Δευτέρα, 24 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΔΜΕΙΑ ΝΙΚΗ

Δέν πιστεύομεν νά εἶναι καί πολύ ἐνθουσιασμένοι οἱ Δυτικοί Σύμμαχοι, μέ τήν εὔκολον νίκην πού κατήγαγεν ὁ Γολιάθ τῆς ἀποικιοκρατίας, κατά τοῦ μικροῦ Δαυίδ τῆς Τυνησίας: Οἱ Γάλλοι ἠμπορεῖ νά κατέλαβον τήν πόλιν τῆς Μπιζέριας, ἀλλ’ ἔχασαν τόν μόνον εἰλικρινῆ φίλον πού εἶχαν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Μπουργκίμπα. Καί μέ τήν μωράν σκέψιν, ὅτι πρέπει νά κρατήσουν διά τῆς βίας τήν Μπιζέρταν, μή τυχόν καί τήν χρειασθοῦν ἐν περιπτώσει μελλοντικοῦ πολέμου, ἐπροκάλεσαν ἄνευ λόγου ἕνα… σημερινόν πόλεμον, πού φαίνεται ἴσως ἀσήμαντος, σήμερον ἀλλ’ ἠμπορεῖ ν’ ἀποβῇ καταστρεπτικός διά τήν Γαλλίαν, ἐάν ἐξεγερθῇ ὁ Ἀραβικός κόσμος ἐναντίον της.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Παρουσίᾳ τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Καλαντζῆ, τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς κ. Κρίκου τοῦ κ. Νομάρχου Φωκίδος, τῶν ἐν Ἀθήναις Δωρικῶν Σωματείων καί πλήθους, κόσμου ἐγένοντο χθές εἰς τό Κροκύλειον Δωρίδος τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ στρατηγοῦ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Μακρυγιάννη. Ἐν ἀρχῇ τῆς τελετῆς ἐψάλη ἐπιμνημόσυνος δέησις, ἀκολούθως δέ ὁ κ. ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν καί ἐνῷ τά στρατιωτικά τμήματα ἀπέδιδον τιμάς, ἀπεκάλυψε τήν προτομήν τοῦ Μακρυγιάννη, ἔργον τοῦ γνωστοῦ γλύπτου Νικόλα. Κατετέθησαν πολλοί στέφανοι.

Απόψεις

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ