Δευτέρα, 29 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΚΟΥΒΑΝ

Ὁ ὑπ. Ἐμπορίου τῆς Κούβας κ. Γκουεβάρα, προειδοποίησεν τόν Κουβανικόν λαόν, ὅτι θά πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος νά ἀντιμετωπίσῃ περίοδον σκληρᾶς ἐργασίας καί θυσιῶν καί ὅτι εἶναι πιθανόν ὅπως ὅλα τά εἴδη καταναλώσεως διανέμωνται διά δελτίου. Ὁ κ. Γκουεβάρα ἀνήγγειλε τήν ἔναρξιν τῆς διανομῆς διά δελτίου τῆς βενζίνης, προσθέσας ὅτι εἶναι ἐπίσης ἐνδεχόμενον νά ἐφαρμοσθῇ ἡ ἰδία μέθοδος διά τά ἰατρικά εἴδη. Τήν οἰκονομικήν ἀθλιότητα τῆς Κούβας ὁ κ. Γκουεβάρα ἀπέδωσεν εἰς τήν «ξηρασίαν», λόγῳ τῆς ὁποίας ἡ ἐφετεινή παραγωγή σακχάρεως θά εἶναι μειωμένη.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

Αὔριον τήν 11ην π.μ. εἰς τήν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν θά γίνῃ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως καί τοῦ Διαδόχου, ἡ καθιερωμένη τελετή. Κατ’ αὐτήν θά ὁμιλήσῃ ὁ καθηγητής τῆς θεολογίας κ. Δημ. Μωραΐτης μέ θέμα: «Αἱ παδιαγωγικαί ἰδέαι τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν».

Ἐξ ἄλλου, εἰς τόν «Παρνασσόν» αὔριον οἱ διδασκαλικοί σύλλογοι Ἀθηνῶν ὀργανώνουν τόν ἑορτασμόν τῶν Γραμμάτων. Θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Ξύδης μέ θέμα: «Ἡ ποίησις Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου».

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ