Δευτέρα, 22 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΙΤΑΛΟΑΛΒΑΝΙΚΑ

«Ὡς ἐγνώσθη, ἡ Ἀλβανία ἐβολιδοσκόπησε τήν Ἰταλίαν διά τήν ἔναρξιν ἀεροπορικῆς γραμμῆς μεταξύ Ρώμης καί Τιράνων, αἱ δέ ἰταλικαί ἀντιδράσεις ὑπῆρξαν λίαν εὐμενεῖς. Ἐπίσης, ἡ Ἰταλική Κυβέρνησις, ἡ ὁποία ἀνανέωσε τήν ἐμπορικήν συμφωνίαν της μετά τῆς Ἀλβανίας, μελετᾷ ἤδη καί νέαν αὔξησιν τοῦ ὄγκου τῶν ἐμπορικῶν ἀνταλλαγῶν μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, ὡς ἐπίσης ἀγοράν μονομερῶς, διά συναλλάγματος, ἐξαγώγιμων ἀλβανικῶν προϊόντων». Ἐνῷ, δηλαδή, ἐπισήμως διαψεύδονται τά περί Ἰταλικῆς προσπαθείας, πρός ἀπόκτησιν ἐπιρροῆς εἰς τήν Ἀλβανίαν, αἱ δύο χῶραι συνδέονται ἀθορύβως μέ δεσμούς, οἱ ὁποῖοι, ἠμποροῦν νά ἀποδειχθοῦν μίαν ἡμέραν λίαν ἐπικίνδυνοι.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.

Παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως καί τοῦ Διαδόχου, θά ἑορτασθῇ τήν 6ην μ.μ. σήμερον εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ἡ 100ή ἐπέτειος ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ν.Α.Τ. Κατά τήν τελετήν, θά ἀπονεμηθῇ τό χρυσοῦν μετάλλιον τοῦ Ν.Α.Τ. εἰς τόν Διάδοχον, διά τό ἐνδιαφέρον του διά τό Ναυτικόν.

ΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ.– Ἡ ὁμάς καλοθοσφαιρίσεως τοῦ «Παναθηναϊκοῦ» ἐπεβλήθη τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου τῆς ὁμάδος τοῦ Τράνσβαλ, μέ 64-40. Πρόκειται περί τῆς δευτέρας νίκης, τήν ὁποίαν πραγματοποιεῖ εἰς τήν Νότιον Ἀφρικήν ἡ Ἑλληνική ὁμάς.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!