Δωρεάν κρέας τήν Σαρακοστή!

ΣΤΟ μακεδονικό κάμπο τά τηλέφωνα ἔχουν ἀνάψει αὐτόν τόν καιρό!

Οἱ συναντήσεις ἔχουν πυκνώσει. Ἀγρότες καί ἐπιχειρηματίες συζητοῦν διαρκῶς τί θά κάνουν, πῶς θά ἀντιμετωπίσουν τήν ἔκρηξη στίς τιμές τῆς ἐνέργειας. Πῶς θά ἀντιδράσουν. Οἱ αὐξήσεις ἀπειλοῦν τίς ἐπιχειρήσεις τους ἀκόμη καί μέ πτώχευση ἄν δέν τιθασευτοῦν. Οἱ ἀγρότες πού καιρό τώρα πληρώνουν τό μάρμαρο τῆς οὐκρανικῆς κρίσης μέ ἀποκλεισμό τῶν προϊόντων τους ἀπό τήν μεγάλη ρωσσική ἀγορά ἔχουν ἄγχος γιά τό μεγάλο διπλό μέτωπο πανδημίας καί ἀκρίβειας, πού τούς ἀπειλεῖ. Οἱ ἀνταποκριτές μου στόν Βορρᾶ μοῦ λένε ὅτι ὁ προβληματισμός αὐτός ἔλαβε συγκεκριμένες διαστάσεις σέ μυστική σύσκεψη ἐπιχειρηματιῶν καί ἀγροτῶν πού στήριξαν τήν κυβέρνηση στίς ἐκλογές τοῦ 2019 ποικιλοτρόπως. Μεγαλοεπιχειρηματίας, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπιχείρηση βασίζεται στήν ψύξη τῶν ζωικῶν καί φυτικῶν προϊόντων πού διακινεῖ, ἀνέφερε ἐξοργισμένος ὅτι ὁ λογαριασμός ρεύματος ἀπό 117.000 εὐρώ τόν μῆνα ἐκτοξεύτηκε στά 420.000! Ἡ ὑποψία ὅτι τά ἔξοδα τῆς ἐπιχείρησής του θά ἐκτοξευτοῦν τό 2022 σέ 4 ἑκατομμύρια εὐρώ ἐτησίως γιά ρεῦμα, τοῦ προκαλεῖ ἴλιγγο! Δέν κοιμᾶται ὁ ἄνθρωπος!

«Τί κάνουν αὐτοί ἐκεῖ κάτω στήν Ἀθήνα;» ἀναρωτήθηκε μέ τήν βαριά μακεδονική προφορά του. Οἱ ἀπαντήσεις τῆς ὁμηγύρεως εἶναι πρός προβληματισμό. «Αὐτή ἡ ρήτρα, πῶς τήν λέει ὁ Μητσοτάκης, διαφυγῆς πού μᾶς δίνει γιά τό ρεῦμα ἀπό τόν Αὔγουστο ἕως τό Νοέμβριο ὡς ἐπιδότηση εἶναι δῶρον ἄδωρον! Τότε δέν ἔχουμε πολλή δουλειά. Καθόμαστε. Οἱ λογαριασμοί ρεύματος εἶναι χαμηλοί! Τί νά τήν κάνουμε τήν ἐπιδότηση; Εἶναι σά νά μᾶς δίνει δωρεάν κρέας τήν Σαρακοστή!» σχολίασε εἷς ἐκ τῶν παρισταμένων μέ χιοῦμορ χοντροκομμένο! Τραντάχτηκε τό τραπέζι ἀπό τά γέλια. Προσωρινῶς. Γιατί ὁ ἑπόμενος συνέχισε τόν …ψαλμό. «Γιατί κλείσανε τά ἐργοστάσια τῆς ΔΕΗ στήν δυτική Μακεδονία; Λένε ὅτι λειτουργοῦν ὅλα! Δέν εἶναι ἀλήθεια. Μόνο ἕνα λειτουργεῖ ἀπό τά τέσσερα! Στόν Ἅγιο Δημήτριο. Τά ἄλλα ἔχουν τά φουγάρα σβηστά». Ἡ συζήτηση διανθίστηκε μέ «καντήλια» γιά τήν βιαστική πράσινη ἀνάπτυξη, τά φωτοβολταϊκά καί λοιπά οἰκολογικά πού ἀγρότες καί ἐπιχειρηματίες δέν καταλαβαίνουν ὅταν λειτουργοῦν μέ τό μαχαίρι στό λαιμό! Βλέποντας πόσο ἀργά ἐξελίσσεται τό σχέδιο μετάβασης, στήν Δυτική Μακεδονία, εἶναι πολύ σκεπτικοί. Τό …τσίπουρο ἔσωσε προσωρινά τήν κατάσταση στήν μυστική σύσκεψη τοῦ μακεδονικοῦ κάμπου ἐκείνη τήν βραδιά –ἀγρότες καί ἐπιχειρηματίες ἔπνιξαν τόν πόνο τους ἐκεῖ! Στό οἰνόπνευμα. Ἀλλά προσωρινά. Τό 2022 θά τούς συναντήσουμε στούς δρόμους. Ὁ Μπούτας καί ὁ Νασίκας δέν ζοῦν. Ζεῖ τό πνεῦμα τους ὅμως.

Απόψεις

Ξένα κέντρα «σπρώχνουν» σέ ἐκλογές τόν κύριο Μητσοτάκη, ἐνῶ αὐτός δέν τίς ἐπιθυμεῖ

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ Πρωθυπουργός θυσίασε τόν ἀντ’ αὐτοῦ Γρηγόρη Δημητριάδη καί τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ γιά τίς ὑποκλοπές Ἀνδρουλάκη καί δημοσιογράφων – Γιά τό Tαμεῖο Ἀνακάμψεως καί τήν κατανομή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν ΕΕ τό πάπλωμα

Ὀργή ἀριστερῶν γιά τά «τουρνικέ» στό ΑΠΘ

Εφημερίς Εστία
Ἐπιθυμοῦν τήν διαιώνιση τοῦ καθεστῶτος ἀσυδοσίας στά ΑΕΙ

Ἡ Σμύρνη πάντα καίγεται, μέσα μας…

Δημήτρης Καπράνος
Ἑκατό χρόνια! Ἑκατό χρόνια μοναξιᾶς. Ἀναμνήσεων καί ἀδράνειας!

Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του