Δευτέρα, 22 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΙΤΑΛΟΑΛΒΑΝΙΚΑ

«Ὡς ἐγνώσθη, ἡ Ἀλβανία ἐβολιδοσκόπησε τήν Ἰταλίαν διά τήν ἔναρξιν ἀεροπορικῆς γραμμῆς μεταξύ Ρώμης καί Τιράνων, αἱ δέ ἰταλικαί ἀντιδράσεις ὑπῆρξαν λίαν εὐμενεῖς. Ἐπίσης, ἡ Ἰταλική Κυβέρνησις, ἡ ὁποία ἀνανέωσε τήν ἐμπορικήν συμφωνίαν της μετά τῆς Ἀλβανίας, μελετᾷ ἤδη καί νέαν αὔξησιν τοῦ ὄγκου τῶν ἐμπορικῶν ἀνταλλαγῶν μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, ὡς ἐπίσης ἀγοράν μονομερῶς, διά συναλλάγματος, ἐξαγώγιμων ἀλβανικῶν προϊόντων». Ἐνῷ, δηλαδή, ἐπισήμως διαψεύδονται τά περί Ἰταλικῆς προσπαθείας, πρός ἀπόκτησιν ἐπιρροῆς εἰς τήν Ἀλβανίαν, αἱ δύο χῶραι συνδέονται ἀθορύβως μέ δεσμούς, οἱ ὁποῖοι, ἠμποροῦν νά ἀποδειχθοῦν μίαν ἡμέραν λίαν ἐπικίνδυνοι.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.

Παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως καί τοῦ Διαδόχου, θά ἑορτασθῇ τήν 6ην μ.μ. σήμερον εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ἡ 100ή ἐπέτειος ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ν.Α.Τ. Κατά τήν τελετήν, θά ἀπονεμηθῇ τό χρυσοῦν μετάλλιον τοῦ Ν.Α.Τ. εἰς τόν Διάδοχον, διά τό ἐνδιαφέρον του διά τό Ναυτικόν.

ΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ.– Ἡ ὁμάς καλοθοσφαιρίσεως τοῦ «Παναθηναϊκοῦ» ἐπεβλήθη τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου τῆς ὁμάδος τοῦ Τράνσβαλ, μέ 64-40. Πρόκειται περί τῆς δευτέρας νίκης, τήν ὁποίαν πραγματοποιεῖ εἰς τήν Νότιον Ἀφρικήν ἡ Ἑλληνική ὁμάς.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!