Δύσκολη ἀνηφόρα ὁ πατριωτισμός

Ἐπικίνδυνος πειρασμός ὁ προεκλογικός λαϊκισμός στά ἐθνικά θέματα

ΠΑΡΑΤΗΡΩ μέ ἐνδιαφέρον ὅτι ὅλοι οἱ Ἡρακλεῖς τοῦ στέμματος, οἱ ὁποῖοι ἤρθανε μέ μετεγγραφή στήν φιλελεύθερη παράταξη, περίπου πανηγυρίζουν γιά τήν ἀπαράδεκτη παρέμβαση τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν στά ἐσωτερικά πολιτικά μας πράγματα καί εἰσηγοῦνται στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά τήν ἀξιοποιήσει πρός ἴδιον πολιτικόν ὄφελος. Μερικοί μάλιστα εἶναι τόσον ἀλαζόνες, ὥστε θεωροῦν πώς ἄν τό δίλημμα πού τεθεῖ στόν ἑλληνικό λαό εἶναι Μητσοτάκης ἤ Ἐρντογάν, τότε ὁ Τσίπρας δέν θά ἔχει λόγο νά διεκδικήσει τήν πρωθυπουργία. Ὁ νικητής εἶναι ἀπό τώρα γνωστός.

Πρόκειται πράγματι γιά ἐνδιαφέρουσα ὀπτική τῶν πραγμάτων ὑπό μία προϋπόθεση ὅμως: ἄν θές νά εἶσαι τουρκοφάγος πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, πρέπει νά εἶσαι ἀποφασισμένος νά εἶσαι τουρκοφάγος καί μετά τίς ἐκλογές. Ἄν θές νά εἶσαι μακεδονομάχος πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, ὅπως ἔπραξε ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας στήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης τοῦ 2018, πρέπει νά εἶσαι μακεδονομάχος καί μετά τίς ἐκλογές. Ἀλλιῶς, ἄν ἐπενδύσεις στήν προβολή ἑνός προφίλ πού δέν εἶσαι, τότε ὁ λογαριασμός πού θά πληρώσεις στό πολιτικό ταμεῖο μετά τίς κάλπες θά εἶναι δυσθεώρητος. Ἡ Νέα Δημοκρατία ἤδη πληρώνει μεγάλο πολιτικό κόστος στήν βόρειο Ἑλλάδα ὅπου τά ποσοστά της ὑποχωροῦν, γιατί ἀθέτησε ὅλες τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις πού ἔδωσε, ὅτι θά δώσει μάχη στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση κατά τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ὥστε νά μήν ἀναγνωριστεῖ μακεδονικό ἔθνος καί μακεδονική γλῶσσα! Κόστος τό ὁποῖο ἐπιτείνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ γείτονες Βούλγαροι μᾶς ἔβαλαν τά γυαλιά: ἤγειραν βέτο στήν ἐνταξιακή προοπτική τῶν Σκοπίων στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση γιά τά ἴδια ἀκριβῶς θέματα καί ἕνα χρόνο μετά κατάφεραν ἕνα καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ μακεδονικοῦ ἀλυτρωτισμοῦ. Τά Σκόπια δεσμεύτηκαν ὅτι θά ἀλλάξουν τό Σύνταγμά τους καί ὅτι θά ἀναγνωρίσουν βουλγαρική ἐθνική μειονότητα στό ἔδαφός τους! Αὐτό πού δέν ἔκανε ἡ Ἀθήνα, τό ἔκανε ἡ Σόφια. Ἐπειδή ἤμουν παρών, μέσα στό Βελλίδειο, σέ ἐκείνη τήν ὁμιλία τοῦ κυρίου Μητσοτάκη, καί θυμᾶμαι καλά ὅτι τό σύνολο τῶν παρισταμένων σηκώθηκε ὄρθιο καί τόν χειροκροτοῦσε σάν Μεσσία γιά τίς ὑποσχέσεις πού ἔδινε γιά τό Μακεδονικό, γιά ἕνα πρᾶγμα εἶμαι βέβαιος. Ὁ λαϊκισμός στά ἐθνικά θέματα πληρώνεται μέ τόκο μετεκλογικῶς. Ἄν δέν πιστεύεις αὐτά πού ὑπόσχεσαι καί ἔχεις τόν νοῦ σου μόνο μέχρι τήν κάλπη, ἄς το καλύτερα.

Αὐτό πού ἔπραξε ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ὁ ὁποῖος κάλεσε τόν ἑλληνικό λαό μέ δημοκρατικές μεθόδους νά δώσει ἕνα «μάθημα» στίς ἡγεσίες «πού τόν βάζουν σέ περιπέτειες», συνιστᾶ πράγματι μεῖζον ὀλίσθημα. Εἰδικά ὅταν προέρχεται ἀπό κάποιον πού μᾶς κατηγορεῖ ὅτι ἀναμειγνυόμαστε στά ἐσωτερικά τῆς Τουρκίας ἐπειδή φιλοξενοῦμε στήν Ἑλλάδα πολιτικούς πρόσφυγες, καταδιωκόμενους ὀπαδούς τοῦ Φετουλλάχ Γκιουλέν. Καί κατά τοῦτο, ὁ ἔμπειρος ἑλληνικός λαός ξέρει τί πρέπει νά κάνει μέ τίς νουθεσίες τοῦ Τούρκου ἡγέτη: θά τίς πετάξει στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων. Ὅσοι εἶναι μυημένοι μάλιστα στά μυστικά τῆς ἐσωτερικῆς πολιτικῆς κουζίνας τῆς Τουρκίας, γνωρίζουν ὅτι ὁ λαϊκός ἔμπορος Ἐρντογάν τά βρίσκει πιό εὔκολα, καί συμπαθεῖ ἡγεσίες πού ἔχουν ὁμοιότητες μέ τήν δική του, ὅπως τοῦ τραχέος Ἔντι Ράμα καί τοῦ «μπράβου» Μπόικο Μπορίσωφ. Παρά μέ ἀμερικανοσπουδαγμένες ἡγεσίες τύπου Μητσοτάκη στήν Ἑλλάδα καί Πέτκωφ στήν Βουλγαρία. Ὅσα δέ λέει ὑπό μορφή ὁδηγιῶν πρός τόν ἑλληνικό λαό καί ἰδιαίτερα πρός τό ἐκλογικό σῶμα λειτουργοῦν ἀπό μόνα τους εἰς βάρος του καί σέ ἕνα βαθμό ὑπέρ τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Γιά νά ἀγανακτήσεις μέ αὐτά, δέν χρειάζονται κατά παραγγελία πρωτοσέλιδα, ἀναλύσεις, ὑποδείξεις καί δηλώσεις. Ἀρκεῖ ἡ ἀνάγνωση τοῦ περιεχομένου τῆς παρέμβασης τοῦ κυρίου Ἐρντογάν.

Εἶναι ὅμως τόσο ἀπελπισμένοι ὁρισμένοι ἀναλυτές καί Ἡρακλεῖς τοῦ στέμματος στήν Ἑλλάδα, ὥστε στήν προσπάθειά τους νά φιλοτεχνήσουν ἕνα ὑπερπατρωτικό προφίλ στόν Πρωθυπουργό κατάλληλο νά κόψει εἰσιτήρια στίς προσεχεῖς ἐκλογές, ρέπουν σέ ἀσύλληπτες ὑπερβολές. Λησμονῶντας ὅτι ἐξωτερική πολιτική ἀσκεῖ κανείς καί μετά τίς ἐκλογές, ὄχι μόνο πρίν ἀπό αὐτές.

Ἄν ἤμασταν σίγουροι ὅτι ὁ Πρωθυπουργός θά ἀσκοῦσε τήν ἴδια πολιτική καί μέσα στόν προσεχῆ χειμῶνα θά τοῦ εἰσηγούμασταν κι ἐμεῖς νά ἐπενδύσει στό προφίλ τοῦ τουρκοφάγου ἀπέναντι στόν Ἐρντογάν. Ἀλλά γιατί νά λέμε ψέματα; Ὁ κύριος Μητσοτάκης δέν πιστεύει σέ αὐτή τή γραμμή πολιτικῆς. Πιστεύει στόν συμβιβασμό. Ὅλοι σχεδόν οἱ ὑπουργοί καί οἱ σύμβουλοι πού ἔχει δίπλα του αὐτό τοῦ εἰσηγοῦνται: τόν συμβιβασμό πού ὑποτίθεται θά μπορέσει νά κάνει χωρίς τό ἄγχος τῆς ἐπανεκλογῆς καί τοῦ πολιτικοῦ κόστους μετά τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τίς κάλπες. Ἤδη ἡ ἀλλαγή τῆς ἑλληνικῆς θέσης ὅπως διατυπώθηκε ἀπό δύο Ὑπουργούς, ὅτι «ἡ ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 12 μίλια συνιστᾶ ἐθνικισμό», ἀποτελεῖ ἔνδειξη τῶν προθέσεών του.

Δέν γίνεται λοιπόν νά διακηρύσσεις κάτι πού δέν εἶσαι. Πού δέν πιστεύεις. Κάτι πού δέν θά γίνεις ποτέ. Εἶναι ὀλέθριο. Μακάρι ἡ Κυβέρνηση καί ὁ Πρωθυπουργός νά πίστευαν στήν περισσότερο διεκδικητική καί ἀποφασιστική στάση, τόσο ἀπέναντι στούς συμμάχους μας ὅσο καί ἀπέναντι στούς γείτονες Τούρκους. Μακάρι νά ἦταν περισσότερο ἀπρόβλεπτοι. Ἄν ἦταν ἔτσι, θά εἴχαμε κι ἐμεῖς τήν ἴδια ἄποψη τῆς προεκλογικῆς ἐπένδυσης στό πατριωτικό προφίλ τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Ἀλλά εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι ἡ ἀγαπημένη λέξη στό Μέγαρο Μαξίμου εἶναι πρωτευόντως ὁ ρεαλισμός καί ἔπειτα ὁ πατριωτισμός. Κάτι πού ἄλλως τε θά φανεῖ καί ἀπ’ ὅλα ὅσα θά συμβοῦν στό Μακεδονικό. Ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές καί ὑπό τήν προϋπόθεση, ὅτι οἱ δημοσκοπήσεις θά ἐπιβεβαιωθοῦν μήν ἔχετε αὐταπάτες: μία ἀπό τίς πρῶτες ἀποφάσεις τῆς νέας Κυβέρνησης θά εἶναι νά κυρώσει τά μνημόνια ἀμυντικῆς συνεργασίας μέ τά Σκόπια! Συμπεραίνω λοιπόν: ὁ λαϊκισμός στά ἐθνικά θέματα εἶναι ἐπικίνδυνος πειρασμός. Καί ὁ πατριωτισμός δύσκολη ἀνηφόρα. Γιά λίγους.

Υ.Γ 1: Κατά τήν χθεσινή του παρέμβαση στό εὐρωκοινοβούλιο ὁ Πρωθυπουργός ἔδειξε τό χθεσινό πρωτοσέλιδο τῆς «δημοκρατίας» γιά νά ὑποστηρίξει ὅτι ὑπάρχει ἐλευθεροτυπία στήν Ἑλλάδα. Πράγματι, οἱ ἀξιολογικές κρίσεις δέν ἐνοχλοῦν τόν Πρωθυπουργό. Οἱ ἀποκαλύψεις, τό ρεπορτάζ καί οἱ πληροφορίες τόν ἐνοχλοῦν ὅμως. Πρό μηνῶν ἀπό τοῦ βήματος τοῦ κοινοβουλίου εἶχε ἀποκαλέσει μέλος συμμορίας τόν ἐκδότη μας, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι γράφει ψέματα. Ἐνῶ προχθές τό πενταμελές δικαστικό συμβούλιο ἀπεφάνθη ὅτι ἔγραψε τήν ἀλήθεια. Ἄς μήν μπερδεύει λοιπόν ὁ κύριος Πρωθυπουργός τίς ἀξιολογικές κρίσεις μέ τό ρεπορτάζ. Τό δεύτερο ἐδιώχθη ἐπί τῶν ἡμερῶν του καί ἀπεκατεστάθη προσφάτως μέ δικαστική ἀπόφαση.

Υ.Γ 2: Ἀνδρουλάκης καί Παπαδημούλης ἔβαλλαν ἀπό κοινοῦ κατά τῆς Κυβέρνησης τῆς ΝΔ τό 2009, καί ὁ κύριος Μητσοτάκης δέν ἀπάντησε λέξη, λές καί ἡγεῖται ἄλλου κόμματος. Ἀρχίζει ἡ ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου μέ δική του εὐθύνη…

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!