Δευτέρα, 19 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΟΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Μεταδίδεται ἐκ Καράκας: «Αἱ ἀρχαί τῆς Βενεζουέλας ἀπηγόρευσαν εἰς τάς λουομένας νά φέρουν μπικίνι εἰς τάς πλάζ. Λόγοι ἀπαγορεύσεως: Τά ἀποκαλυπτικά αὐτά μαγιώ θά ἠδύναντο νά προκαλέσον ταραχάς». Ποιοῦ εἴδους ταραχαί εἶναι δυνατόν νά προκληθοῦν ἀπό τά μπικίνι, δέν διευκρινίζει τό τηλεγράφημα. Προφανῶς, θά ἐννοεῖ τάς νευρικάς διαταραχάς τῶν ἐρωτομανῶν Βενεζολάνων. Ἀλλά, πάντως, ἡ ἀνωτέρω ἀπαγόρευσις μεταθέτει τήν Βενεζουέλαν εἰς τήν Τουρκίαν τοῦ 1700, ὅταν οἱ Γενίτσαροι ἐπετίθεντο ἐναντίον τῶν γυναικείων χαμάμ τῆς Κωνσταντινουπόλεως…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ ΝΕΚΡΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ

Εἰς κωμόπολιν Ἐράτυρα Κοζάνης μαθήτριαι τοῦ ἐκεῖ σχολείου, ἐνῶ ἔπαιζον εἰς τούς ἀγρούς, ἀνεῦρον χειροβομβίδα τύπου «Μίλς», τήν ὁποίαν καί ἤρχισαν νά περιεργάζωνται μέ συνέπειαν νά ἐκραγῇ αὐτή. Ἐκ τῆς ἐκρήξεως ἐφονεύθησαν αἱ ἡλικίας 9 ἐτῶν Θ. Μ. καί Κ. Τ. καί ἐτραυματίσθησαν σοβαρῶς ἡ ἀδελφή τῆς δευτέρας Π. Τ. καί ἐλαφρότερον αἱ Μ. Γ. καί Σ. Μ., ἡλικίας 7 ἐτῶν. Ἐπί τόπου μετέβη ὁ ἀνώτερος διοικητής Χωροφυλακῆς Δυτικῆς Μακεδονίας πρός διενέργειαν ἀνακρίσεων.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.