Ἐλπιδοφόρο συνέδριο

ΤΟ 12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔστειλε μία σειρά ἀπό θετικά μηνύματα.

Τό πρῶτο ἀπό αὐτά εἶναι ὅτι ἡ ΝΔ καθίσταται σταδιακά ἕνα πιό ἀνοικτό, πιό φιλελεύθερο κόμμα πού δέν φοβᾶται νά δώσει βῆμα σέ μή δεδηλωμένους ὀπαδούς γιά νά ἐκφράσουν τίς ἀπόψεις τους. Ἀρκετοί ἀπό αὐτούς, ἀπό τόν χῶρο τῆς διανόησης, τῶν ἐπιστημῶν καί τῶν ἐπιχειρήσεων προσελκύονται ἀπό τό ἄνοιγμα αὐτό καί θεωροῦν σημαντικό νά ἐκφράσουν τίς ἀπόψεις τους ἐνώπιον κομματικοῦ ἀκροατηρίου, κάτι πού δέν συνέβαινε στό παρελθόν. Ἀπό τήν ὄσμωση τῶν ποικίλων ἀπόψεων καί προσεγγίσεων προκύπτουν ἐνδιαφέρουσες συνθέσεις καί σταδιακά ἡ ἡγεμονία στόν χῶρο τῶν ἰδεῶν ἀπομακρύνεται ἀπό τόν κίβδηλο προοδευτισμό τῆς Ἀριστερᾶς.

Τό δεύτερο μήνυμα εἶναι καθαρά ἑνωτικό. Χάρις στίς ἡγετικές ἱκανότητες τοῦ ἀρχηγοῦ της, τίς ὁποῖες εἶχαν ὑποτιμήσει πολλοί ἀπό ὅλα τά σημεῖα τοῦ πολιτικοῦ φάσματος, ὑπερπηδήθηκαν μέ ἐπιτυχία οἱ πεπονόφλουδες πού διαρκῶς ρίχνει στήν πορεία ὁ Σύριζα (Σκοπιανό, ἐκκλησιαστικό, σκανδαλολογία κ.λπ.), προσπαθώντας νά δημιουργήσει διασπαστικές τάσεις. Ἡ ἑνότητα ἐνισχύεται ἀπό τήν ὑπό ἐξέλιξη δημιουργία μίας ὁμοιογενοῦς ἡγετικῆς ὁμάδας, ἱκανῆς νά ἀρθρώσει –καί, μελλοντικά, νά ἐφαρμόσει, ἕναν πειστικό προγραμματικό λόγο.

Ἀκριβῶς αὐτός ὁ μεστός καί ἰσορροπημένος προγραμματικός λόγος ἀναδύθηκε σέ σημαντικό βαθμό ἀπό τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου. Ἕνας λόγος πού συνδυάζει τίς φιλελεύθερες οἰκονομικές κατευθύνσεις μέ ἐξαγγελίες κοινωνικῆς φύσεως πού στοχεύουν στήν ἐνίσχυση τῶν πλέον εὐάλωτων ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ. Οἱ πρῶτες ἐκφράζονται ἀπό τήν περιεκτική πρόταση «λιγότεροι φόροι, λιγότερες εἰσφορές, περισσότερες ἐπενδύσεις, περισσότερες καί καλύτερα ἀμειβόμενες θέσεις ἐργασίας». Εἰδικότερα μέτρα, μεταξύ ἄλλων, πρός αὐτή τήν κατεύθυνση εἶναι ἡ μείωση τοῦ φόρου στίς ἐπιχειρήσεις ἀπό 29% σέ 20%, ἡ καθιέρωση δύο συντελεστῶν ΦΠΑ, 11% καί 22% (ἀπό 13% καί 24% σήμερα), ἡ μείωση τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν γιά ὅλους ἀπό 20% σέ 15% ἐντός τετραετίας, ἡ μείωση τοῦ ΕΝΦΙΑ γιά ὅλους κατά 30% ἐντός διετίας κ.ἄ. Στίς κοινωνικῆς φύσεως ἐξαγγελίες περιλαμβάνονται ἡ αὔξηση τῆς δαπάνης γιά τό Ἐλάχιστο Ἐγγυημένο Εἰσόδημα σέ 1 δισ. εὐρώ ἐτησίως, ἡ εἰδική ρύθμιση 120 δόσεων γιά ὅσους ἔχουν ληξιπρόθεσμες ὀφειλές σέ ἐφορίες καί ἀσφαλιστικά ταμεῖα ἀλλά καί τά μέτρα γιά ἐνίσχυση τῆς οἰκογένειας καί ἀντιμετώπιση τοῦ ὀξύτατου δημογραφικοῦ προβλήματος τῆς Ἑλλάδας.

Ὁ δρόμος ἀπό τόν ὁποῖο θά διέλθει ἡ χώρα τό προσεχές διάστημα δέν εἶναι στρωμένος μέ ρόδα. Ἀντιθέτως, εἶναι γεμᾶτος νάρκες, τόσο στό πεδίο τῆς οἰκονομίας ὅσο καί στό πεδίο τῆς κοινωνίας. Τά ὑψηλά πρωτογενῆ πλεονάσματα, οἱ δικαστικές ἀποφάσεις γιά καταβολή ἀναδρομικῶν σέ συνταξιούχους καί δημοσίους ὑπαλλήλους ὕψους πολλῶν δισ. εὐρώ, ἡ διόγκωση τοῦ δημόσιου τομέα καί ἡ τοποθέτηση κομματικῶν ἐγκαθέτων σέ θέσεις-κλειδιά, ἡ μετατροπή τῶν πανεπιστημίων σέ χώρους ἀνομίας ὑπό τό πρόσχημα τοῦ διαβόητου «ἀσύλου», ἡ τρομοκρατία πού ἐμφανίζεται ὁλοένα συχνότερα καί τό γενικευμένο κλῖμα ἀνομίας ἀποτελοῦν παγίδες πού θά δοκιμάσουν τήν ἀποφασιστικότητα, τήν ἐπιμονή καί τήν ἱκανότητα ἀντιμετώπισης κρίσεων (crisis management) τῆς ἑπόμενης κυβέρνησης. Ὡστόσο, παρ’ ὅλες τίς νάρκες, ἄς τολμήσουμε νά ἐλπίζουμε.

*Νομικός – Οἰκονομολόγος
email: [email protected]

Απόψεις

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».