Δευτέρα, 29 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΚΟΥΒΑΝ

Ὁ ὑπ. Ἐμπορίου τῆς Κούβας κ. Γκουεβάρα, προειδοποίησεν τόν Κουβανικόν λαόν, ὅτι θά πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος νά ἀντιμετωπίσῃ περίοδον σκληρᾶς ἐργασίας καί θυσιῶν καί ὅτι εἶναι πιθανόν ὅπως ὅλα τά εἴδη καταναλώσεως διανέμωνται διά δελτίου. Ὁ κ. Γκουεβάρα ἀνήγγειλε τήν ἔναρξιν τῆς διανομῆς διά δελτίου τῆς βενζίνης, προσθέσας ὅτι εἶναι ἐπίσης ἐνδεχόμενον νά ἐφαρμοσθῇ ἡ ἰδία μέθοδος διά τά ἰατρικά εἴδη. Τήν οἰκονομικήν ἀθλιότητα τῆς Κούβας ὁ κ. Γκουεβάρα ἀπέδωσεν εἰς τήν «ξηρασίαν», λόγῳ τῆς ὁποίας ἡ ἐφετεινή παραγωγή σακχάρεως θά εἶναι μειωμένη.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

Αὔριον τήν 11ην π.μ. εἰς τήν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν θά γίνῃ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως καί τοῦ Διαδόχου, ἡ καθιερωμένη τελετή. Κατ’ αὐτήν θά ὁμιλήσῃ ὁ καθηγητής τῆς θεολογίας κ. Δημ. Μωραΐτης μέ θέμα: «Αἱ παδιαγωγικαί ἰδέαι τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν».

Ἐξ ἄλλου, εἰς τόν «Παρνασσόν» αὔριον οἱ διδασκαλικοί σύλλογοι Ἀθηνῶν ὀργανώνουν τόν ἑορτασμόν τῶν Γραμμάτων. Θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Ξύδης μέ θέμα: «Ἡ ποίησις Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου».

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ