ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 23 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΤΟΥΡΚΙΣΣΑ ΣΥΖΥΓΟΣ

Ἐξ Ἀγκύρας τηλεγραφοῦν: «Εἰς τήν Σμύρνην συνελήφθη ὑπό τῆς Τουρκικῆς ἀστυνομίας καί θά παραπεμφθῇ εἰς δίκην ὁ Ἀμερικανός λοχίας Ζούλ, τοῦ ἐκεῖ Στρατηγείου τοῦ ΝΑΤΟ, καταγγελθείς ὑπό τῆς Τουρκίσσης συζύγου του, ὅτι εἰς φιλονεικίαν των ἐξύβρισε τόν τουρκισμόν καί ἐξεφράσθη ἀνευλαβῶς περί τοῦ Κεμάλ Ἀττατούρκ». Ἀσφαλῶς, ὁ Ἀμερικανός αὐτός πού διέπραξε τό σφάλμα νά πάρη Τουρκάλαν, θά ἐκουράσθη νά τῆς πληρώνῃ δολλάρια ἐπί δολλαρίων. Ἀλλά, προφανῶς, δέν ἐγνώριζε τί ἐστί Τουρκισμός. Ἐφ’ ὦ καί θά τό διδαχθῇ τώρα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Ἤρχισαν, τήν 11ην π.μ. εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Γερουσίας, εἰς τά Παλαιά Ἀνάκτορα, αἱ ἐργασίαι τοῦ Διεθνοῦς Σεμιναρίου τοῦ Κέντρου Μελέτης τῶν Δημοκρατικῶν Θεσμῶν, τό ὁποῖον ὀργανοῦται ὑπό τοῦ ἑδρεύοντος ἐν Ἀμερικῇ ὁμωνύμου Ἱδρύματος. Τούς συνέδρους ἐχαιρέτησε, διά συντόμου λόγου ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Μιχ. Πεσμαζόγλου.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ