Δευτέρα, 24 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΔΜΕΙΑ ΝΙΚΗ

Δέν πιστεύομεν νά εἶναι καί πολύ ἐνθουσιασμένοι οἱ Δυτικοί Σύμμαχοι, μέ τήν εὔκολον νίκην πού κατήγαγεν ὁ Γολιάθ τῆς ἀποικιοκρατίας, κατά τοῦ μικροῦ Δαυίδ τῆς Τυνησίας: Οἱ Γάλλοι ἠμπορεῖ νά κατέλαβον τήν πόλιν τῆς Μπιζέριας, ἀλλ’ ἔχασαν τόν μόνον εἰλικρινῆ φίλον πού εἶχαν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Μπουργκίμπα. Καί μέ τήν μωράν σκέψιν, ὅτι πρέπει νά κρατήσουν διά τῆς βίας τήν Μπιζέρταν, μή τυχόν καί τήν χρειασθοῦν ἐν περιπτώσει μελλοντικοῦ πολέμου, ἐπροκάλεσαν ἄνευ λόγου ἕνα… σημερινόν πόλεμον, πού φαίνεται ἴσως ἀσήμαντος, σήμερον ἀλλ’ ἠμπορεῖ ν’ ἀποβῇ καταστρεπτικός διά τήν Γαλλίαν, ἐάν ἐξεγερθῇ ὁ Ἀραβικός κόσμος ἐναντίον της.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Παρουσίᾳ τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Καλαντζῆ, τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς κ. Κρίκου τοῦ κ. Νομάρχου Φωκίδος, τῶν ἐν Ἀθήναις Δωρικῶν Σωματείων καί πλήθους, κόσμου ἐγένοντο χθές εἰς τό Κροκύλειον Δωρίδος τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ στρατηγοῦ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Μακρυγιάννη. Ἐν ἀρχῇ τῆς τελετῆς ἐψάλη ἐπιμνημόσυνος δέησις, ἀκολούθως δέ ὁ κ. ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν καί ἐνῷ τά στρατιωτικά τμήματα ἀπέδιδον τιμάς, ἀπεκάλυψε τήν προτομήν τοῦ Μακρυγιάννη, ἔργον τοῦ γνωστοῦ γλύπτου Νικόλα. Κατετέθησαν πολλοί στέφανοι.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.