ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Ἑλλάς κάτω ἀπό τά ραντάρ

ΟΥΤΕ πού μποροῦμε νά διανοηθοῦμε τί συμβαίνει κάτω ἀπό τήν μύτη μας στήν ἑλληνική περιφέρεια.

Τήν στιγμή πού ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἀθήνα ἔχουμε ἐγκλωβιστεῖ στήν –ἐνδιαφέρουσα γιά τό μέλλον, χωρίς ἀμφιβολία– συζήτηση γιά τό χρέος, τήν καθαρή ἔξοδο, τό Σκοπιανό, τά ἑλληνοτουρκικά, στήν περιφέρεια συμβαίνουν πράγματα μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον. Ἕνας ὁλόκληρος κόσμος προχωρᾶ ἐρήμην τῶν Ἀθηνῶν.

Ψυχολογικά ἔχει βγεῖ ἀπό τό μνημόνιο, ὑπό τήν ἔννοια πώς ἔχει συμβιβαστεῖ μέ τήν ἰδέα ὅτι προώρισται νά ζήσει σέ μιά χώρα πού ἔχει χάσει τό μισό ΑΕΠ καί ἡ ἐποπτεία εἴτε στενή εἴτε ἀραιή θεωρεῖται δεδομένη. Αὐτός ὁ κόσμος πού ἀρνεῖται νά συμβιβαστεῖ μέ τήν μιζέρια καί τήν μετριότητα προσπαθεῖ νά πάει τήν ζωή του πιό κάτω.

Ἕνας ἐξαιρετικός ἐπιστήμων ἀπό τήν Λαμία, ἀρχιτέκτων, ὁ Κώστας Παπανάγνου, μοῦ περιέγραφε τίς προάλλες τό δρᾶμα τοῦ ἐπαγγέλματος ἀλλά καί τίς προοπτικές πού ἐνδεχομένως ὑπάρχουν, ἀρκεῖ νά μήν μένει κανείς μέ τά χέρια σταυρωμένα. Ἀπό τήν μία ὁ κλάδος τῶν ἀρχιτεκτόνων ζεῖ μία μεγάλη ἀπογοήτευση. Νέα παιδιά πού σπούδασαν γιά νά κάνουν τό ὄνειρό τους πραγματικότητα καί νά σχεδιάσουν τήν χώρα βλέπουν τήν καθίζηση ρεκόρ στήν ἔκδοση οἰκοδομικῶν ἀδειῶν. «Μήν στέκεστε στά στατιστικά πού δείχνουν δῆθεν αὔξηση. Καί μιά ἁπλή ἄδεια γιά περίφραξη καταγράφεται στίς νέες, δέν εἶναι ὅμως οἰκοδομική».

Ἔτσι ἕνας ὁλόκληρος κλάδος νέων ἐπιστημόνων πού ἔμεινε στήν πατρίδα γιά νά ὑλοποιήσει τά ὄνειρά του ἀναγκάζεται σήμερα νά ἀσχολεῖται μέ τήν σύνταξη φακέλων αἰτήσεων γιά τήν νομιμοποίηση αὐθαιρέτων καί ἡμιυπαίθριων χώρων. Αὐτός εἶναι ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Μικροδιευθετήσεις καί ἀνάπτυξη μηδέν. Αὐτή εἶναι ὅμως ἡ μία ὄψη τοῦ νομίσματος. Ὁ πρωταγωνιστής τοῦ σημερινοῦ σημειώματος διδάσκει στόν ἐλεύθερο χρόνο του, σέ μαθήματα ἰδιωτικῆς ἑταιρείας, «ἀρχιτεκτονική μέ βάση τό φινλανδικό πρότυπο ἐκπαίδευσης». Μοῦ κέντρισε τό ἐνδιαφέρον. Τί σημαίνει «φινλανδικό πρότυπο ἐκπαίδευσης» ρώτησα.

Ἡ ἀπάντηση, νομίζω, ἐνδιαφέρει καί τόν ἀρχηγό τῆς ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη ἀλλά καί τόν ὑπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, ὁ ὁποῖος πασχίζει νά οἰκοδομήσει νέο ἐκπαιδευτικό σύστημα. Ὅπως μοῦ ἐξηγήθηκε, τό Φινλανδικό Δημόσιο ἔχει πωλήσει τά δικαιώματα τοῦ μοντέλου διδασκαλίας του σέ ἰδιωτική σχολή στήν Ἑλλάδα ἡ ὁποία μέ τήν μέθοδο τοῦ franchising ἔχει ἀνοίξει ὑποκαταστήματα σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί προσελκύει σπουδαστές. Τί ἐννοοῦμε δικαιώματα; 3-5 εὐρώ τό κεφάλι ἀπό τίς εἰσπράξεις γιά κάθε μαθητή εἰσπράττεται ἀπό τό Φινλανδικό Δημόσιο! Ἡ ἐργασία αὐτή εἶναι σέ ἀρχικά στάδια μέν ἀλλά τουλάχιστον ἕνας κλάδος ἐπιστημόνων στόν ὁποῖο ἐπένδυσε ἡ Ἑλλάς ἀσχολεῖται μέ κάτι δημιουργικό. Μέσω Ἑλσίνκι βεβαίως! Θά μποροῦσε νά τό φανταστεῖ αὐτό κάποιος; Ὄχι.

Ὅπως –ἀλλάζω πεδίο– κανείς δέν μπορεῖ νά διανοηθεῖ τί ποσά διακινοῦνται στήν Θεσσαλία καί στήν Στερεά γιά «βιολογικό καπνό» –παράνομη πώληση τσιγάρων κάτω ἀπό τά ραντάρ ἀπό ἰδιῶτες παραγωγούς. Ὅπως κανείς δέν μπορεῖ νά φανταστεῖ τί συμβαίνει στήν Θεσσαλία μέ τόν ἀνταγωνισμό πού βιώνουν ἐπαγγελματίες τοῦ τουρισμοῦ ἀπό τόν ἀνταγωνισμό πλουσίων τῶν Ἀθηνῶν πού μισθώνουν τίς βίλλες τους μέσω τοῦ νέου συστήματος Airbnb. Αὐτή ἡ Ἑλλάς –ἄλλος ἔτσι ἄλλος ἀλλιῶς– ἔχει σκύψει τό κεφάλι καί πορεύεται κάτω ἀπό τά ραντάρ, γι’ αὐτό καί δέν τήν πιάνουν οἱ πολιτικοί. Βρίσκει λύσεις, ἀλλά ἐξακολουθεῖ νά εἶναι θυμωμένη.

Απόψεις

Ρεκόρ μειώσεως πληθυσμοῦ ἀπό τό 1932: Εἶναι ἡ δημογραφία, ἠλίθιοι!

Μανώλης Κοττάκης
Καί δέν φταῖνε οἱ ξένοι γι’ αὐτό! – Τά ἄκρα φύονται ἐκεῖ πού ὑπάρχει κενό πολιτικῆς / Ὁμιλεῖ καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ, εὐρωβουλευτές τοῦ ὁποίου μίσθωναν ἀκίνητά τους σέ ἐξαθλιωμένους μετανάστες

Ὁ ΠΟΥ ἀναστέλλει τήν ἔγκριση τοῦ Sputnik-V

Εφημερίς Εστία
Μόσχα.– Λόγω μή τηρήσεως τῶν προδιαγραφῶν ποιότητος στήν παραγωγή τοῦ ρωσσικοῦ Sputnik-V…

Στά Ψαρά τοῦ Αἰγαίου, προπύργιο τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Mέ τό πού μπαίνει τό πλεούμενο στό λιμάνι τῶν Ψαρῶν…

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Ἐρντογάν ἐπιχειρεῖ νά ὑπονομεύσει τήν συμμαχία Ἑλλάδος – Αἰγύπτου

Εφημερίς Εστία
Συναγερμός στήν Ἄγκυρα γιά τήν τριμερῆ Ἀθηνῶν-Λευκωσίας-Καΐρου στήν Καβάλα