Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

«Ἡ ταχεῖα ἁμαξοστοιχία Ἀθηνῶν – Παρισίων ἔφθασεν εἰς Βελιγράδιον μ’ ἑξάωρον καθυστέρησιν εἰς Νεμίρ Καπιγιᾶ. Οἱ ἐπιβάται διηγοῦντο, ὅτι τό χιόνι ἔφθανε μέχρι τῶν παραθύρων τῶν ὀχημάτων, οἱ δέ ἐπιβάται ἤκουαν ἔντρομοι τούς λύκους νά οὐρλιάζουν». Ἡ περιπέτεια δέν ἦτο, πράγματι, καθόλου διασκεδαστική, πρό πάντων διά τούς ξένους: Νά πηγαίνουν εἰς ταξίδι ἀναψυχῆς καί νά φαγωθοῦν ἀπό τούς λύκους εἶναι κἄτι, πού δέν διεφημίζετο ἕως τώρα, εἰς τάς πολυχρώμους «ἀφφίσες» τοῦ Νοτιοσλαυϊκοῦ Τουρισμοῦ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΘΗΡΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κάτοικοι τῆς νήσου Θήρας, διά τηλεγραφήματός των, διαμαρτύρονται, διότι ἡ συγκοινωνία τῆς νήσου ἐκτελεῖται μέ ἕν μόνον πλοῖον, τό ὁποῖον καλύπτει τήν ἄγονον γραμμήν τῶν Κυκλάδων καί διέρχεται καί ἐκ Σαντορίνης ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος. Οἱ κάτοικοι ζητοῦν τήν ἄμεσον δρομολόγησιν καί δευτέρου πλοίου, τό ὁποῖον νά ἐκτελῇ τήν συγκοινωνίαν Θήρας – Πειραιῶς.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ