ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΟΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Μεταδίδεται ἐκ Καράκας: «Αἱ ἀρχαί τῆς Βενεζουέλας ἀπηγόρευσαν εἰς τάς λουομένας νά φέρουν μπικίνι εἰς τάς πλάζ. Λόγοι ἀπαγορεύσεως: Τά ἀποκαλυπτικά αὐτά μαγιώ θά ἠδύναντο νά προκαλέσον ταραχάς». Ποιοῦ εἴδους ταραχαί εἶναι δυνατόν νά προκληθοῦν ἀπό τά μπικίνι, δέν διευκρινίζει τό τηλεγράφημα. Προφανῶς, θά ἐννοεῖ τάς νευρικάς διαταραχάς τῶν ἐρωτομανῶν Βενεζολάνων. Ἀλλά, πάντως, ἡ ἀνωτέρω ἀπαγόρευσις μεταθέτει τήν Βενεζουέλαν εἰς τήν Τουρκίαν τοῦ 1700, ὅταν οἱ Γενίτσαροι ἐπετίθεντο ἐναντίον τῶν γυναικείων χαμάμ τῆς Κωνσταντινουπόλεως…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ ΝΕΚΡΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ

Εἰς κωμόπολιν Ἐράτυρα Κοζάνης μαθήτριαι τοῦ ἐκεῖ σχολείου, ἐνῶ ἔπαιζον εἰς τούς ἀγρούς, ἀνεῦρον χειροβομβίδα τύπου «Μίλς», τήν ὁποίαν καί ἤρχισαν νά περιεργάζωνται μέ συνέπειαν νά ἐκραγῇ αὐτή. Ἐκ τῆς ἐκρήξεως ἐφονεύθησαν αἱ ἡλικίας 9 ἐτῶν Θ. Μ. καί Κ. Τ. καί ἐτραυματίσθησαν σοβαρῶς ἡ ἀδελφή τῆς δευτέρας Π. Τ. καί ἐλαφρότερον αἱ Μ. Γ. καί Σ. Μ., ἡλικίας 7 ἐτῶν. Ἐπί τόπου μετέβη ὁ ἀνώτερος διοικητής Χωροφυλακῆς Δυτικῆς Μακεδονίας πρός διενέργειαν ἀνακρίσεων.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!