ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ἔχουμε φθάσει στό Ἀμήν

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ πού μόλις ξεκινᾶ εἶναι πολύ «φορτωμένη»

Αὔριο Τρίτη θά ἀρχίσει στήν Βουλή ἡ συζήτηση γιά τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 12 μίλια στό Ἰόνιο –κατατέθηκε τό σχετικό νομοσχέδιο καί θά ἐνημερωθεῖ ἀπό τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν ἡ Διαρκής Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἄμυνας. Μέ τήν διαδικασία τοῦ ἐπείγοντος θά κατατεθεῖ τήν Τετάρτη στήν Βουλή πρός κύρωση καί ἡ συμφωνία γιά τήν προμήθεια τῶν 18 μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν Rafale ἀπό τήν Γαλλία. Τήν Παρασκευή ὁ Πρωθυπουργός θά ἐνημερώσει τήν Ὁλομέλεια σέ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτηση σέ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν γιά τήν πορεία τῆς πανδημίας. Ἡ ἔναρξη τοῦ ἐμβολιασμοῦ στόν γενικό πληθυσμό τήν μεταπροσεχῆ ἑβδομάδα ἀγχώνει τήν Κυβέρνηση ἡ ὁποία θέλει νά προσδιορίσει τό πλαίσιο τῆς ἀντιπαράθεσης. Ἡ ἀπόφαση τῆς Γερμανίας ἀλλά καί τῆς Κύπρου νά κινηθοῦν ἐκτός εὐρωπαϊκοῦ πλαισίου καί νά παραγγείλουν διμερῶς ἐμβόλια (ἡ δεύτερη στό Ἰσραήλ) δημιουργεῖ ἐντυπώσεις πού καλεῖται νά διαχειριστεῖ ἡ ΝΔ, δεδομένου ὅτι ἡ πολιτική τοῦ φαρμακευτικοῦ ἐθνικισμοῦ υἱοθετεῖται πλέον καί ἀπό τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης.

Ἐνδιαμέσως κατά τήν διάρκεια τῆς ἑβδομάδος θά δοθεῖ στήν δημοσιότητα πρός διαβούλευση καί ὁ νόμος-πλαίσιο γιά τήν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση. Ἡ Ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως καί ὁ ἀναπληρωτής Ἄγγελος Συρίγος ἤδη κάνουν τίς τελευταῖες διορθώσεις. Ὅλα τά θέματα τῆς ἀτζέντας εἶναι ἐξόχως σημαντικά λοιπόν:

Μέ τά 12 μίλια στό Ἰόνιο ἔχουμε ἀλλαγή συνόρων –αὐξάνεται ἡ ἐπικράτεια– καί ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κώστας Τασούλας θά προκαλέσει ψηφοφορία μέ βάση τίς κείμενες συνταγματικές διατάξεις. Τό ἄρθρο 27 παράγραφος 1 τοῦ Συντάγματος (μεταβολή στά ὅρια τῆς Ἐπικράτειας) ὁρίζει ὅτι «καμμία μεταβολή στά ὅρια τῆς ἐπικράτειας δέν μπορεῖ νά γίνει χωρίς νόμο πού ψηφίζεται μέ τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν Βουλευτῶν». Τό ἄρθρο αὐτό κατά μείζονα λόγο θά πρέπει νά ἐφαρμοσθεῖ καί νά διεξαχθεῖ ἐκ νέου ψηφοφορία στήν περίπτωση πού ἡ Ἑλλάς μεταβάλλει τά ὅρια τῆς ἐπικράτειάς της στό Αἰγαῖο μειώνοντας εὖρος χωρικῶν ὑδάτων καί ἐναερίου χώρου στό μέλλον. Περιττό νά ὑπογραμμισθεῖ βεβαίως ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ φέρει βαρύτατη εὐθύνη γιά τήν καθυστέρηση τῆς ἐπέκτασης στά 12 μίλια. Ὁ τέως Πρωθυπουργός ἔβαλε στό συρτάρι τά ἕτοιμα Προεδρικά Διατάγματα Κοτζιᾶ τό 2018.

Μέ τήν πρό ἡμερησίας συζήτηση γιά τήν πανδημία (στήν ὁποία θά τεθεῖ στό ἐπίκεντρο καί ἡ εἰσαγγελική ἔρευνα μετά τίς ἀποκαλύψεις γιά ἀποφάσεις γιά τήν Θεσσαλονίκη) θά καταστεῖ μέ τόν πλέον ἐπίσημο τρόπο σαφές τό ἑξῆς: ἡ κρίση ἀπό ὑγειονομική καί κοινωνική μεταλλάσσεται ραγδαίως σέ πολιτική καί οἰκονομική. Καί λόγω τῶν λουκέτων πού ἔρχονται «… μνημονιακή». Ὁ ἰός τρέχει πιό γρήγορα ἀπό τό ἐμβόλιο: αὐτοί πού ἀσθενοῦν λόγω ὑπερμετάδοσης εἶναι πολλαπλάσιοι αὐτῶν πού ἐμβολιάζονται, προμήθειες δέν ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς –τό πρόβλημα εἶναι μπροστά μας. Κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποκλείσει τό ἐνδεχόμενο νά ἀποτελέσουν οἱ χειρισμοί τῆς πανδημίας πλέον τῆς εἰσαγγελικῆς ἔρευνας καί ἀντικείμενο ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς μετά ἀπό αἴτημα τῆς ἀντιπολίτευσης. Μέ τό νέο Σύνταγμα ἔχει τήν δυνατότητα.

Τέλος, τό νομοσχέδιο γιά τήν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση σηματοδοτεῖ τήν ἀντίληψη τῆς Πολιτείας γιά τήν λειτουργία τῶν Πανεπιστημίων μας καί γιά τόν σεβασμό στόν δημόσιο χῶρο. Μέ ἔμφαση στήν ἐλάχιστη βάση εἰσαγωγῆς, στήν ἵδρυση τῆς πανεπιστημιακῆς ἀστυνομίας, στήν ἀξιολόγηση, στό πειθαρχικό δίκαιο, στούς αἰώνιους φοιτητές. Στό κλασσικό δηλαδή πεδίο ἀντιπαράθεσης μέ τήν Ἀριστερά στήν Ἑλλάδα. Στό νομοσχέδιο αὐτό θά σταθῶ περισσότερο σήμερα καθώς ἡ Ἑλληνική παρωχημένη Ἀριστερά τοῦ ἀσκεῖ ἤδη κριτική σέ δύο σημεῖα. Στήν ἵδρυση τῆς Πανεπιστημιακῆς Ἀστυνομίας καί στό πειθαρχικό (διαγραφές φοιτητῶν μετά ἀπό παραπτώματα.) Καί τί μᾶς λέει ἀπευθυνόμενη στήν Κυβέρνηση; «Μά δέν ντρέπεστε νά προσλαμβάνετε ἀστυνομικούς γιά τά πανεπιστήμια ὅταν ἀρνεῖστε νά προσλάβετε νοσηλευτές καί ἰατρούς γιά τά νοσοκομεία;». Καί τι ἀκόμη: Ὅτι ἡ Κεραμέως μέ τό πειθαρχικό δίκαιο συνιστᾶ…. «φοιτητοδικεῖα». Τήν βρήκαμε τήν λεξούλα πού θά βάλει φωτιά στά τόπια. Ἀμφιβολία μετά ταῦτα δέν ὑπάρχει καμμία. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι βαρειά ἄρρωστοι. Πολιτικά ἄρρωστοι. Ἡ ἵδρυση τῆς ἀστυνομίας καί ὁ θεσμός τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας εἰσόδου –πού ἰσχύουν σέ ὅλα τά πανεπιστήμια τοῦ κόσμου– εἶναι τό ἐλάχιστο πού ὀφείλει νά κάνει τό Κράτος γιά τόν σεβασμό τῆς δημόσιας περιουσίας. Τοῦ δημοσίου χώρου ἐν γένει. Περιουσία πού ἀνήκει στούς Ἕλληνες φορολογουμένους οἱ ὁποῖοι ἀνεξαρτήτως εἰσοδήματος πληρώνουν –ἀποκαθιστοῦν μέ τούς φόρους τους κάθε καταστροφή πού προκαλοῦν μέσα στά Πανεπιστήμια θερμόαιμοι ἀκτιβιστές γνωστῆς ταυτότητας. Καί μέ τήν κάρτα καί μέ τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἕνας θά εἶναι ὁ στόχος: ἡ προστασία τῆς δημόσιας περιουσίας ἀπό τούς βανδάλους. Ἡ προστασία τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας τῶν πανεπιστημαικών δασκάλων οἱ ὁποῖοι γίνονται στόχοι ἐπιθέσεων ἀπό γνωστούς ἀγνώστους. Καί βεβαίως τό ξερρίζωμα κάθε παρακρατικῆς δραστηριότητας ὅπως τά διάφορα ἐργαστήρια μολότωφ πού λειτουργοῦσαν μέχρι πρό τινος στά ὑπόγεια τοῦ Πολυτεχνείου καί τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου. Ἐπί τέλους, τό πανεπιστήμιο πρέπει νά γίνει πανεπιστήμιο. Ἡ ἐποχή πού ἦταν οἱονεί ἄντρο θά περάσει στήν ἱστορία. Ἀντίστοιχες εἶναι οἱ διαπιστώσεις καί γιά τό νέο πειθαρχικό δίκαιο. Τό νά σοῦ ζητᾶ τό Κράτος νά τελειώσεις τίς σπουδές σου σέ ἕναν εὔλογο ἐλάχιστο χρόνο 6-8 ἐτῶν ἀνάλογα μέ τό πτυχίο ὥστε νά μπεῖς γρηγορότερα στήν ἀγορά ἐργασίας δέν ἀποτελεῖ ποινή. Ἀποτελεῖ στοιχειώδη σεβασμό στό δημόσιο χρῆμα πού δαπανᾶται κατά κεφαλήν γιά κάθε φοιτητή καί βεβαίως στήν ἔννοια τῆς ἀξιοκρατίας. Ἐάν αὔριο στόν ἐργασιακό σου βίο σοῦ ἀνατεθεῖ μιά ἀποστολή, πότε θά τήν φέρεις εἰς πέρας; Στόν αἰῶνα τόν ἅπαντα; Γιά δέ τήν καθιέρωση τῆς ἐλάχιστης βάσης εἰσαγωγῆς δέ χρειάζονται περαιτέρω σχόλια, νομίζω. Κοινή λογική μιᾶς Πολιτείας καί μιᾶς Δημοκρατίας πού σέβεται τόν ἑαυτό της καί στέλνει τό μήνυμα ὅτι «τά ἀγαθά κόποις κτῶνται».

Παρά ταῦτα δέν ἔχουμε αὐταπάτες: Ἐπειδή ἡ κοινή λογική εἶναι δυσεύρετος στήν Ἑλλάδα καί ἐπειδή τά ἐργαστήρια παραγωγῆς μολότωφ καί λοιπῶν οὐσιῶν μέσα στά πανεπιστήμια ἦταν μιά ζωή «μαγαζί γωνία», ἐξόχως σημαντικά γιά τούς «ἰδιοκτῆτες» τους, τά ἐκπαιδευτικά «συλλαλητήρια» ἤδη ὀργανώνονται. Καί ἄς ἔχει ἐξευτελιστεῖ ἡ ἔννοια «συλλαλητήριο». Οἱ δυνάμεις τῆς ἀδράνειας πού ἐπιχειροῦν νά καθηλώσουν τήν χώρα ἀκόμη καί σέ αὐτήν τήν συγκυρία δέν θά τό βάλουν κάτω. Θά παίξουν στήν διαπασῶν τήν γνωστή τους κασέττα:

«Ἀστυνομοκρατία», «Συντηρητικοποίηση», «Φοιτητοδικεῖα». Θά ἀντιπολιτευτοῦν τήν Κυβέρνηση μέ τόν μόνο τρόπο πού ξέρει νά φέρεται ἡ Ἀριστερά ἀπό τόν πόλεμο καί μετά: Ὡς θῦμα. Καί βεβαίως μέ τόν πλέον γνώριμο τρόπο της: τίς ἀντιφάσεις. Τήν ὥρα πού καταγγέλλει ὡς φασίστες τούς εἰσβολεῖς τοῦ Καπιτωλίου θά ὑπερασπισθεῖ ὡς «δημοκράτες» τούς εἰσβολεῖς τῶν ἑλληνικῶν δημοσίων ΑΕΙ!!!

Νομίζω ὅτι μετά 46 μεταπολιτευτικά χρόνια «φαγούρα» κάθε ἀληθινά προοδευτικός πολίτης ἔχει φθάσει στό Ἀμήν. Δέν ὑπάρχουν περιθώρια γιά «ναί μέν, ἀλλά». Τά πανεπιστήμια ἤδη μέ τόν τρόπο πού λειτουργοῦν σέ ὁρισμένες σχολές –ὄχι σέ ὅλες, ὑπάρχουν καί τά κοσμήματα– παράγουν ἀποφοίτους μειωμένων ἀπαιτήσεων, μειωμένων ἀντιστάσεων καί μειωμένων προσδοκιῶν. Ἀλλοιώνουν συνειδήσεις. Ἔ, αὐτό μόνο μέ μιά μεγάλη κοινωνική συμμαχία στήν ὁποία πρέπει νά κληθοῦν νά μετάσχουν καί ὅσοι Ἀριστεροί εἶναι ξένοι πρός αὐτήν τήν φιλοσοφία μπορεῖ νά ἀνατραπεῖ.
Γιά νά σταθεῖ στήν πράξη ἡ διεύρυνση τῆς ἐπικράτειάς μας στά 12 μίλια ἔχουμε ἀνάγκη νά διευρυνθοῦν τάχιστα καί τά πνευματικά μας σύνορα. Μέ τό μυαλό καί τήν σκέψη καλούμαστε νά διαφυλάξουμε τήν Ἑλλάδα τά ἑπόμενα χρόνια. Ὄχι μέ τά ντουβάρια! Κυριολεκτικῶς καί μεταφορικῶς.

Απόψεις

Ἡ γελοιοποίησις τοῦ δημοσίου βίου

Εφημερίς Εστία
Ἡ «περιοδεία» Κασσελάκη στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου – Τό κινητό τοῦ «Μαυρογιαλούρου» – Ἡ ἀναζήτησις τῆς… «πεθερᾶς» του στίς ΗΠΑ ἀπό πρωινές ἐκπομπές – Οἱ κυβιστήσεις ὑποστηρίξεως πρός τόν νεαρό ἀπό βουλευτές – Ἡ «θεία» πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Στέφανος «ἦταν ΝΔ», καί ἡ γιαγιά πού ἀμφισβητεῖται…

Μείζων ἐπαρχιωτισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΙΤΩ στόν χάρτη τί εἴδους συγκλονιστικές ἀνατροπές γίνονται αὐτές τίς μέρες στήν περιοχή μας, ποιές νέες μακρόπνοες συμμαχίες ἐπισφραγίζονται, ποιές ἄλλες δοκιμάζονται, πῶς ὁ καθένας παίρνει τόν δρόμο του στόν νέο κόσμο, καί εἰλικρινῶς ἀπογοητεύομαι ἀπό τήν ρηχότητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βίου.

Ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς 100-200 εὐρώ σέ 750.000 συνταξιούχους

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΔΟΜΑ κυμαινόμενο ἀπό 100 ἕως 200 εὐρώ θά λάβουν τόν προσεχῆ Δεκέμβριο 750.000 συνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά πάνω ἀπό 10 εὐρώ, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κ. Χατζηδάκης κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων πού ἀνακοινώθηκαν στήν ΔΕΘ.

Μεγάλη ἀναταραχή, ὑπέροχη κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἐκεῖ πού ὅλα ἔβαιναν καλῶς γιά τήν «κυβερνῶσα Ἀριστερά» (κυβερνήσασα, μᾶλλον) καί «ἔβραζε στό ζουμί της», ἀπολαμβάνοντας τήν καλοκαιρινή ραστώνη, ὅπως ταιριάζει σέ κάθε συνεπῆ ὀπαδό τῆς ἀρχῆς «δέν θά χαλάσουμε τίς διακοπές μας γιά τό κόμμα», ἔρχονται, μέσα σέ εἴκοσι μέρες, «τά πάνω-κάτω».

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΗΘΕΛΑΝ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΤΤΑΝ!