά διακρίνει διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ τίς ἀποχρώσεις στίς διατυπώσεις του γιά κρίσιμα θέματα ἀπό ἄλλα κέντρα. Στά 6 μίλια π.χ.

Ἰδού λοιπόν ποιοί ἐνδεχομένως κρύβονται πίσω ἀπό τά τελευταῖα δημοσιεύματα περί δυσμένειας Δένδια. Ἰδού γιατί! Στήν πραγματικότητα ἔχει ἀρχίσει ἀριστοτεχνικῶς τό «λιμάρισμα» τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν προκειμένου νά ἀδειάσει τήν γωνία πρίν ἀρχίσουν τό 2021 οἱ διαπραγματεύσεις μέ τήν Τουρκία. Οἱ ἐπιτυχίες Δένδια –εἰδικῶς ἡ μερική ὁριοθέτηση μέ τήν Αἴγυπτο πού τίναξε στόν ἀέρα τήν ἀπόρρητη συμφωνία τοῦ Βερολίνου καθώς καί ἡ ἀνέλπιστη προσέγγισή του μέσω ἄλλων διεθνῶν διαδρόμων μέ τόν «φιλότουρκο» Ἀλβανό Πρωθυπουργό– ἔχουν θορυβήσει συγκεκριμένα πολιτικά κέντρα πού τό 2019 εἰσηγήθηκαν τήν ὑπουργοποίησή του μέ ἀπώτερο στόχο νά τοῦ «φορτωθεῖ» ὁ συμβιβασμός μέ τήν Τουρκία. Τώρα τά κέντρα αὐτά ἐντός Κυβέρνησης δείχνουν ὅτι μετάνοιωσαν γιά τήν ὑπουργοποίηση τοῦ Κολλεγιόπαιδου ἀπό τούς Παξούς. Ἡ ἴδια ἡ ζωή ἔδειξε ὅτι μέτρησαν λάθος τό μπόι τοῦ ὑποψήφιου θύματός τους. Καί τρέχουν δαιμονισμένα μέσα στήν «μεταβατική περίοδο» νά ἑτοιμάσουν τό κλῖμα γιά τό ξήλωμά του.

Ἀγνοεῖται μία κρίσιμη ἱστορική λεπτομέρεια. Οὔτε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης οὔτε ὁ Νῖκος Δένδιας εἶναι Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Τί ἐννοῶ! Οὔτε ὁ παρών Πρωθυπουργός εἶναι ἀνασφαλής οὔτε ὁ παρών Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἡγεῖται ὁμάδος Βουλευτῶν. Ἡ ἱστορία δέν ἐπαναλαμβάνεται οὔτε ὡς φάρσα. Ἄς τό γνωρίζουν οἱ μεταλλαγμένοι εἰσοδιστές τῆς παρατάξεως πού ἀναζητοῦν ἀφελεῖς ξενιστές γιά νά μεταδώσουν στόν χῶρο τῆς κεντροδεξιᾶς τόν ἰό τῆς ὑποτέλειας. Μπορεῖ νά εἶναι «σιγανοπαπαδιές», ἀλλά δόξα τῷ Θεῷ τούς ἐντοπίζουμε. Τό μοναστήρι νά ’ν’ καλά!

Απόψεις

Μακεδονική μειονότης μέ τήν βούλα τῆς Δικαιοσύνης

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πληρώνει τά ἐπίχειρα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν – Τήν ὑπέγραψε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, δέν τήν ἐπαναδιαπραγματεύθηκε ἡ ΝΔ – Καί ἔπειτα ἀποροῦν στό Μαξίμου γιά τά μειωμένα ποσοστά τῆς Κυβερνήσεως στήν Βόρειο Ἑλλάδα 

Ὅπου ξένη δημοκρατία, ἀγωνία οἱ Ἕλληνες, ἀλλά γιά τήν Ἑλληνική Δημοκρατία, ἀπάθεια!

Μανώλης Κοττάκης
ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ λαός εἴμαστε στ’ ἀλήθεια ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες

Καταδικάζει τόν ἀναθεωρητισμό ὁ Ν. Δένδιας κατά τήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Γιά «ἔρευνες ἐντός τῆς λιβυκῆς περιοχῆς» κατηγοροῦν τήν Ἀθήνα τουρκικά ΜΜΕ

Οἱ κινηματογράφοι πρέπει νά σωθοῦν!

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο μελαγχολῶ ὅταν βλέπω κλειστά σινεμά!

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ