Δευτέρα, 26 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΛΟΙ, ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ!

«Ὁ Ἄγγλος ψυχαναλυτής δρ Ρέτζιναλδ Μπλάκγουδ εἰς βιβλίον του, τό ὁποῖον θά κυκλοφορήσῃ ἐντός τοῦ προσεχοῦς μηνός, ὑπό τόν τίτλον “Τό μέλλον μας εἰς χεῖρας ψυχοπαθῶν”, ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἡγέται τόσον τῆς Ἀνατολῆς, ὅσον καί τῆς Δύσεως, θά πρέπει νά ὑποβληθοῦν εἰς ψυχιατρικήν ἐξέτασιν διότι ἔχει σοβαρούς λόγους νά πιστεύῃ ὅτι πνευματικῶς “δέν εἶναι τελείως ὑγιεῖς”!». Δέν ἔχει καί πολύ ἄδικον ὁ Ἄγγλος ψυχίατρος. Διά νά εἶναι, ὅμως, πληρεστέρα ἡ ἐξασφάλισις τοῦ μέλλοντός μας, θά πρέπει νά ἐξετασθοῦν καί οἱ ἀρχηγοί τῶν… μικροτέρων χωρῶν, πού συχνά εἶναι ἐξ ἴσου ἐπικίνδυνοι, ὅσον καί οἱ ἡγέται τῶν μεγάλων δυνάμεων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΟΣ

Τό διοικητικόν συμβούλιον τοῦ Ὀργανισμοῦ Προλήψεως τοῦ Ἐγκλήματος, εἰς τήν τελευταίαν συνεδρίασίν του ἀπεφάσισεν, ὅπως δι’ ἐγγράφου του συγχαρῇ τούς ἁρμοδίους, διά τήν δίωξιν τῆς ἀνηθικότητος. Εἰς τό ἔγγραφον ἀναφέρεται, ὅτι «αἱ ἐπιτυχίαι των ἀποτελοῦν ἀνεκτίμητον συμβολήν εἰς τόν τομέα προστασίας τῆς πρωτευούσης, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν ἠθικήν ὑγείαν τῆς κοινωνίας».

Απόψεις

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!