Ἐκτόξευση spread ἄν δέν…

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ πού μοῦ ἔρχονται ἀπό τό κυβερνητικό ἐπιτελεῖο…

… ὑποστηρίζουν ὅτι σταδιακά ἀνεβαίνει στήν κυβερνητική ἀτζέντα καί ἀποκτᾶ προβάδισμα στόν ἐπιτελικό σχεδιασμό τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἡ οἰκονομία ἔναντι τῆς προστασίας τῆς ὑγείας. Καί τοῦτο, διότι τό σύστημα ἀντοχῶν τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν φθάνει πλέον στά ὅριά του. Ἐπί ἕναν ὁλόκληρο χρόνο τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν χρηματοδοτεῖ μέ προσφυγή σέ ἐξωτερικό δανεισμό ἐπιχειρήσεις, ἐργαζομένους καί νοικοκυριά προκειμένου νά ἀντεπεξέλθουν στίς συνέπειες τῆς πανδημίας: ἀναστολές ἐργασίας, μή ἐπιστρεπτέες προκαταβολές, προγράμματα «γέφυρα», ἀναστολές φορολογικῶν καί ἀσφαλιστικῶν ὑποχρεώσεων, ἐπιδόματα ἀνεργίας, ἐνοίκια ἐπιχειρήσεων, ὅλα αὐτά κάνουν μέχρι στιγμῆς ἕναν λογαριασμό πού φθάνει τά 30 δισ. εὐρώ. Καί ὅσο τά ἐπιτόκια παραμένουν χαμηλά ἔχει καλῶς. Ἀλλά ὅσο παρατείνεται ἡ καραντίνα καί μένει κλειστή ἡ οἰκονομία, αὐξάνεται τό ἔλλειμμα, αὐξάνεται καί τό χρέος. Καί ἐάν τυχόν συνδυασμός ἐξελίξεων –ἐπιδείνωση δημοσιονομικῶν μεγεθῶν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καί διακοπή τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς χαλάρωσης– ἀλλάξουν τά δεδομένα, τί γίνεται; Θά τρέχουμε γιά δανεικά στόν ΕSM ὁ ὁποῖος θά μᾶς φορτώσει καί νέα μνημόνια;

Ἡ κατάσταση ἀρχίζει καί γίνεται σοβαρή. Ἡ Ἑλλάς πορεύεται μέσα ἀπό συμπληγάδες καί δανείζεται ἀπό τίς διεθνεῖς ἀγορές ἔχοντας τρία μεγάλα «χάντικαπ»: εἶναι δεύτερη σέ ρυθμούς αὔξησης τοῦ ἐξωτερικοῦ δημοσίου χρέους στούς κόλπους τῆς Ἕνωσης. Βρίσκεται ἀκόμη σέ καθεστώς ἐνισχυμένης ἐποπτείας ἀπό τούς θεσμούς τῆς ΕΕ. Καί βεβαίως δέν ἔχει στάτους σοβαρῆς καί ἀξιόπιστης ἐπενδυτικῆς βαθμίδας τό ὁποῖο νά λειτουργεῖ ὡς σῆμα ἀσφαλείας γιά τίς ἀγορές. Ἡ παράταση τῆς ἐκκρεμότητος λοιπόν προκαλεῖ πονοκέφαλο στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, τήν πολιτική ἐπάρκεια τῆς ἡγεσίας τοῦ ὁποίου στήν διαχείριση τῆς κρίσεως ἀναγνώρισε καί ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ Eurogroup σέ πρόσφατη συνέντευξή του στήν ΕΡΤ. Ὅσο περισσότερο μένουμε ἀσφαλεῖς στά σπίτια μας τόσο περισσότερο ἐκτιθέμεθα στό ἐξωτερικό μας περιβάλλον μέ ὁρατό τόν κίνδυνο μιᾶς νέας οἰκονομικῆς θύελλας. Ὀλίγο νά μᾶς τραβήξουν τό χαλί ἀπό τό φθινόπωρο οἱ οἶκοι ἀξιολόγησης, ὀλίγο νά ἀλλάξουν στάση οἱ Γερμανοί καί νά ὁρίσουν τό 2022 ὡς ἔτος λιτότητος, ὀλίγο νά ἀλλάξει πολιτική ἡ Λαγκάρντ, τήν …κάτσαμε τήν βάρκα, κατά τό λαϊκῶς λεγόμενον.

Τό πρόωρον ἄνοιγμα τῆς οἰκονομίας ἔχει ὡς στόχο λοιπόν τήν ἀποφυγή περιπετειῶν. Κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποκλείσει σέ ἕνα τόσο ρευστό διεθνές οἰκονομικό περιβάλλον νά ἀπαιτηθεῖ νά προσφύγει ἡ Ἑλλάδα στόν ESM, ἀλλά μέ δεδομένο ὅτι τά δάνεια ἀπό αὐτόν εἶναι διαθέσιμα ἕως τό 2022 τό στοίχημα εἶναι, ἐφ’ ὅσον χρειαστεῖ μία τέτοια προσφυγή, νά γίνει ὅσο πιό ἀργά γίνεται. Ὅπως λέγεται χαρακτηριστικῶς στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο, «ὁ ESM εἶναι καβάντζα, ὄχι ἡ πρώτη μας ἐπιλογή.» Τούτων δοθέντων, ἐρωτᾶται λοιπόν πῶς σκέπτεται ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας. Ἡ ἐφημερίδα μας πληροφορεῖται ὅτι ὁ Ὑπουργός εἶναι πλήρως ἐναρμονισμένος μέ τήν παροῦσα κυβερνητική πολιτική στήν ὁποία προτεραιότητα ἔχει ἡ ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καί ἡ προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας. Καί δέν πιέζει ἀνοικτά νά ἀνοίξει ἡ οἰκονομία. Ὅπως, ὅμως, τονίζει σέ συνομιλητές του, «ὅσο παρατείνεται τό lockdown τόσο στό μέλλον δέ θά μπορῶ νά ἀνταποκριθῶ ὡς Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν πλήρως στίς ὑποχρεώσεις ἔναντι τῆς κοινωνίας. Θά συνεχίσω νά ἀνταποκρίνομαι ἀλλά μέ μεγαλύτερη δυσκολία.» Κλειστή οἰκονομία σημαίνει μεγαλύτερο ἔλλειμμα, μεγαλύτερο χρέος, μεγαλύτερα ἐπιτόκια. Ἄρα συμπεραίνουμε ἐμεῖς πῶς νά δώσεις ξανά 5,6 δισ. εὐρώ ἐπιστρεπτέες προκαταβολές σέ 500.000 ἐπιχειρήσεις, πῶς νά δώσεις σχεδόν 3 δισ. εὐρώ γιά ἀναστολές ἐργασίες 1.200.000 ἐργαζομένων, πῶς νά πληρώσεις ἐνοίκια ἐπιχειρήσεων καί ἐπιδόματα ἀνεργίας. Πῶς νά πᾶς στόν «Ἡρακλῆ 2» γιά ἄλλα 32 δισ. εὐρώ γιά τά «κόκκινα» δάνεια; Γίνεται; Καί νά θές, δέν γίνεται. Σύντομα λοιπόν ἡ Κυβέρνηση, ἡ προσοχή τῆς ὁποίας ἔχει ἑστιαστεῖ μέ ἀγωνία στό ἠθικό σκάνδαλο Λιγνάδη αὐτήν τήν περίοδο, θά πρέπει νά ἀποφασίσει. Ἕως πότε καραντίνα; Οἱ ἀριθμοί τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν ἄρχισαν νά ἀποκτοῦν προβάδισμα ἀπό τούς ἀριθμούς τῶν ἀπωλειῶν ἀνθρωπίνων ζωῶν. Καί ἡ οἰκονομία, ζωή εἶναι, ἄλλως τε.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ