ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΟΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Μεταδίδεται ἐκ Καράκας: «Αἱ ἀρχαί τῆς Βενεζουέλας ἀπηγόρευσαν εἰς τάς λουομένας νά φέρουν μπικίνι εἰς τάς πλάζ. Λόγοι ἀπαγορεύσεως: Τά ἀποκαλυπτικά αὐτά μαγιώ θά ἠδύναντο νά προκαλέσον ταραχάς». Ποιοῦ εἴδους ταραχαί εἶναι δυνατόν νά προκληθοῦν ἀπό τά μπικίνι, δέν διευκρινίζει τό τηλεγράφημα. Προφανῶς, θά ἐννοεῖ τάς νευρικάς διαταραχάς τῶν ἐρωτομανῶν Βενεζολάνων. Ἀλλά, πάντως, ἡ ἀνωτέρω ἀπαγόρευσις μεταθέτει τήν Βενεζουέλαν εἰς τήν Τουρκίαν τοῦ 1700, ὅταν οἱ Γενίτσαροι ἐπετίθεντο ἐναντίον τῶν γυναικείων χαμάμ τῆς Κωνσταντινουπόλεως…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ ΝΕΚΡΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ

Εἰς κωμόπολιν Ἐράτυρα Κοζάνης μαθήτριαι τοῦ ἐκεῖ σχολείου, ἐνῶ ἔπαιζον εἰς τούς ἀγρούς, ἀνεῦρον χειροβομβίδα τύπου «Μίλς», τήν ὁποίαν καί ἤρχισαν νά περιεργάζωνται μέ συνέπειαν νά ἐκραγῇ αὐτή. Ἐκ τῆς ἐκρήξεως ἐφονεύθησαν αἱ ἡλικίας 9 ἐτῶν Θ. Μ. καί Κ. Τ. καί ἐτραυματίσθησαν σοβαρῶς ἡ ἀδελφή τῆς δευτέρας Π. Τ. καί ἐλαφρότερον αἱ Μ. Γ. καί Σ. Μ., ἡλικίας 7 ἐτῶν. Ἐπί τόπου μετέβη ὁ ἀνώτερος διοικητής Χωροφυλακῆς Δυτικῆς Μακεδονίας πρός διενέργειαν ἀνακρίσεων.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ