Ἑλληνικές συντεταγμένες, διάβολε!

ΠΕΡΙΕΡΓΟ ἐπάγγελμα ἡ δημοσιογραφία

Ἔρχονται στιγμές πού σοῦ χαρίζει συγκινήσεις καί συναισθήματα πού δέν θά ἤθελες ποτέ νά νιώσεις. Προχθές ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν θέση ρισκάραμε τήν ἐκτίμηση, ὅτι οἱ ΗΠΑ, ἡ Τουρκία, ὁ ΟΗΕ καί λοιπές δυνάμεις θά μᾶς σύρουν σέ ἕναν ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης διμερῆ ἀπ’ εὐθείας διάλογο, μέ κατάληξη, ἐνδεχομένως, τήν Χάγη μέ ἀντικείμενο τό νομικό καθεστώς τῶν ἀκατοίκητων νησίδων στό Αἰγαῖο. Φαινομενικῶς «ἀθῶο» θέμα πίσω ἀπό τό ὁποῖο κρύβεται ὅμως ὕπουλη προσπάθεια προσβολῆς τοῦ πυρῆνα τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καί τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητας. Ἄν μάλιστα γνωρίζαμε ποιοί ἦταν οἱ λόγοι πού ἐσπευσμένως ἡ κυβέρνηση Σαμαρᾶ – Βενιζέλου κατέθεσε τό 2015 τήν γνωστή ἐπιφύλαξη στόν ΟΗΕ γιά τήν μείωση τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης γιά διαφορές ἑλληνικοῦ ἐνδιαφέροντος, θά διατυπώναμε μέ μεγαλύτερη πληρότητα τήν πρόβλεψή μας.

Τήν ἐν λόγω ἐπιφύλαξη τήν ἀποστείλαμε τότε «τρέχοντας», διότι οἱ Τοῦρκοι εἶχαν στρατολογήσει τούς Ἀλβανούς νά καταθέσουν ἐναντίον μας προσφυγή στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης γιά τό ζήτημα τῆς ΑΟΖ!!! Τούς προλάβαμε κυριολεκτικά στό παρά πέντε. Τό 2020 –ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τό κείμενο πού κατέθεσε ἡ Τρίπολη στόν ΟΗΕ– οἱ Τοῦρκοι στρατολόγησαν τήν Λιβύη νά θέσει ζήτημα ΑΟΖ καί ἀκατοίκητων ἑλληνικῶν νησιῶν δεδομένης τῆς (ἀρνητικῆς) νομολογίας τῆς Χάγης γιά τά ἀκατοίκητα νησιά τῶν Ὄφεων! Στρατολόγησαν τήν Λιβύη πού ἔχει ἱστορικό ὁριοθέτησης θαλασσίων ζωνῶν στήν Χάγη μέ Τυνησία – Ἀλγερία, οἱ ὁποῖες δέν εὐνοοῦν καθόλου τίς ἑλληνικές θέσεις γιά τό Καστελλόριζο.

Ὅταν διάβαζα, λοιπόν, προχθές τό βράδυ τό κείμενο τῶν Λίβυων (τό ὁποῖο εἶναι περιέργως ἐξαφανισμένο ἀπό τά ἑλληνικά πρωτοσέλιδα), ἀνθρώπινα αἰσθάνθηκα ἱκανοποίηση πού μέ τά πενιχρά μας μέσα καταφέραμε ἐμεῖς, ἀπό αὐτόν ἐδῶ τόν προμαχῶνα τοῦ Τύπου, νά διαβάσουμε τό μέλλον πού σχεδιάζουν ἄλλοι γιά ἐμᾶς. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως πετάχθηκα κυριολεκτικῶς ἀπό τήν καρέκλα μου, ἀνήσυχος, γιά τό πόσο πίσω εἴμαστε στό δικό μας σχεδιασμό. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας μιλοῦσα, βλέπετε, στό τηλέφωνο μέ τόν καθηγητή μου στό Πανεπιστήμιο (Νομική Θράκης), Διεθνοῦς Δικαίου Στέλιο Περράκη (ἕναν ἀπό τούς καλύτερους πού ἔχουμε) καί μοῦ ἐξηγοῦσε ἀκριβῶς αὐτό: ὅτι ἡ Ἑλλάς –τό ἁγνοοῦσα– μείωσε τό εὖρος τῶν θεμάτων πού δέχεται νά παραπέμψουμε στό Διεθνές Δικαστήριο, γιατί τό 2015 οἱ Ἀλβανοί ἦταν ἕτοιμοι νά καταθέσουν προσφυγή ἐναντίον μας στήν Χάγη. Ναί, οἱ Ἀλβανοί! Κατά παραγγελία τῶν Τούρκων φυσικά. Οἱ Τοῦρκοι παρενέβησαν ἄλλωστε καί στό Συνταγματικό Δικαστήριο τῶν Τιράνων μέ frontman τόν τότε ἀρχηγό τῆς ἀντιπολίτευσης Ἔντι Ράμα γιά νά ἀκυρώσουν τήν συμφωνία Καραμανλῆ – Μπερίσα γιά τήν ΑΟΖ.

Ὅταν λοιπόν ἐντόπισα στό κείμενο πού κατέθεσαν οἱ Λίβυοι στόν ΟΗΕ γιά νά ἐξηγήσουν τό μνημόνιό τους τήν φράση γιά τά «ἀκατοίκητα μικρά νησιά χωρίς νομική σημασία» καί τήν φράση ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἐπέμενε νά σχεδιάσει μιά διάμεση γραμμή βασιζόμενη σέ αὐτές τίς ὑπερβολές τῶν νησιῶν καί ἀρνήθηκε νά ἐφαρμόσει τήν ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας», πράγματι πετάχθηκα ἀπό τήν καρέκλα μου. Πρῶτον, γιατί οἱ Τοῦρκοι μᾶς παίζουν μέ τά ὅπλα μας, τό Διεθνές Δίκαιο. Ὁ τουρκικῆς καταγωγῆς ἡγέτης τῶν Λίβυων Σαράτζ (μέ σπίτι στήν Πόλη) ὑπογράφει ὅ,τι τοῦ στέλνει ὁ Τσαβούσογλου.

Δεύτερον, διότι βάζουν ἄλλους νά τό κάνουν γιά αὐτούς, νά μᾶς προκαλοῦν νά πᾶμε στήν Χάγη γιά δικά τους θέματα χωρίς νά δεσμεύονται ἀπό τίς ἀποφάσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου. Τρίτον, γιατί θέτουν ἐμμέσως ζήτημα ἀναθεώρησης τῆς Λωζάννης καί καθεστῶτος νήσων καί νησίδων μέσω μνημονίου Λιβύης. Τέταρτον, γιατί συμφωνοῦν μαζί τους οἱ ΗΠΑ (δηλώσεις Πάυατ). Καί πέμπτον, διότι θά βγάλουν καραβάκι στό Αἰγαῖο –τό νέο πού θά ἐπισημάνω σήμερα– σέ περιοχές πού ἐμεῖς ἀκόμη δέν ἔχουμε καταθέσει συντεταγμένες! Διάβολε! Πετάγεσαι ἀπό τήν καρέκλα σου μετά ἀπό ὅλα αὐτά ἤ δέν πετάγεσαι;

Ἔρχομαι λοιπόν σήμερα νά θίξω μέ βάση πληροφόρηση πού ἔχω ἕνα μεῖζον θέμα τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς: τίς ἑλληνικές συντεταγμένες. Ἐμεῖς ξέρουμε τί μᾶς ἀνήκει, ἀλλά ἡ διεθνής κοινότητα δέν ξέρει, διότι γιά χρόνια πολλά στό ὄνομα τῆς εἰρήνης ἡ Ἑλλάς δέν κατέθετε ποτέ στόν ΟΗΕ συντεταγμένες πού νά χαρτογραφοῦν σέ νομικό κείμενο τήν ἐπικράτειά μας. Καί γιά ὅσο καιρό δέν τό ἔκαναν καί οἱ Τοῦρκοι γιά τίς δικές τους συντεταγμένες, εἴχαμε μιά κάποια δικαιολογία. Οἱ Τοῦρκοι ὅμως προσδιόρισαν τίς συντεταγμένες τους στίς 13 Νοεμβρίου 2019 ἀντιδρῶντας στίς συντεταγμένες πού ἀνεκοίνωσε προηγουμένως στόν ΟΗΕ ἡ Κύπρος! Χώρισαν τό Αἰγαῖο στήν μέση καί ἔκοψαν τήν Ρόδο στά δυό! Ἔκτοτε ἡ Ἑλλάς ἀγνοεῖται. Ἀπό τίς 13 Νοεμβρίου ἔχουν περάσει σχεδόν ἑξήντα μέρες καί μολονότι τό ΥΠΕΞ ἔχει ἕτοιμες τίς συντεταγμένες ἀπό ἡμερῶν Κοτζιᾶ, δέν τίς καταθέτουμε στόν ΟΗΕ! Πρόκειται γιά ὀλιγωρία πού γιά κάθε μέρα πού περνᾶ παράγει σοβαρά πολιτικά καί νομικά ἀποτελέσματα. Πολιτικά, διότι δέν εἶσαι καθόλου πειστικός ὅταν ἐκτοξεύεις τήν ἀπειλή πώς θά προστατεύσεις τά κυριαρχικά σου δικαιώματα μέ κάθε τρόπο, ἄν στά προσβάλλει ὁ Τοῦρκος. Ἐδῶ δέν τολμᾶς νά καταθέσεις συντεταγμένες καί θά κάνεις πόλεμο; Καί ὅταν θά στείλει ὁ Ἐρντογάν καραβάκι πῶς θά ἀποδείξεις στούς ἄλλους, χωρίς συντεταγμένες, ὅτι βρίσκεται στά νερά σου καί παραβιάζει τήν ὑφαλοκρηπῖδα σου; Οἱ Τοῦρκοι ἀλλά καί οἱ ξένοι τά διαβάζουν αὐτά. Στήν οὐσία, ἐκτοξεύουμε ἀπειλές χωρίς πειθώ.

Νομικά ἐπίσης ἡ ὀλιγωρία παράγει ἀποτελέσματα, διότι ἄν καταλήξουμε στήν Χάγη μέ ποιές συντεταγμένες θά διεκδικήσουμε αὐτά πού μᾶς ἀνήκουν; Μέ τίς συντεταγμένες τῶν ἄλλων; Μέ συγχωρεῖτε πού δέν ἀσχολοῦμαι μέ τήν «μείζονα» πρωτοβουλία τῶν ΗΠΑ νά μᾶς στείλουν ὡς μεσολαβητή μέ τήν Τουρκία τόν ἐξαίρετο μέν (μέ Μαυροβούνια σύζυγο) διπλωμάτη τῆς γραφειοκρατίας τους Μάτ Πάλμερ, πού εἶναι δέ οὕτως ἤ ἄλλως ἁρμόδιος γιά τήν περιοχή (τέτοιο δούλεμα;) καί ἐπικεντρώνομαι σέ ἐνοχλητικές ἔννοιες ὅπως «ἀκατοίκητα νησιά», «συντεταγμένες» κ.λπ. Ἐκεῖ θά παιχθεῖ ὅμως ὁ Ἑλληνισμός. Ὄχι στά non papers. Περιττό βεβαίως νά ἐπισημάνω ὅτι ἡ ἑλληνική ἐπιφύλαξη γιά τό τί μπορεῖ νά παραπεμφθεῖ καί τί ὄχι στήν Χάγη ἔχει τροποποιηθεῖ στήν πράξη. Μέ τήν ἐπιφύλαξη Βενιζέλου ὁρίζαμε ρητῶς ὅτι ἀρνούμαστε μεταξύ ἄλλων τήν ὁριοθέτηση ΑΟΖ, ἐκτός καί ἄν τό συμφωνήσουμε γραπτῶς μέ συνυποσχετικό. Τώρα ὅμως λέμε ὅτι δεχόμαστε ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν προφορικῶς καί μάλιστα στό ἀνώτατο δυνατό ἐπίπεδο.

Ἄρα «ντέ φάκτο» ἔχουμε πάρει ἐν μέρει «πίσω» τήν ἐπιφύλαξή μας. Καταλαβαίνετε τί ἔρχεται; Καταλαβαίνουμε ποῦ πᾶμε; Γιά κάποιους ἔχω ἀμφιβολίες. Μακάρι νά κάνω λάθος!

Απόψεις

Την Κυριακή 02.06 με την Εστία: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 02.06 η Εστία της Κυριακής  παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 01.06 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 01.06 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 31.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 31.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.