Δευτέρα, 23 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΤΟΥΡΚΙΣΣΑ ΣΥΖΥΓΟΣ

Ἐξ Ἀγκύρας τηλεγραφοῦν: «Εἰς τήν Σμύρνην συνελήφθη ὑπό τῆς Τουρκικῆς ἀστυνομίας καί θά παραπεμφθῇ εἰς δίκην ὁ Ἀμερικανός λοχίας Ζούλ, τοῦ ἐκεῖ Στρατηγείου τοῦ ΝΑΤΟ, καταγγελθείς ὑπό τῆς Τουρκίσσης συζύγου του, ὅτι εἰς φιλονεικίαν των ἐξύβρισε τόν τουρκισμόν καί ἐξεφράσθη ἀνευλαβῶς περί τοῦ Κεμάλ Ἀττατούρκ». Ἀσφαλῶς, ὁ Ἀμερικανός αὐτός πού διέπραξε τό σφάλμα νά πάρη Τουρκάλαν, θά ἐκουράσθη νά τῆς πληρώνῃ δολλάρια ἐπί δολλαρίων. Ἀλλά, προφανῶς, δέν ἐγνώριζε τί ἐστί Τουρκισμός. Ἐφ’ ὦ καί θά τό διδαχθῇ τώρα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Ἤρχισαν, τήν 11ην π.μ. εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Γερουσίας, εἰς τά Παλαιά Ἀνάκτορα, αἱ ἐργασίαι τοῦ Διεθνοῦς Σεμιναρίου τοῦ Κέντρου Μελέτης τῶν Δημοκρατικῶν Θεσμῶν, τό ὁποῖον ὀργανοῦται ὑπό τοῦ ἑδρεύοντος ἐν Ἀμερικῇ ὁμωνύμου Ἱδρύματος. Τούς συνέδρους ἐχαιρέτησε, διά συντόμου λόγου ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Μιχ. Πεσμαζόγλου.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!