Δευτέρα, 23 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΤΟΥΡΚΙΣΣΑ ΣΥΖΥΓΟΣ

Ἐξ Ἀγκύρας τηλεγραφοῦν: «Εἰς τήν Σμύρνην συνελήφθη ὑπό τῆς Τουρκικῆς ἀστυνομίας καί θά παραπεμφθῇ εἰς δίκην ὁ Ἀμερικανός λοχίας Ζούλ, τοῦ ἐκεῖ Στρατηγείου τοῦ ΝΑΤΟ, καταγγελθείς ὑπό τῆς Τουρκίσσης συζύγου του, ὅτι εἰς φιλονεικίαν των ἐξύβρισε τόν τουρκισμόν καί ἐξεφράσθη ἀνευλαβῶς περί τοῦ Κεμάλ Ἀττατούρκ». Ἀσφαλῶς, ὁ Ἀμερικανός αὐτός πού διέπραξε τό σφάλμα νά πάρη Τουρκάλαν, θά ἐκουράσθη νά τῆς πληρώνῃ δολλάρια ἐπί δολλαρίων. Ἀλλά, προφανῶς, δέν ἐγνώριζε τί ἐστί Τουρκισμός. Ἐφ’ ὦ καί θά τό διδαχθῇ τώρα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Ἤρχισαν, τήν 11ην π.μ. εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Γερουσίας, εἰς τά Παλαιά Ἀνάκτορα, αἱ ἐργασίαι τοῦ Διεθνοῦς Σεμιναρίου τοῦ Κέντρου Μελέτης τῶν Δημοκρατικῶν Θεσμῶν, τό ὁποῖον ὀργανοῦται ὑπό τοῦ ἑδρεύοντος ἐν Ἀμερικῇ ὁμωνύμου Ἱδρύματος. Τούς συνέδρους ἐχαιρέτησε, διά συντόμου λόγου ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Μιχ. Πεσμαζόγλου.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;