ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Δευτέρα, 29 Μαΐου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.– Ἡ Ἕνωσις τῶν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς Ἰσραηλιτῶν διεμαρτυρήθη διότι τό δικαστήριον τό ὁποῖον δικάζει τόν Ἄϊχμαν, ἀφιέρωσε μίαν μόνον συνεδρίασιν εἰς τά ἐγκλήματα, τά ὁποῖα διέπραξαν οἱ Ναζί εἰς τήν Ἑλλάδα καί δέν ἔλαβεν ὑπ’ ὄψιν του τήν βοήθειαν πρός τούς Ἑβραίους ὑπό τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τήν σχετικήν ἀνακοίνωσιν τῆς Ἑνώσεως ὑπογραμμίζεται ὅτι 10.000 Ἰσραηλῖται κατέστη δυνατόν νά διασωθοῦν ἀπό τούς Ναζιστάς ἐν Ἑλλάδι, κατόπιν τῆς βοηθείας τήν ὁποίαν παρέσχον εἰς αὐτούς ὁ μητροπολίτης Θεσ)νίκης Γεννάδιος, ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί αἱ ἀστυνομικαί ἀρχαί, αἱ ὁποῖαι τούς ἐφωδίαζαν μέ πλαστάς ταυτότητας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, θά ἀνεγερθοῦν ἐκ πιστώσεων τοῦ προγράμματος δημοσίων ἐπενδύσεων κτίρια-οἰκοτροφεῖα εἰς Ἀλεξανδρούπολιν, Χρυσούπολιν, Καβάλαν, Κιλκίς, Μακρυχώριον Βερροίας, Κατερίνην, Καλαμπάκαν, Τρίκαλα, Καρδίτσαν, Νέαν Ἀρτάκην-Εὐβοίας, Μεσολόγγιον, Σκαμνούλαν Πρεβέζης καί Χανιά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

Συμφώνως πρός τό καταρτισθέν ὑπό τοῦ Ο.Τ.Ε. πρόγραμμα, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους θά ἐγκατασταθοῦν εἰς 13 ἐπαρχιακάς πόλεις αὐτόματα ἀστικά τηλεφωνικά κέντρα καί θά λειτουργήσουν 53.800 νέα τηλέφωνα, ἐκ τῶν ὁποίων 38.100 εἰς τήν περιοχήν πρωτευούσης καί 15.700 εἰς τήν Θεσσαλονίκην καί ἄλλας πόλεις.

Απόψεις

Ἡ Κάσος ἀπαντᾶ στόν Ἐρντογάν μέ μία τεράστια γαλανόλευκη

Εφημερίς Εστία
Τήν ζωγράφισαν οἱ κάτοικοι στήν «Μαρίτσα» γιά νά φαίνεται ἀπό ἀέρος καί ἀπό θαλάσσης

Ἡ κλιματική κρίση ἀπειλεῖ τό φιστίκι!

Μανώλης Κοττάκης
«ΑΥΤΗ εἶναι ἡ σοδειά μας γιά φέτος!» Ἡ μητέρα μου μέ περίμενε μέ «ἄγριες διαθέσεις»

Ἐκρηκτική ἄνοδος στίς τιμές τῶν ἐνοικίων

Εφημερίς Εστία
ΕΝΤΟΝΑ ἀνοδικές τάσεις ἐμφανίζουν οἱ τιμές ἐνοικιάσεως κατοικιῶν τό 2021 σέ Ἀττική καί Θεσσαλονίκη…

Ἡ Μελβούρνη, ὁ σεισμός καί ἡ ἑλληνική τηλεόρασις

Δημήτρης Καπράνος
Μίλησα χθές μέ καλό μου φίλο, ἀπό τά μικράτα μας…

Σάββατον, 23 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ