Δευτέρα, 22 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΙΤΑΛΟΑΛΒΑΝΙΚΑ

«Ὡς ἐγνώσθη, ἡ Ἀλβανία ἐβολιδοσκόπησε τήν Ἰταλίαν διά τήν ἔναρξιν ἀεροπορικῆς γραμμῆς μεταξύ Ρώμης καί Τιράνων, αἱ δέ ἰταλικαί ἀντιδράσεις ὑπῆρξαν λίαν εὐμενεῖς. Ἐπίσης, ἡ Ἰταλική Κυβέρνησις, ἡ ὁποία ἀνανέωσε τήν ἐμπορικήν συμφωνίαν της μετά τῆς Ἀλβανίας, μελετᾷ ἤδη καί νέαν αὔξησιν τοῦ ὄγκου τῶν ἐμπορικῶν ἀνταλλαγῶν μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, ὡς ἐπίσης ἀγοράν μονομερῶς, διά συναλλάγματος, ἐξαγώγιμων ἀλβανικῶν προϊόντων». Ἐνῷ, δηλαδή, ἐπισήμως διαψεύδονται τά περί Ἰταλικῆς προσπαθείας, πρός ἀπόκτησιν ἐπιρροῆς εἰς τήν Ἀλβανίαν, αἱ δύο χῶραι συνδέονται ἀθορύβως μέ δεσμούς, οἱ ὁποῖοι, ἠμποροῦν νά ἀποδειχθοῦν μίαν ἡμέραν λίαν ἐπικίνδυνοι.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.

Παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως καί τοῦ Διαδόχου, θά ἑορτασθῇ τήν 6ην μ.μ. σήμερον εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ἡ 100ή ἐπέτειος ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ν.Α.Τ. Κατά τήν τελετήν, θά ἀπονεμηθῇ τό χρυσοῦν μετάλλιον τοῦ Ν.Α.Τ. εἰς τόν Διάδοχον, διά τό ἐνδιαφέρον του διά τό Ναυτικόν.

ΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ.– Ἡ ὁμάς καλοθοσφαιρίσεως τοῦ «Παναθηναϊκοῦ» ἐπεβλήθη τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου τῆς ὁμάδος τοῦ Τράνσβαλ, μέ 64-40. Πρόκειται περί τῆς δευτέρας νίκης, τήν ὁποίαν πραγματοποιεῖ εἰς τήν Νότιον Ἀφρικήν ἡ Ἑλληνική ὁμάς.

Απόψεις

Ἐθνικό δέν εἶναι μόνο τό κρατικό

Εφημερίς Εστία
Τί κερδίζει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τά μή κρατικά ΑΕΙ – 51.138 Ἕλληνες φοιτητές σπουδάζουν στό ἐξωτερικό – Ἡ συρρίκνωσις τῆς ἐλευθερίας, τό μονοπώλιο τῆς αὐθεντίας καί ἡ συνεισφορά τῶν ἰδιωτῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν στήν ἵδρυση τῶν δημοσίων ΑΕΙ

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΦΕΙΣΘΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ