Δευτέρα, 29 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΚΟΥΒΑΝ

Ὁ ὑπ. Ἐμπορίου τῆς Κούβας κ. Γκουεβάρα, προειδοποίησεν τόν Κουβανικόν λαόν, ὅτι θά πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος νά ἀντιμετωπίσῃ περίοδον σκληρᾶς ἐργασίας καί θυσιῶν καί ὅτι εἶναι πιθανόν ὅπως ὅλα τά εἴδη καταναλώσεως διανέμωνται διά δελτίου. Ὁ κ. Γκουεβάρα ἀνήγγειλε τήν ἔναρξιν τῆς διανομῆς διά δελτίου τῆς βενζίνης, προσθέσας ὅτι εἶναι ἐπίσης ἐνδεχόμενον νά ἐφαρμοσθῇ ἡ ἰδία μέθοδος διά τά ἰατρικά εἴδη. Τήν οἰκονομικήν ἀθλιότητα τῆς Κούβας ὁ κ. Γκουεβάρα ἀπέδωσεν εἰς τήν «ξηρασίαν», λόγῳ τῆς ὁποίας ἡ ἐφετεινή παραγωγή σακχάρεως θά εἶναι μειωμένη.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

Αὔριον τήν 11ην π.μ. εἰς τήν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν θά γίνῃ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως καί τοῦ Διαδόχου, ἡ καθιερωμένη τελετή. Κατ’ αὐτήν θά ὁμιλήσῃ ὁ καθηγητής τῆς θεολογίας κ. Δημ. Μωραΐτης μέ θέμα: «Αἱ παδιαγωγικαί ἰδέαι τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν».

Ἐξ ἄλλου, εἰς τόν «Παρνασσόν» αὔριον οἱ διδασκαλικοί σύλλογοι Ἀθηνῶν ὀργανώνουν τόν ἑορτασμόν τῶν Γραμμάτων. Θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Ξύδης μέ θέμα: «Ἡ ποίησις Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου».

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!