Δευτέρα, 29 Μαΐου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.– Ἡ Ἕνωσις τῶν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς Ἰσραηλιτῶν διεμαρτυρήθη διότι τό δικαστήριον τό ὁποῖον δικάζει τόν Ἄϊχμαν, ἀφιέρωσε μίαν μόνον συνεδρίασιν εἰς τά ἐγκλήματα, τά ὁποῖα διέπραξαν οἱ Ναζί εἰς τήν Ἑλλάδα καί δέν ἔλαβεν ὑπ’ ὄψιν του τήν βοήθειαν πρός τούς Ἑβραίους ὑπό τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τήν σχετικήν ἀνακοίνωσιν τῆς Ἑνώσεως ὑπογραμμίζεται ὅτι 10.000 Ἰσραηλῖται κατέστη δυνατόν νά διασωθοῦν ἀπό τούς Ναζιστάς ἐν Ἑλλάδι, κατόπιν τῆς βοηθείας τήν ὁποίαν παρέσχον εἰς αὐτούς ὁ μητροπολίτης Θεσ)νίκης Γεννάδιος, ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί αἱ ἀστυνομικαί ἀρχαί, αἱ ὁποῖαι τούς ἐφωδίαζαν μέ πλαστάς ταυτότητας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, θά ἀνεγερθοῦν ἐκ πιστώσεων τοῦ προγράμματος δημοσίων ἐπενδύσεων κτίρια-οἰκοτροφεῖα εἰς Ἀλεξανδρούπολιν, Χρυσούπολιν, Καβάλαν, Κιλκίς, Μακρυχώριον Βερροίας, Κατερίνην, Καλαμπάκαν, Τρίκαλα, Καρδίτσαν, Νέαν Ἀρτάκην-Εὐβοίας, Μεσολόγγιον, Σκαμνούλαν Πρεβέζης καί Χανιά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

Συμφώνως πρός τό καταρτισθέν ὑπό τοῦ Ο.Τ.Ε. πρόγραμμα, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους θά ἐγκατασταθοῦν εἰς 13 ἐπαρχιακάς πόλεις αὐτόματα ἀστικά τηλεφωνικά κέντρα καί θά λειτουργήσουν 53.800 νέα τηλέφωνα, ἐκ τῶν ὁποίων 38.100 εἰς τήν περιοχήν πρωτευούσης καί 15.700 εἰς τήν Θεσσαλονίκην καί ἄλλας πόλεις.

Απόψεις

Ἡ ΝΔ καταγγέλλει τούς «Βρούτους» πού δείχνουν τήν ἔξοδο στόν Πρωθυπουργό

Εφημερίς Εστία
Ἐπίθεσις κατά Μητσοτάκη ἀπό φιλικά συγκροτήματα – Μέ τήν φράση «πεῖτε τήν ἀλήθεια μέ ὅποιο κόστος» – Ὑποστηρίζουν ὅτι ἀναζητεῖται νέος ἡγέτης γιά τόν κεντρῶο χῶρο καί μιλοῦν γιά ὑποκλοπές ὀκτώ ἀκόμη πολιτικῶν προσώπων – Γιά «εὐφάνταστα σενάρια» ὁμιλεῖ ἡ Πειραιῶς

Τό ἀριστερό κράτος

Μανώλης Κοττάκης
ΟΤΑΝ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ἀρθρογραφεῖ γιά νά χαρακτηρίσει μέ ἀφορμή τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν τήν ἕδρα τῆς Κυβέρνησης «Χούντα τοῦ Μαξίμου» καί τήν ἴδια τήν Κυβέρνηση «ἐγκληματική ὀργάνωση», ὅπως ἀντιλαμβάνεστε δέν πρόκειται γιά καλό οἰωνό γι’ αὐτά πού ἔρχονται. Ὅ,τι κι ἄν ἔχει συμβεῖ.

Ἡ ὄμορφη Ἀθήνα τοῦ Δεκαπενταύγουστου

Δημήτρης Καπράνος
Δεκαπενταύγουστος στήν Ἀθήνα! Ἐπιστροφή ἀπό τά ἰαματικά λουτρά καί ἑτοιμασίες γιά τό ἐξοχικό, στήν Σαλαμῖνα, πρός ἀγροτουρισμό. Οἱ τομάτες εἶναι μιά χαρά, τά πεπόνια φουσκώνουν.

Πρόβα θερμοῦ ἐπεισοδίου στόν Ἕβρο μέ μετανάστες

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΝΑ καλομελετημένο σχέδιο ἡ Τουρκία προσπάθησε νά προκαλέσει θερμό ἐπεισόδιο στόν Ἕβρο, χρησιμοποιῶντας ὡς «δόλωμα» μετανάστες ἀπό τήν Συρία.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 14 Αὐγούστου 1922