Ἐξουσία στόν Βορρᾶ

Μεγάλη Τετάρτη σήμερα. Σᾶς γράφω ἀπό τήν Θεσσαλονίκη. Ὁλογράφως.

Ὄχι ἀπό τήν συντετμημένη ἀγγλική ἐκδοχή τῆς «Thess», ὅπως τήν συναντῶ σέ ὁδούς, ἐμπορικά κέντρα καί διαδίκτυο αὐτές τίς μέρες. Χαρίσαμε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας στά Σκόπια, μήν χαρίσουμε καί δεύτερο. Θεσσαλονίκη λοιπόν, μέ ἔμφαση στό νίκη παρακαλῶ. Ἡ οἰκονομική διεργασία ἐδῶ εἶναι πολύ βαθύτερη καί μεγαλύτερη, ἀκόμη καί ἀπό αὐτά πού σᾶς ἀποκάλυψα χθές. Ἡ μεταβίβαση οἰκονομικῆς ἰσχύος ἀπό τήν ἀστική ἀριστοκρατία στούς ἀπογόνους προσφύγων ὅπως ὁ Ἰβάν εἶναι ἡ μία μόνο ἐνδιαφέρουσα ὄψη τῆς ἀλλαγῆς.

Αὐτό πού παρατηρῶ ἐδῶ καί μερικές μέρες εἶναι ἡ συνολική μετατόπιση οἰκονομικῆς ἐξουσίας ἀπό τό κέντρο πρός τόν Βορρᾶ. Ἀνεπαισθήτως. Μέ τίς ἀλλαγές πού συντελοῦνται ἐδῶ, ἔστω καί μέ ἀργούς ρυθμούς, στό μέλλον οἱ Περιφερειάρχες Μακεδονίας καί Θράκης, οἱ δήμαρχοι Θεσσαλονίκης, Καβάλας καί Ἀλεξανδρούπολης, οἱ διευθύνοντες σύμβουλοι τῶν λιμανιῶν τῶν ἀεροδρομίων καί τῆς Ἐγνατίας Ὁδοῦ, ὁ διευθύνων σύμβουλος τοῦ TAP, οἱ Πρυτάνεις τῶν ΑΕΙ, ὁ Διευθυντής τοῦ Μουσείου Ὁλοκαυτώματος, θά εἶναι πρόσωπα μέ μεγαλύτερη ἰσχύ καί ἐπιρροή ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας, ἀκόμη καί ἀπό τόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό.

Ἤδη αὐτές τίς μέρες ἄνοιξε ἀπ’ εὐθείας ἀεροπορική γραμμή Θεσσαλονίκης – Τέλ Ἀβίβ ἐνῶ ἔχει προηγηθεῖ τό Ντουμπάι. Ἤδη προχωροῦν οἱ διαδικασίες γιά τήν μεταφορά φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν Κύπρο καί τήν Κρήτη πρός τά Βαλκάνια, μέ κόμβους τά λιμάνια Ἀλεξανδρουπόλεως καί Καβάλας. Ἤδη τό λιμάνι Θεσσαλονίκης ἀποκτᾶ μεγάλη σημασία ὡς ἐμπορική πύλη εἰσαγωγῆς προϊόντων τρίτων χωρῶν πρός τήν Εὐρώπη. Ἤδη γύρω ἀπό τό νέο γήπεδο τοῦ ΠΑΟΚ τό ὁποῖο θά χρηματοδοτήσει ἀποκλειστικά ὁ Ἰβάν Σαββίδης χωρίς κρατική χρηματοδότηση, ἑτοιμάζονται νέες οἰκονομικές δραστηριότητες. Καί βεβαίως ὅσο χρόνο καί νά πάρει τό μετρό, κάποτε θά πάψει νά εἶναι μακέττα σέ μουσαμᾶ. Στήν πραγματικότητα ἡ μεταβολή ἔχει διπλή σημασία. Ἄν καί ἡ Θεσσαλονίκη λόγω θέσης δέν μπορεῖ νά εἶναι ποτέ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος –αὐτές βρίσκονται συνήθως σέ ἐνδοχῶρες μακρυά ἀπό σύνορα γιά ἀμυντικούς λόγους– ὅπως ἐξελίσσονται τά πράγματα, θά ἀναδειχθεῖ σέ οἰκονομική Μητρόπολη στήν εὐρύτερη ἐπικράτεια τῆς ὁποίας θά ἀναπτύσσονται γεωπολιτικοί ἀνταγωνισμοί μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας καί Ρωσσίας. Στό πλαίσιο αὐτό ὅλες οἱ δημόσιες λειτουργίες τῆς «Νύφης τοῦ Βορρᾶ» καί τῶν συμμάχων πόλεων πρέπει νά ἀναδιαταχθοῦν. Ἡ ΕΡΤ3 θά πρέπει λόγου χάρη (ἕνα παράδειγμα ἀπό τόν χῶρο μου) νά γίνει ἕνα μεγάλο κανάλι μέ τήν ματιά της στραμμένη καί στήν Οὐάσιγκτων καί στήν Μόσχα καί στό Τέλ Ἀβίβ καί στήν Σόφια καί στά Σκόπια καί στό Βελιγράδι. Ὄχι νά συρρικνωθεῖ. Ἡ μεταφορά ἐξουσίας ἀπό τό Κέντρο πρός τόν Βορρᾶ θά ἔχει ὡς συνέπεια ἡ Θεσσαλονίκη νά γίνει ἀναλογικά ὅ,τι ἡ Κωνσταντινούπολη γιά τήν Τουρκία.

Ἡ Ἀθήνα θά παραμείνει προοπτικά διοικητική καί πολιτιστική –λόγω Ἀκροπόλεως– πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Δύσεως, ὡστόσο ἡ «Νύφη» ἀποκτᾶ λόγω ἐνέργειας, ἐμπορικῶν δρόμων καί λιμανιῶν προβάδισμα. Δέν εἶμαι καθόλου βέβαιος ἄν αὐτό ἔχει γίνει κοινός τόπος γιά τήν ἡγεσία τῆς πόλης –πολύ ἀμφιβάλλω ἀπό ὅσα ἄκουσα– ἀλλά συμβαίνει. Ἡ μεταβολή αὐτή ἔχει σημασία ἐπίσης γιατί ἐπανα-οριοθετεῖ καί τό εὖρος τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας τῶν Ἀθηνῶν. Δεδομένου ὅτι ὁ Πρωθυπουργός (ἐλέω μνημονίων) μετά τήν δέσμευση τῆς δημόσιας περιουσίας δέν ἔχει λόγο στό ΤΑΙΠΕΔ, δεδομένου ὅτι οἱ μείζονες δημόσιες ὑποδομές ὅπως οἱ τηλεπικοινωνίες, τά ἀεροδρόμια καί τά λιμάνια ἐκχωροῦνται σέ ἰδιῶτες, δεδομένου ὅτι μέ τόν δημοσιονομικό «κόφτη» περιορίζονται τά ὅρια ἄσκησης οἰκονομικῆς πολιτικῆς στόν Πρωθυπουργό καί στήν Κυβέρνηση, στό τέλος, τί ἀπομένει; Ὁ σκληρός πυρήνας τῶν λειτουργιῶν τοῦ κράτους καί ἄν. Νά κάνει τόν ἀστυνομικό, τόν νοσηλευτή καί τόν δάσκαλο. Ἡ κατάτμηση τῆς ἐξουσίας ἀπό τήν ὁποία δέν θά ἐπωφεληθεῖ μόνον ὁ Βορρᾶς (Κρήτη καί Ἤπειρος λόγω ἐνέργειας θά ἔχουν μερτικό στήν νέα κατανομή), συνιστᾶ συγκλονιστική μεταβολή.

Γιά ὅσο μπορῶ νά διαβάζω τόν ὁρίζοντα, τό μέγα ζήτημα γιά τόν καθένα μας εἶναι νά διακρίνει ἐγκαίρως τήν μεταβολή καί νά τοποθετηθεῖ. Ἑλλάδα στό μέλλον δέν θά εἶναι μόνο ἡ Ἀθήνα, πράγματι. Ἀκόμη καί οἱ ὀπαδοί τοῦ ΠΑΟΚ ὅπως διαπίστωσα τήν Κυριακή στό γήπεδο τῆς Τούμπας, ἔχοντας δίπλα μου τόν παλαιό συνάδελφο ἀπό τήν δημοσιογραφία βουλευτή Ἀλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, πιό πολύ μέ τόν Πειραιᾶ ἀσχολοῦνταν παρά μέ τήν Ἀθήνα. Καί ἄς φώναζαν ὅτι αὐτή πέρυσι τούς ἀπέσπασε τό πρωτάθλημα…

Απόψεις

H «ΕΣΤΙΑ» τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποιήσεως: «Μά τόσο σκάρτος ἦταν ὁ καιρός μας;»

Εφημερίς Εστία
«Πόσο κρύο μές στήν ἱστορία» – «Δίσκος μέ ἀντίδωρα ἡ Ἑλλάς» – «Πότε πότε μᾶς θυμᾶται τό μέλλον, ὅλο καί κάποιο μήνυμα λαβαίνουμε»

Δέν εἶναι στέρφα ἡ ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ποῦ τό διάβασα, ἀλλά ἰσχύει ἀπολύτως: οἱ μεγάλες ἀλλαγές κυοφοροῦνται μέσα στήν σιωπή.

Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Εφημερίς Εστία
Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἡ ποίηση εἶναι μουσική ἀπό μόνη της

Δημήτρης Καπράνος
Ἤμουν τυχερός, γιατί ὁ πατέρας μου ἦταν βιβλιοφάγος. Στό ἰατρεῖό του, στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας, ὑπῆρχε μιά μεγάλη, ξύλινη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία κάθε εἴδους. Ἀπό τόν «Ἐλευθερουδάκη», μέχρι κάποια μικρά, ἀμεταχείριστα βιβλιαράκια.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ