ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 9 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΠΙΣΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Μαδρίτης: «Ἐκτός τῶν πολλῶν αὐτοκινήτων, πού τοῦ προσφέρονται ὡς γαμήλιον δῶρον, ὁ πρίγκηψ Χουάν-Κάρλος κατεκλύσθη, ἐπίσης, ἀπό προσφορᾶς ἐνδυμάτων διά πᾶσαν περίπτωσιν· καί ὁ ἰδιαίτερος ράπτης του συνεκινήθη ἰδιαιτέρως ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ πρίγκηψ ἀπεποιήθη τάς προσφοράς αὐτάς, τονίσας εἰς αὐτόν: “Δέν θά ἤθελα νά σᾶς κάνω ἀπιστίες!”». Αὐτή ἡ δήλωσις εἶναι πολύ ἐποικοδομητική. Διότι, ἀφοῦ ὁ πρίγκηψ μένει πιστός εἰς τόν ράπτην του, σημαίνει, ὅτι δέν θά κάμῃ ἀπιστίες καί εἰς ἄλλα σπουδαιότερα θέματα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ἐκ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἐξεδόθη μακρά ἀνακοίνωσις, διά τῆς ὁποίας ἀποδίδεται «ἡ παρατηρουμένη» ἀναταραχή μεταξύ φοιτητῶν καί μαθητῶν εἰς ἐλατήρια ξένα πρός τήν Παιδείαν». Εἰς τήν ἀνακοίνωσιν ἀναφέρεται ἐπίσης, ὅτι δέν πρόκειται νά μειωθοῦν αἱ ὧραι διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν καί ὅτι δέν πρόκειται νά διορισθοῦν καθηγηταί θεολόγοι εἰς θέσεις φυσικῆς καί μαθηματικῶν.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923