Δευτέρα, 9 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΠΙΣΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Μαδρίτης: «Ἐκτός τῶν πολλῶν αὐτοκινήτων, πού τοῦ προσφέρονται ὡς γαμήλιον δῶρον, ὁ πρίγκηψ Χουάν-Κάρλος κατεκλύσθη, ἐπίσης, ἀπό προσφορᾶς ἐνδυμάτων διά πᾶσαν περίπτωσιν· καί ὁ ἰδιαίτερος ράπτης του συνεκινήθη ἰδιαιτέρως ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ πρίγκηψ ἀπεποιήθη τάς προσφοράς αὐτάς, τονίσας εἰς αὐτόν: “Δέν θά ἤθελα νά σᾶς κάνω ἀπιστίες!”». Αὐτή ἡ δήλωσις εἶναι πολύ ἐποικοδομητική. Διότι, ἀφοῦ ὁ πρίγκηψ μένει πιστός εἰς τόν ράπτην του, σημαίνει, ὅτι δέν θά κάμῃ ἀπιστίες καί εἰς ἄλλα σπουδαιότερα θέματα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ἐκ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἐξεδόθη μακρά ἀνακοίνωσις, διά τῆς ὁποίας ἀποδίδεται «ἡ παρατηρουμένη» ἀναταραχή μεταξύ φοιτητῶν καί μαθητῶν εἰς ἐλατήρια ξένα πρός τήν Παιδείαν». Εἰς τήν ἀνακοίνωσιν ἀναφέρεται ἐπίσης, ὅτι δέν πρόκειται νά μειωθοῦν αἱ ὧραι διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν καί ὅτι δέν πρόκειται νά διορισθοῦν καθηγηταί θεολόγοι εἰς θέσεις φυσικῆς καί μαθηματικῶν.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ