Ἐκτός ἰσορροπίας ἡ Ἑλλάς

ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ νά «μποῦμε στά παπούτσια» τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα…

… καί ἄς ἐπιχειρήσουμε νά βιώσουμε τά συναισθήματα πού ἔνιωσε ὁ ἴδιος τίς τελευταῖες ὧρες στήν Νέα Ὑόρκη. Ἀξίζει τόν κόπο τό simulation (ἡ προσομοίωση), σᾶς βεβαιῶ. Ἄς ὑποθέσουμε, λοιπόν, ὅτι τήν ὥρα πού γυαλίζαμε τά παπούτσια μας καί δέναμε τήν γραβάτα μας προετοιμαζόμενοι γιά τήν συνάντηση μέ τόν Πρόεδρο Τράμπ στήν Νέα Ὑόρκη (στό περιθώριο τῆς ἐτήσιας Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ ΟΗΕ), πληροφορούμασταν ἔκπληκτοι ὅτι οἱ πολιτικοί του ἀντίπαλοι, οἱ Δημοκρατικοί, ἐπέλεγαν αὐτήν ἀκριβῶς τήν στιγμή γιά νά ἀρχίσουν τήν διαδικασία καθαίρεσης ἀπό τό ἀξίωμά του μέ τήν κατηγορία τῆς προδοσίας! Τήν στιγμή πού ἡ πατρίδα τους βρίσκεται στό ἐπίκεντρο τῶν ΜΜΕ ὅλου τοῦ πλανήτη καί καμμιά διακοσαριά ἡγέτες τοῦ κόσμου δίδουν τό «παρών» στό ἔδαφός της. Ποιό θά ἦταν ἄραγε τό συναίσθημά μας ἄν ἤμασταν στήν θέση τοῦ Πρωθυπουργοῦ;

Κατ’ ἀρχάς ὅτι οἱ ΗΠΑ εἶναι μία βαθειά ἄρρωστη καί διχασμένη χώρα. Ὅταν ἀποφασίζεις νά στραφεῖς κατά τοῦ Προέδρου σου, τήν στιγμή πού ὅλοι οἱ ἡγέτες τοῦ κόσμου εἶναι στό ἔδαφός σου, πρέπει νά εἶσαι ἀνόητος, ἄν δέν σοῦ περνᾶ ἀπό τό μυαλό ἡ ἰδέα ὅτι στήν πραγματικότητα δέν πλήττεις τό κῦρος τοῦ Τράμπ. Κατά βάθος πλήττεις τό κῦρος τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους σου καί κατ’ ἐπέκταση τό κῦρος τῆς χώρας σου. Πρέπει νά εἶσαι πολύ ἀνόητος, ἄν δέν καταλαβαίνεις ὅτι στερεῖς «φῶς» καί ἀφαιρεῖς ἐξουσία ἀπό τήν Ἀμερική, ὄχι ἀπό τόν Τράμπ. Πρέπει νά εἶσαι βαθειά ἐμπαθής καί φανατικός, ἄν δέν ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι ἐξευτελίζεις τό πολιτικό σύστημα τῆς πατρίδας σου ἐνώπιον διεθνοῦς ἀκροατηρίου –ὄχι μόνον τόν Πρόεδρο. Αὐτά δέν τά κάναμε οὔτε ἐμεῖς!

Ἔπειτα θά σκεφτόμασταν στήν θέση τοῦ κ. Μητσοτάκη τό ἑξῆς ἁπλό: Μπορεῖς νά βασιστεῖς σέ αὐτούς; Στίς ἐγγυήσεις τους; Στήν συμμαχία τους; Στίς διαβεβαιώσεις τους; Στήν στήριξή τους στήν δύσκολη στιγμή; Θά σκεφτόμασταν: «Θά βρῶ τόν Τράμπ στό τηλέφωνο κατά τήν διάρκεια μιᾶς ἑλληνοτουρκικῆς κρίσης ἤ θά βρίσκεται σέ κάποια αἴθουσα τῆς Γερουσίας ἀπολογούμενος στούς Δημοκρατικούς γιά “προδοσία” ἐπειδή μίλησε στό τηλέφωνο μέ τόν φιλοδυτικό Οὐκρανό Πρόεδρο; Φοβᾶμαι ὅτι καί ἐμεῖς γνωρίζουμε τίς ἀπαντήσεις καί ὁ κ. Μητσοτάκης τίς γνωρίζει. Πολιτικές ἐγγυήσεις μέ τήν Ἀμερική διχασμένη, ἐσωστρεφῆ, σέ πολιτική κρίση, δέν ὑπάρχουν. Κόκκινο τηλέφωνο δέν ὑπάρχει. Μόνοι μας θά πᾶμε. Τό καλύτερο πού μπορεῖ νά περιμένουμε στήν ἀπευκταία περίπτωση μιᾶς κρίσης στό Αἰγαῖο εἶναι ἡ ἰσχυρή στήριξη τῆς γραφειοκρατίας τοῦ State Department, γνωστῶν καί διαχρονικῶν ἀπόψεων, γιά τά θέματα τοῦ Αἰγαίου, τῆς ΑΟΖ, τῆς Μεσογείου, ὅμως. Διαβάστε τά τηλεγραφήματα ἀπό τήν βραδυά τῆς κρίσης τῶν Ἰμίων καί θά καταλάβετε: Σέ τετραμερῆ γιά τό Αἰγαῖο ἤθελε νά μᾶς πάει ὁ ἀείμνηστος Χόλμπρουκ. Τό μόνο παρήγορο στήν ὑπόθεση αὐτή εἶναι ὅτι ἡ μικρή Ἑλλάς διαχειρίζεται ἤ φαίνεται νά διαχειρίζεται τίς ἐσωτερικές της ὑποθέσεις μέ μεγαλύτερη σύνεση καί μέ μεγαλύτερη ὡριμότητα ἀκόμη καί ἀπό αὐτές τίς ΗΠΑ. Ὁ Τράμπ δέν ἀπόλαυσε οὔτε μία ἡμέρα ἡσυχίας μετά τήν ἐκλογή του στό Προεδρικό ἀξίωμα τό 2016. Πρίν κἄν ὁρκιστεῖ, οἱ Δημοκρατικοί τῶν ΗΠΑ, οἱ πασόκοι τῆς Νέας Ὑόρκης γιά νά συνεννοούμαστε –παντοῦ ἴδιοι εἶναι αὐτοί, ἄρχισαν τήν ὑπονόμευση: Διοργάνωσαν διαδήλωση ἐναντίον του!!! Τό διακύβευμα γιά τό διαπλεκόμενο δημοκρατικό κατεστημένο τῶν ΗΠΑ ἦταν μεγαλύτερο ἀπό τήν ἐσωτερική συνοχή καί τήν κοινωνική εἰρήνη. Μέ τό πού ἀνέλαβε τήν Προεδρία προσπάθησαν ἐπί μακρόν νά ὀργανώσουν διαδικασία καθαίρεσης μέ ἐπιχείρημα τήν ρωσσική ἀνάμειξη στίς ἀμερικανικές Προεδρικές ἐκλογές. Καί ἀφοῦ ἀπέτυχαν πλήττοντας βαρειά τό γόητρο τῆς χώρας τους –ἄν μπορεῖ ἡ ἀρκούδα νά διαμορφώνει ἐκλογικό ἀποτέλεσμα στίς ΗΠΑ, ἐπανακάμπτει– ρίχνουν τώρα στό τραπέζι τό τελευταῖο τους χαρτί. Ἐκκινοῦν στό μέσο μιᾶς Διεθνοῦς Διάσκεψης Παγκόσμιας σημασίας διαδικασία παραπομπῆς τοῦ Προέδρου τους, μέ ἀπώτερο στόχο τήν ἀπόσυρσή του ἀπό τήν κούρσα γιά τήν Προεδρία. Τοῦ χρόνου ἔχουν ἐκλογές, καί ἀδύνατον γι’ αὐτούς νά χωνέψουν ὅτι ἡ Ἀμερική τοῦ προστατευτισμοῦ γνωρίζει 126 συνεχεῖς μῆνες ἀνάπτυξης. Καί στήν Ἑλλάδα ἡ πολιτική μεταβολή τοῦ 2015 δέν ἔγινε εὐνοϊκῶς ἀποδεκτή ἀπό τίς δυνάμεις τῆς ἀγορᾶς, ἀλλά μετά τήν ὁριστική παραμονή τῆς χώρας στό εὐρώ διαμορφώθηκε σέ γενικές γραμμές ἕνα modus vivendi γιά νά πάει ἡ χώρα παρακάτω. Δέν ἀνατιναχθήκαμε. Καί τόν περασμένο Ἰούλιο πῆγε πράγματι παρακάτω. Ὁμαλά.

Τό πρόβλημά μας τώρα –ἐπιστρέφω στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη– εἶναι ὅτι τήν στιγμή πού τό προσφυγικό βρίσκεται σέ ἔξαρση καί ὁ Ἐρντογάν ζητεῖ τό μισό φυσικό ἀέριο τῆς Κύπρου καί τῆς Κρήτης, παραμένοντας ἀπρόβλεπτος καί ἀνεξέλεγκτος, ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική μέ τόν Τράμπ διωκόμενο βρίσκεται ἐκτός ἰσορροπίας. Τό γράφαμε χθές, τό γράφουμε σήμερα καί θά τό ἐπαναλαμβάνουμε: Πρέπει νά συνταχθοῦμε ὡς Ἔθνος. Ἀλλά γνωρίζοντας καλά τί κρύβεται πίσω ἀπό τά στημένα παιχνιδάκια στό Twitter καί στό Facebook, ἀμφιβάλλω ἄν τό καταλαβαίνουν καί μερικά παιδάκια στό γνωστό τρίγωνο.

Απόψεις

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!