Δευτέρα, 29 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΚΟΥΒΑΝ

Ὁ ὑπ. Ἐμπορίου τῆς Κούβας κ. Γκουεβάρα, προειδοποίησεν τόν Κουβανικόν λαόν, ὅτι θά πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος νά ἀντιμετωπίσῃ περίοδον σκληρᾶς ἐργασίας καί θυσιῶν καί ὅτι εἶναι πιθανόν ὅπως ὅλα τά εἴδη καταναλώσεως διανέμωνται διά δελτίου. Ὁ κ. Γκουεβάρα ἀνήγγειλε τήν ἔναρξιν τῆς διανομῆς διά δελτίου τῆς βενζίνης, προσθέσας ὅτι εἶναι ἐπίσης ἐνδεχόμενον νά ἐφαρμοσθῇ ἡ ἰδία μέθοδος διά τά ἰατρικά εἴδη. Τήν οἰκονομικήν ἀθλιότητα τῆς Κούβας ὁ κ. Γκουεβάρα ἀπέδωσεν εἰς τήν «ξηρασίαν», λόγῳ τῆς ὁποίας ἡ ἐφετεινή παραγωγή σακχάρεως θά εἶναι μειωμένη.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

Αὔριον τήν 11ην π.μ. εἰς τήν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν θά γίνῃ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως καί τοῦ Διαδόχου, ἡ καθιερωμένη τελετή. Κατ’ αὐτήν θά ὁμιλήσῃ ὁ καθηγητής τῆς θεολογίας κ. Δημ. Μωραΐτης μέ θέμα: «Αἱ παδιαγωγικαί ἰδέαι τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν».

Ἐξ ἄλλου, εἰς τόν «Παρνασσόν» αὔριον οἱ διδασκαλικοί σύλλογοι Ἀθηνῶν ὀργανώνουν τόν ἑορτασμόν τῶν Γραμμάτων. Θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Ξύδης μέ θέμα: «Ἡ ποίησις Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου».

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923