ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Δευτέρα, 23 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΤΟΥΡΚΙΣΣΑ ΣΥΖΥΓΟΣ

Ἐξ Ἀγκύρας τηλεγραφοῦν: «Εἰς τήν Σμύρνην συνελήφθη ὑπό τῆς Τουρκικῆς ἀστυνομίας καί θά παραπεμφθῇ εἰς δίκην ὁ Ἀμερικανός λοχίας Ζούλ, τοῦ ἐκεῖ Στρατηγείου τοῦ ΝΑΤΟ, καταγγελθείς ὑπό τῆς Τουρκίσσης συζύγου του, ὅτι εἰς φιλονεικίαν των ἐξύβρισε τόν τουρκισμόν καί ἐξεφράσθη ἀνευλαβῶς περί τοῦ Κεμάλ Ἀττατούρκ». Ἀσφαλῶς, ὁ Ἀμερικανός αὐτός πού διέπραξε τό σφάλμα νά πάρη Τουρκάλαν, θά ἐκουράσθη νά τῆς πληρώνῃ δολλάρια ἐπί δολλαρίων. Ἀλλά, προφανῶς, δέν ἐγνώριζε τί ἐστί Τουρκισμός. Ἐφ’ ὦ καί θά τό διδαχθῇ τώρα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Ἤρχισαν, τήν 11ην π.μ. εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Γερουσίας, εἰς τά Παλαιά Ἀνάκτορα, αἱ ἐργασίαι τοῦ Διεθνοῦς Σεμιναρίου τοῦ Κέντρου Μελέτης τῶν Δημοκρατικῶν Θεσμῶν, τό ὁποῖον ὀργανοῦται ὑπό τοῦ ἑδρεύοντος ἐν Ἀμερικῇ ὁμωνύμου Ἱδρύματος. Τούς συνέδρους ἐχαιρέτησε, διά συντόμου λόγου ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Μιχ. Πεσμαζόγλου.

Απόψεις

Κιβωτός της Ρωμιοσύνης: Νέο μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού στην Αθήνα

Εφημερίς Εστία
Η διαδικασία συλλογής κειμηλίων για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού συνεχίζεται.

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ

70.000 κοινά μέλη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ ψήφισαν γιά ἀρχηγό τοῦ… ΠΑΣΟΚ!

Εφημερίς Εστία
Ὅπου «φυσάει» ὁ ἄνεμος – Δοξάζεται ὡς ἐσωκομματική δημοκρατία ἡ συναλλαγή καί ὁ καιροσκοπισμός

Ἕνα γεμᾶτο ἀπό γεγονότα Σαββατοκύριακο…

Δημήτρης Καπράνος
Παλαιότερα, στό σχολεῖο, ἕνα ἀπό τά πλέον δημοφιλῆ θέματα στήν ἔκθεση ἦταν «Πῶς πέρασα τήν Κυριακή μου». Τότε, δέν εἴχαμε «Σαββατοκύριακα» καθ’ ὅτι εἴχαμε καί τό Σάββατο σχολεῖο!

Ὁ ραγισμένος καθρέφτης τῆς χώρας

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ γράφονταν αὐτές οἱ σκέψεις –ἀπόγευμα Κυριακῆς– δέν ἦταν ἀκόμη γνωστό ποιοί ἀπό τούς μονομάχους γιά τήν ἀρχηγία τοῦ ΠΑΣΟΚ «περνοῦσαν» στόν δεύτερο γῦρο.