Δευτέρα, 24 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΔΜΕΙΑ ΝΙΚΗ

Δέν πιστεύομεν νά εἶναι καί πολύ ἐνθουσιασμένοι οἱ Δυτικοί Σύμμαχοι, μέ τήν εὔκολον νίκην πού κατήγαγεν ὁ Γολιάθ τῆς ἀποικιοκρατίας, κατά τοῦ μικροῦ Δαυίδ τῆς Τυνησίας: Οἱ Γάλλοι ἠμπορεῖ νά κατέλαβον τήν πόλιν τῆς Μπιζέριας, ἀλλ’ ἔχασαν τόν μόνον εἰλικρινῆ φίλον πού εἶχαν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Μπουργκίμπα. Καί μέ τήν μωράν σκέψιν, ὅτι πρέπει νά κρατήσουν διά τῆς βίας τήν Μπιζέρταν, μή τυχόν καί τήν χρειασθοῦν ἐν περιπτώσει μελλοντικοῦ πολέμου, ἐπροκάλεσαν ἄνευ λόγου ἕνα… σημερινόν πόλεμον, πού φαίνεται ἴσως ἀσήμαντος, σήμερον ἀλλ’ ἠμπορεῖ ν’ ἀποβῇ καταστρεπτικός διά τήν Γαλλίαν, ἐάν ἐξεγερθῇ ὁ Ἀραβικός κόσμος ἐναντίον της.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Παρουσίᾳ τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Καλαντζῆ, τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς κ. Κρίκου τοῦ κ. Νομάρχου Φωκίδος, τῶν ἐν Ἀθήναις Δωρικῶν Σωματείων καί πλήθους, κόσμου ἐγένοντο χθές εἰς τό Κροκύλειον Δωρίδος τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ στρατηγοῦ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Μακρυγιάννη. Ἐν ἀρχῇ τῆς τελετῆς ἐψάλη ἐπιμνημόσυνος δέησις, ἀκολούθως δέ ὁ κ. ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν καί ἐνῷ τά στρατιωτικά τμήματα ἀπέδιδον τιμάς, ἀπεκάλυψε τήν προτομήν τοῦ Μακρυγιάννη, ἔργον τοῦ γνωστοῦ γλύπτου Νικόλα. Κατετέθησαν πολλοί στέφανοι.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ