Δευτέρα, 19 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΟΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Μεταδίδεται ἐκ Καράκας: «Αἱ ἀρχαί τῆς Βενεζουέλας ἀπηγόρευσαν εἰς τάς λουομένας νά φέρουν μπικίνι εἰς τάς πλάζ. Λόγοι ἀπαγορεύσεως: Τά ἀποκαλυπτικά αὐτά μαγιώ θά ἠδύναντο νά προκαλέσον ταραχάς». Ποιοῦ εἴδους ταραχαί εἶναι δυνατόν νά προκληθοῦν ἀπό τά μπικίνι, δέν διευκρινίζει τό τηλεγράφημα. Προφανῶς, θά ἐννοεῖ τάς νευρικάς διαταραχάς τῶν ἐρωτομανῶν Βενεζολάνων. Ἀλλά, πάντως, ἡ ἀνωτέρω ἀπαγόρευσις μεταθέτει τήν Βενεζουέλαν εἰς τήν Τουρκίαν τοῦ 1700, ὅταν οἱ Γενίτσαροι ἐπετίθεντο ἐναντίον τῶν γυναικείων χαμάμ τῆς Κωνσταντινουπόλεως…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ ΝΕΚΡΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ

Εἰς κωμόπολιν Ἐράτυρα Κοζάνης μαθήτριαι τοῦ ἐκεῖ σχολείου, ἐνῶ ἔπαιζον εἰς τούς ἀγρούς, ἀνεῦρον χειροβομβίδα τύπου «Μίλς», τήν ὁποίαν καί ἤρχισαν νά περιεργάζωνται μέ συνέπειαν νά ἐκραγῇ αὐτή. Ἐκ τῆς ἐκρήξεως ἐφονεύθησαν αἱ ἡλικίας 9 ἐτῶν Θ. Μ. καί Κ. Τ. καί ἐτραυματίσθησαν σοβαρῶς ἡ ἀδελφή τῆς δευτέρας Π. Τ. καί ἐλαφρότερον αἱ Μ. Γ. καί Σ. Μ., ἡλικίας 7 ἐτῶν. Ἐπί τόπου μετέβη ὁ ἀνώτερος διοικητής Χωροφυλακῆς Δυτικῆς Μακεδονίας πρός διενέργειαν ἀνακρίσεων.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!