Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

«Ἡ ταχεῖα ἁμαξοστοιχία Ἀθηνῶν – Παρισίων ἔφθασεν εἰς Βελιγράδιον μ’ ἑξάωρον καθυστέρησιν εἰς Νεμίρ Καπιγιᾶ. Οἱ ἐπιβάται διηγοῦντο, ὅτι τό χιόνι ἔφθανε μέχρι τῶν παραθύρων τῶν ὀχημάτων, οἱ δέ ἐπιβάται ἤκουαν ἔντρομοι τούς λύκους νά οὐρλιάζουν». Ἡ περιπέτεια δέν ἦτο, πράγματι, καθόλου διασκεδαστική, πρό πάντων διά τούς ξένους: Νά πηγαίνουν εἰς ταξίδι ἀναψυχῆς καί νά φαγωθοῦν ἀπό τούς λύκους εἶναι κἄτι, πού δέν διεφημίζετο ἕως τώρα, εἰς τάς πολυχρώμους «ἀφφίσες» τοῦ Νοτιοσλαυϊκοῦ Τουρισμοῦ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΘΗΡΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κάτοικοι τῆς νήσου Θήρας, διά τηλεγραφήματός των, διαμαρτύρονται, διότι ἡ συγκοινωνία τῆς νήσου ἐκτελεῖται μέ ἕν μόνον πλοῖον, τό ὁποῖον καλύπτει τήν ἄγονον γραμμήν τῶν Κυκλάδων καί διέρχεται καί ἐκ Σαντορίνης ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος. Οἱ κάτοικοι ζητοῦν τήν ἄμεσον δρομολόγησιν καί δευτέρου πλοίου, τό ὁποῖον νά ἐκτελῇ τήν συγκοινωνίαν Θήρας – Πειραιῶς.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ