Δευτέρα, 9 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΠΙΣΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Μαδρίτης: «Ἐκτός τῶν πολλῶν αὐτοκινήτων, πού τοῦ προσφέρονται ὡς γαμήλιον δῶρον, ὁ πρίγκηψ Χουάν-Κάρλος κατεκλύσθη, ἐπίσης, ἀπό προσφορᾶς ἐνδυμάτων διά πᾶσαν περίπτωσιν· καί ὁ ἰδιαίτερος ράπτης του συνεκινήθη ἰδιαιτέρως ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ πρίγκηψ ἀπεποιήθη τάς προσφοράς αὐτάς, τονίσας εἰς αὐτόν: “Δέν θά ἤθελα νά σᾶς κάνω ἀπιστίες!”». Αὐτή ἡ δήλωσις εἶναι πολύ ἐποικοδομητική. Διότι, ἀφοῦ ὁ πρίγκηψ μένει πιστός εἰς τόν ράπτην του, σημαίνει, ὅτι δέν θά κάμῃ ἀπιστίες καί εἰς ἄλλα σπουδαιότερα θέματα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ἐκ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἐξεδόθη μακρά ἀνακοίνωσις, διά τῆς ὁποίας ἀποδίδεται «ἡ παρατηρουμένη» ἀναταραχή μεταξύ φοιτητῶν καί μαθητῶν εἰς ἐλατήρια ξένα πρός τήν Παιδείαν». Εἰς τήν ἀνακοίνωσιν ἀναφέρεται ἐπίσης, ὅτι δέν πρόκειται νά μειωθοῦν αἱ ὧραι διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν καί ὅτι δέν πρόκειται νά διορισθοῦν καθηγηταί θεολόγοι εἰς θέσεις φυσικῆς καί μαθηματικῶν.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ