Δευτέρα, 9 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΠΙΣΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Μαδρίτης: «Ἐκτός τῶν πολλῶν αὐτοκινήτων, πού τοῦ προσφέρονται ὡς γαμήλιον δῶρον, ὁ πρίγκηψ Χουάν-Κάρλος κατεκλύσθη, ἐπίσης, ἀπό προσφορᾶς ἐνδυμάτων διά πᾶσαν περίπτωσιν· καί ὁ ἰδιαίτερος ράπτης του συνεκινήθη ἰδιαιτέρως ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ πρίγκηψ ἀπεποιήθη τάς προσφοράς αὐτάς, τονίσας εἰς αὐτόν: “Δέν θά ἤθελα νά σᾶς κάνω ἀπιστίες!”». Αὐτή ἡ δήλωσις εἶναι πολύ ἐποικοδομητική. Διότι, ἀφοῦ ὁ πρίγκηψ μένει πιστός εἰς τόν ράπτην του, σημαίνει, ὅτι δέν θά κάμῃ ἀπιστίες καί εἰς ἄλλα σπουδαιότερα θέματα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ἐκ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἐξεδόθη μακρά ἀνακοίνωσις, διά τῆς ὁποίας ἀποδίδεται «ἡ παρατηρουμένη» ἀναταραχή μεταξύ φοιτητῶν καί μαθητῶν εἰς ἐλατήρια ξένα πρός τήν Παιδείαν». Εἰς τήν ἀνακοίνωσιν ἀναφέρεται ἐπίσης, ὅτι δέν πρόκειται νά μειωθοῦν αἱ ὧραι διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν καί ὅτι δέν πρόκειται νά διορισθοῦν καθηγηταί θεολόγοι εἰς θέσεις φυσικῆς καί μαθηματικῶν.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!