ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΛΟΙ, ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ!

«Ὁ Ἄγγλος ψυχαναλυτής δρ Ρέτζιναλδ Μπλάκγουδ εἰς βιβλίον του, τό ὁποῖον θά κυκλοφορήσῃ ἐντός τοῦ προσεχοῦς μηνός, ὑπό τόν τίτλον “Τό μέλλον μας εἰς χεῖρας ψυχοπαθῶν”, ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἡγέται τόσον τῆς Ἀνατολῆς, ὅσον καί τῆς Δύσεως, θά πρέπει νά ὑποβληθοῦν εἰς ψυχιατρικήν ἐξέτασιν διότι ἔχει σοβαρούς λόγους νά πιστεύῃ ὅτι πνευματικῶς “δέν εἶναι τελείως ὑγιεῖς”!». Δέν ἔχει καί πολύ ἄδικον ὁ Ἄγγλος ψυχίατρος. Διά νά εἶναι, ὅμως, πληρεστέρα ἡ ἐξασφάλισις τοῦ μέλλοντός μας, θά πρέπει νά ἐξετασθοῦν καί οἱ ἀρχηγοί τῶν… μικροτέρων χωρῶν, πού συχνά εἶναι ἐξ ἴσου ἐπικίνδυνοι, ὅσον καί οἱ ἡγέται τῶν μεγάλων δυνάμεων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΟΣ

Τό διοικητικόν συμβούλιον τοῦ Ὀργανισμοῦ Προλήψεως τοῦ Ἐγκλήματος, εἰς τήν τελευταίαν συνεδρίασίν του ἀπεφάσισεν, ὅπως δι’ ἐγγράφου του συγχαρῇ τούς ἁρμοδίους, διά τήν δίωξιν τῆς ἀνηθικότητος. Εἰς τό ἔγγραφον ἀναφέρεται, ὅτι «αἱ ἐπιτυχίαι των ἀποτελοῦν ἀνεκτίμητον συμβολήν εἰς τόν τομέα προστασίας τῆς πρωτευούσης, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν ἠθικήν ὑγείαν τῆς κοινωνίας».

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ