ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Δευτέρα, 24 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΔΜΕΙΑ ΝΙΚΗ

Δέν πιστεύομεν νά εἶναι καί πολύ ἐνθουσιασμένοι οἱ Δυτικοί Σύμμαχοι, μέ τήν εὔκολον νίκην πού κατήγαγεν ὁ Γολιάθ τῆς ἀποικιοκρατίας, κατά τοῦ μικροῦ Δαυίδ τῆς Τυνησίας: Οἱ Γάλλοι ἠμπορεῖ νά κατέλαβον τήν πόλιν τῆς Μπιζέριας, ἀλλ’ ἔχασαν τόν μόνον εἰλικρινῆ φίλον πού εἶχαν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Μπουργκίμπα. Καί μέ τήν μωράν σκέψιν, ὅτι πρέπει νά κρατήσουν διά τῆς βίας τήν Μπιζέρταν, μή τυχόν καί τήν χρειασθοῦν ἐν περιπτώσει μελλοντικοῦ πολέμου, ἐπροκάλεσαν ἄνευ λόγου ἕνα… σημερινόν πόλεμον, πού φαίνεται ἴσως ἀσήμαντος, σήμερον ἀλλ’ ἠμπορεῖ ν’ ἀποβῇ καταστρεπτικός διά τήν Γαλλίαν, ἐάν ἐξεγερθῇ ὁ Ἀραβικός κόσμος ἐναντίον της.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Παρουσίᾳ τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Καλαντζῆ, τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς κ. Κρίκου τοῦ κ. Νομάρχου Φωκίδος, τῶν ἐν Ἀθήναις Δωρικῶν Σωματείων καί πλήθους, κόσμου ἐγένοντο χθές εἰς τό Κροκύλειον Δωρίδος τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ στρατηγοῦ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Μακρυγιάννη. Ἐν ἀρχῇ τῆς τελετῆς ἐψάλη ἐπιμνημόσυνος δέησις, ἀκολούθως δέ ὁ κ. ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν καί ἐνῷ τά στρατιωτικά τμήματα ἀπέδιδον τιμάς, ἀπεκάλυψε τήν προτομήν τοῦ Μακρυγιάννη, ἔργον τοῦ γνωστοῦ γλύπτου Νικόλα. Κατετέθησαν πολλοί στέφανοι.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἀναγνωρίζει τούς γάμους ὁμόφυλων ζευγαριῶν τῆς ἀλλοδαπῆς

Εφημερίς Εστία
Ὅλοι οἱ εὐρωβουλευτές τῆς ΝΔ, πλήν Ἀσημακοπούλου-Κεφαλογιάννη, ἐνέκριναν τό ψήφισμα στό Στρασβοῦργο – Ἀποχή ἦταν ἡ ὁδηγία Βέμπερ λόγω διαφωνιῶν

Ἄν ἡ χώρα εἶχε ἀκούσει τόν Καραμανλῆ…

Μανώλης Κοττάκης
ΧΘΕΣ ὁ Κώστας Καραμανλῆς εἶχε γενέθλια. Γεννηθείς τό 1956 «πάτησε» τά 65

Σκρέκας: Aὔξησις στό ρεῦμα 1 ἕως 2 εὐρώ τόν μῆνα

Εφημερίς Εστία
Ἀναδρομικῶς ἀπό Σεπτέμβριο ἡ ἐπιδότησις

Ἀπό τά Καρδάμυλα τῶν μεγάλων καραβοκυραίων

Δημήτρης Καπράνος
Σᾶς γράφω ἀπό τήν ὡραία Χίο

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ