Δευτέρα, 26 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΛΟΙ, ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ!

«Ὁ Ἄγγλος ψυχαναλυτής δρ Ρέτζιναλδ Μπλάκγουδ εἰς βιβλίον του, τό ὁποῖον θά κυκλοφορήσῃ ἐντός τοῦ προσεχοῦς μηνός, ὑπό τόν τίτλον “Τό μέλλον μας εἰς χεῖρας ψυχοπαθῶν”, ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἡγέται τόσον τῆς Ἀνατολῆς, ὅσον καί τῆς Δύσεως, θά πρέπει νά ὑποβληθοῦν εἰς ψυχιατρικήν ἐξέτασιν διότι ἔχει σοβαρούς λόγους νά πιστεύῃ ὅτι πνευματικῶς “δέν εἶναι τελείως ὑγιεῖς”!». Δέν ἔχει καί πολύ ἄδικον ὁ Ἄγγλος ψυχίατρος. Διά νά εἶναι, ὅμως, πληρεστέρα ἡ ἐξασφάλισις τοῦ μέλλοντός μας, θά πρέπει νά ἐξετασθοῦν καί οἱ ἀρχηγοί τῶν… μικροτέρων χωρῶν, πού συχνά εἶναι ἐξ ἴσου ἐπικίνδυνοι, ὅσον καί οἱ ἡγέται τῶν μεγάλων δυνάμεων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΟΣ

Τό διοικητικόν συμβούλιον τοῦ Ὀργανισμοῦ Προλήψεως τοῦ Ἐγκλήματος, εἰς τήν τελευταίαν συνεδρίασίν του ἀπεφάσισεν, ὅπως δι’ ἐγγράφου του συγχαρῇ τούς ἁρμοδίους, διά τήν δίωξιν τῆς ἀνηθικότητος. Εἰς τό ἔγγραφον ἀναφέρεται, ὅτι «αἱ ἐπιτυχίαι των ἀποτελοῦν ἀνεκτίμητον συμβολήν εἰς τόν τομέα προστασίας τῆς πρωτευούσης, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν ἠθικήν ὑγείαν τῆς κοινωνίας».

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ