Ἐλπιδοφόρο συνέδριο

ΤΟ 12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔστειλε μία σειρά ἀπό θετικά μηνύματα.

Τό πρῶτο ἀπό αὐτά εἶναι ὅτι ἡ ΝΔ καθίσταται σταδιακά ἕνα πιό ἀνοικτό, πιό φιλελεύθερο κόμμα πού δέν φοβᾶται νά δώσει βῆμα σέ μή δεδηλωμένους ὀπαδούς γιά νά ἐκφράσουν τίς ἀπόψεις τους. Ἀρκετοί ἀπό αὐτούς, ἀπό τόν χῶρο τῆς διανόησης, τῶν ἐπιστημῶν καί τῶν ἐπιχειρήσεων προσελκύονται ἀπό τό ἄνοιγμα αὐτό καί θεωροῦν σημαντικό νά ἐκφράσουν τίς ἀπόψεις τους ἐνώπιον κομματικοῦ ἀκροατηρίου, κάτι πού δέν συνέβαινε στό παρελθόν. Ἀπό τήν ὄσμωση τῶν ποικίλων ἀπόψεων καί προσεγγίσεων προκύπτουν ἐνδιαφέρουσες συνθέσεις καί σταδιακά ἡ ἡγεμονία στόν χῶρο τῶν ἰδεῶν ἀπομακρύνεται ἀπό τόν κίβδηλο προοδευτισμό τῆς Ἀριστερᾶς.

Τό δεύτερο μήνυμα εἶναι καθαρά ἑνωτικό. Χάρις στίς ἡγετικές ἱκανότητες τοῦ ἀρχηγοῦ της, τίς ὁποῖες εἶχαν ὑποτιμήσει πολλοί ἀπό ὅλα τά σημεῖα τοῦ πολιτικοῦ φάσματος, ὑπερπηδήθηκαν μέ ἐπιτυχία οἱ πεπονόφλουδες πού διαρκῶς ρίχνει στήν πορεία ὁ Σύριζα (Σκοπιανό, ἐκκλησιαστικό, σκανδαλολογία κ.λπ.), προσπαθώντας νά δημιουργήσει διασπαστικές τάσεις. Ἡ ἑνότητα ἐνισχύεται ἀπό τήν ὑπό ἐξέλιξη δημιουργία μίας ὁμοιογενοῦς ἡγετικῆς ὁμάδας, ἱκανῆς νά ἀρθρώσει –καί, μελλοντικά, νά ἐφαρμόσει, ἕναν πειστικό προγραμματικό λόγο.

Ἀκριβῶς αὐτός ὁ μεστός καί ἰσορροπημένος προγραμματικός λόγος ἀναδύθηκε σέ σημαντικό βαθμό ἀπό τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου. Ἕνας λόγος πού συνδυάζει τίς φιλελεύθερες οἰκονομικές κατευθύνσεις μέ ἐξαγγελίες κοινωνικῆς φύσεως πού στοχεύουν στήν ἐνίσχυση τῶν πλέον εὐάλωτων ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ. Οἱ πρῶτες ἐκφράζονται ἀπό τήν περιεκτική πρόταση «λιγότεροι φόροι, λιγότερες εἰσφορές, περισσότερες ἐπενδύσεις, περισσότερες καί καλύτερα ἀμειβόμενες θέσεις ἐργασίας». Εἰδικότερα μέτρα, μεταξύ ἄλλων, πρός αὐτή τήν κατεύθυνση εἶναι ἡ μείωση τοῦ φόρου στίς ἐπιχειρήσεις ἀπό 29% σέ 20%, ἡ καθιέρωση δύο συντελεστῶν ΦΠΑ, 11% καί 22% (ἀπό 13% καί 24% σήμερα), ἡ μείωση τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν γιά ὅλους ἀπό 20% σέ 15% ἐντός τετραετίας, ἡ μείωση τοῦ ΕΝΦΙΑ γιά ὅλους κατά 30% ἐντός διετίας κ.ἄ. Στίς κοινωνικῆς φύσεως ἐξαγγελίες περιλαμβάνονται ἡ αὔξηση τῆς δαπάνης γιά τό Ἐλάχιστο Ἐγγυημένο Εἰσόδημα σέ 1 δισ. εὐρώ ἐτησίως, ἡ εἰδική ρύθμιση 120 δόσεων γιά ὅσους ἔχουν ληξιπρόθεσμες ὀφειλές σέ ἐφορίες καί ἀσφαλιστικά ταμεῖα ἀλλά καί τά μέτρα γιά ἐνίσχυση τῆς οἰκογένειας καί ἀντιμετώπιση τοῦ ὀξύτατου δημογραφικοῦ προβλήματος τῆς Ἑλλάδας.

Ὁ δρόμος ἀπό τόν ὁποῖο θά διέλθει ἡ χώρα τό προσεχές διάστημα δέν εἶναι στρωμένος μέ ρόδα. Ἀντιθέτως, εἶναι γεμᾶτος νάρκες, τόσο στό πεδίο τῆς οἰκονομίας ὅσο καί στό πεδίο τῆς κοινωνίας. Τά ὑψηλά πρωτογενῆ πλεονάσματα, οἱ δικαστικές ἀποφάσεις γιά καταβολή ἀναδρομικῶν σέ συνταξιούχους καί δημοσίους ὑπαλλήλους ὕψους πολλῶν δισ. εὐρώ, ἡ διόγκωση τοῦ δημόσιου τομέα καί ἡ τοποθέτηση κομματικῶν ἐγκαθέτων σέ θέσεις-κλειδιά, ἡ μετατροπή τῶν πανεπιστημίων σέ χώρους ἀνομίας ὑπό τό πρόσχημα τοῦ διαβόητου «ἀσύλου», ἡ τρομοκρατία πού ἐμφανίζεται ὁλοένα συχνότερα καί τό γενικευμένο κλῖμα ἀνομίας ἀποτελοῦν παγίδες πού θά δοκιμάσουν τήν ἀποφασιστικότητα, τήν ἐπιμονή καί τήν ἱκανότητα ἀντιμετώπισης κρίσεων (crisis management) τῆς ἑπόμενης κυβέρνησης. Ὡστόσο, παρ’ ὅλες τίς νάρκες, ἄς τολμήσουμε νά ἐλπίζουμε.

*Νομικός – Οἰκονομολόγος
email: [email protected]

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.