Ἑλληνικός σοσιαλισμός τέλος

ΤΑ NEA δέν εἶναι καλά

Ἡ καθυστέρηση στόν ἐμβολιασμό ἐμποδίζει τήν ἐπιστροφή τῆς οἰκονομίας στήν κανονικότητα. Καί ὅσο ἀργεῖ αὐτή τόσο πολλαπλασιάζονται οἱ πιθανότητες νά «πέσει» στό μακρινό μέλλον ἡ Ἑλλάς στήν ἀνάγκη τῆς προσφυγῆς στό Εὐρωπαϊκό Νομισματικό Ταμεῖο, στά ἄτοκα κεφάλαιά του καί στά μνημόνιά του. Μέ ὁρατό τόν κίνδυνο ὅπως λένε αὐτοί πού ξέρουν νά ἀποκτήσουμε κάποτε «στάτους Βενεζουέλας». Γνωρίζω! Φαίνονται ἀπαισιόδοξα καί ἐκτός πραγματικότητας αὐτά πού σᾶς μεταφέρω. Πρόωρα. Στήν σφαῖρα τῆς φαντασίας καί τοῦ ἀνέφικτου. Ἀλλά ἐδῶ συμβαίνουν πράγματα πού καλό εἶναι νά ξέρουμε γιά νά μήν πέφτουμε ἀπό τά σύννεφα. Εἶναι πολλοί πλέον αὐτοί πού τά ψιθυρίζουν πλέον ζητώντας μάλιστα τώρα μέ καθυστέρηση νά ἀγοράσουμε ρωσσικά καί κινεζικά ἐμβόλια γιά νά ἐπιτύχουμε γρηγορότερα τήν ἀνοσία καί τό ἄνοιγμα τῆς οἰκονομίας. Ἅπαξ καί δέν τό κάναμε αὐτό ὅμως ὅταν μᾶς προτάθηκε ἕως καί συμπαραγωγή προκειμένου νά ἐπιλέξουμε ἐμβόλια χωρῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ μόνο μέσῳ Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (γεωπολιτική γίνεται καί μέ τά φάρμακα, μήν ἀμφιβάλλετε), τώρα πιά εἶναι μᾶλλον ἀργά. Τί ἀλλάζει λοιπόν;

Πρῶτον, ἀλλάζει ἡ Εὐρώπη. Ἀπό παντοῦ μεταδίδεται τό χαρμόσυνο μήνυμα, ὅτι θά συνεχιστεῖ ἡ χαλάρωση τοῦ Συμφώνου Σταθερότητας τό 2022. Κανείς ὅμως δέν μᾶς λέει τί σημαίνει γιά ἐμᾶς χαλάρωση. Μόνο κάτι μισόλογα γιά κόφτες στίς δαπάνες ἀκούγεται. Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Γερμανία θά ἐπανέλθει στήν παλαιά της πολιτική ἀμέσως μόλις ἰσοσκελίσει τόν προϋπολογισμό της καί θά ἀρχίσει νά ζητᾶ «χαλαρή λιτότητα». Τό ὁποῖον σημαίνει εἰς ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ ὄχι ἐπιστροφή στήν ἀπαίτηση γιά πρωτογενῆ πλεονάσματα τῆς τάξεως τοῦ 3% ἀλλά ὑποχρέωση γιά πρωτογενῆ ἐλλείμματα τοῦ 3%. Ἐπιείκεια, χαλάρωση καί εὐελιξία θά τό βαπτίσει αὐτό. Μόνο πού στήν πραγματικότητα ἄν αὐτό συμβεῖ παραπέμπει στήν λήψη οἰκονομικῶν μέτρων. Ἀπό ἔλλειμμα 8% (κατά ἄλλους 15%), πῶς φθάνεις στό ἔλλειμμα 3%; Μόνο μέ θυσίες. Ἤδη τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τό ὁποῖο κράτησε ὄρθιες ἐπιχειρήσεις καί νοικοκυριά μέσα στήν κρίση μέ δαπάνες 30 δισ. εὐρώ, ὅλες ἀπό δάνεια, ἔβαλε τήν ὄπισθεν. Καί στίς ἀναστολές συμβάσεων τίς ὁποῖες συρρικνώνει καί στίς ἐπιστρεπτέεες προκαταβολές. Τό δημόσιο ταμεῖο δέν ἀντέχει ἄλλο σοσιαλισμό.

Δεύτερον στοιχεῖον πού δείχνει τήν ἐπιδείνωση εἶναι ἡ κώφωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας στίς προειδοποιήσεις πού ἀπευθύνουν ὅλες οἱ χῶρες τοῦ νότου γιά διαγραφή τῶν χρεῶν τῆς πανδημίας. Οἱ Γερμανοί δέν ἀκοῦνε. Ἡ οἰκονομία τους στάθηκε ὄρθια μέ ἀμελητέες ἀπώλειες μέσα στήν πανδημία λόγῳ τῆς ὑψηλῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς καί δοθέντος ὅτι ἐξυγιαίνουν καί τά προσκαίρως διολισθήσαντα δημόσια οἰκονομικά τους ἀφήνουν τό παιχνίδι νά ἐξελιχθεῖ. Ἤδη ἡ Πορτογαλία μέ χρέος ἴσο μέ τό 117 % τοῦ ΑΕΠ τῆς ἐκπέμπει ἄγχος, τό ἴδιο θά ἐκπέμψουμε ἀργά ἤ γρήγορα καί ἐμεῖς. Δύσκολα θά δανείσει κανείς ξανά τήν Ἑλλάδα μέ δεκαετές ὁμόλογο ὅταν ξέρει ὅτι σέ ἕντεκα χρόνια ἀπό τώρα λήγει ἡ ρύθμιση χρέους καί οἱ λήξεις παλαιῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων θά πᾶνε «στόν Θεό». Ἤδη καί πάλι τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προειδοποιεῖ πώς ὅσο συνεχίζεται ἡ καραντίνα τόσο ὑπονομεύεται ἡ πιστοληπτική ἱκανότητα τῆς χώρας καί τόσο αὐξάνει ὁ κίνδυνος προσφυγῆς στό εὐρωπαϊκό ΔΝΤ ἄν αὐξηθοῦν τά ἐπιτόκια στίς ἀγορές.

Τρίτον στοιχεῖο, τό περίφημο Ταμεῖο Ἀνάκαμψης. Καί πάλι ἡ Γερμανία ἐδῶ. Τά λεφτά καί λίγα εἶναι καί ἀργοῦν πολύ. Τό Βερολῖνο οὔτε κἄν ἀκούει τό δίκαιο αἴτημα γιά αὔξηση τῶν κονδυλίων τοῦ Ταμείου λόγῳ τῆς παράτασης τῆς πανδημίας. Ἀντιθέτως, δειλά-δειλά δυναμώνουν στίς τάξεις του οἱ ὀπαδοί τῆς Εὐρώπης δύο ταχυτήτων.

Τέταρτον ἀνησυχητικό στοιχεῖον, ἀποτελοῦν τά δεδομένα γιά τόν τουρισμό. Οἱ βόρειες χῶρες πολεμοῦν τήν πρόταση Μητσοτάκη γιά πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ γιά ἕναν ἁπλό λόγο. Θέλουν νά ἀποτρέψουν τούς πολῖτες τους νά ταξιδέψουν στόν Νότο. Θέλουν νά συγκρατήσουν τά ἔσοδά τους τονώνοντας τόν ἐσωτερικό τουρισμό. Πῶς νά ἐγκρίνουν λοιπόν πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ; Πέραν αὐτῶν ἡ Ἑλλάς εἶναι ἐκτεθειμένη σέ ἕναν ἀκόμη κίνδυνο ἄν ἐπιμείνει στήν πρότασή της. Ὅσοι ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μέ τό ρωσσικό ἤ μέ τό κινεζικό ἐμβόλιο θά μποροῦν νά ταξιδέψουν στήν χώρα μας, δεδομένου ὅτι τό πιστοποιητικό πού προτείνουμε καλύπτει μόνο τά δυτικά ἐμβόλια; Ἤδη ὁ Σέρβος Πρόεδρος ὠρύεται ἐναντίον ἡμῶν. Θά διώξουμε τουρίστες λοιπόν; Ἔχουμε αὐτή τήν πολυτέλεια;

Στήν πραγματικότητα, βρισκόμαστε σέ ἕνα σημεῖο καμπῆς λοιπόν. Μαζί μέ τά ἑλληνοτουρκικά στά ὁποῖα οἱ ἐξελίξεις μοιάζουν δυσοίωνες μετά τήν διαφαινόμενη συνεννόηση Τουρκίας – Γαλλίας καί Τουρκίας – Αἰγύπτου. Τό γεγονός ὅτι ἐμποδίζουν τήν ὁρατότητά μας οἱ ὑποθέσεις Λιγνάδη, Κουφοντίνα καί οἱ συνήθεις φυσικές καταστροφές δέν λέει κάτι. Οἱ προκλήσεις εἶναι ἐδῶ καί μᾶς περιμένουν. Ἄς ἑτοιμαστοῦμε νά τίς ἀντιμετωπίσουμε. Εἴτε πρίν εἴτε μετά τό καλοκαίρι.

Απόψεις

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Εφημερίς Εστία
Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.