Δευτέρα, 19 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΟΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Μεταδίδεται ἐκ Καράκας: «Αἱ ἀρχαί τῆς Βενεζουέλας ἀπηγόρευσαν εἰς τάς λουομένας νά φέρουν μπικίνι εἰς τάς πλάζ. Λόγοι ἀπαγορεύσεως: Τά ἀποκαλυπτικά αὐτά μαγιώ θά ἠδύναντο νά προκαλέσον ταραχάς». Ποιοῦ εἴδους ταραχαί εἶναι δυνατόν νά προκληθοῦν ἀπό τά μπικίνι, δέν διευκρινίζει τό τηλεγράφημα. Προφανῶς, θά ἐννοεῖ τάς νευρικάς διαταραχάς τῶν ἐρωτομανῶν Βενεζολάνων. Ἀλλά, πάντως, ἡ ἀνωτέρω ἀπαγόρευσις μεταθέτει τήν Βενεζουέλαν εἰς τήν Τουρκίαν τοῦ 1700, ὅταν οἱ Γενίτσαροι ἐπετίθεντο ἐναντίον τῶν γυναικείων χαμάμ τῆς Κωνσταντινουπόλεως…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ ΝΕΚΡΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ

Εἰς κωμόπολιν Ἐράτυρα Κοζάνης μαθήτριαι τοῦ ἐκεῖ σχολείου, ἐνῶ ἔπαιζον εἰς τούς ἀγρούς, ἀνεῦρον χειροβομβίδα τύπου «Μίλς», τήν ὁποίαν καί ἤρχισαν νά περιεργάζωνται μέ συνέπειαν νά ἐκραγῇ αὐτή. Ἐκ τῆς ἐκρήξεως ἐφονεύθησαν αἱ ἡλικίας 9 ἐτῶν Θ. Μ. καί Κ. Τ. καί ἐτραυματίσθησαν σοβαρῶς ἡ ἀδελφή τῆς δευτέρας Π. Τ. καί ἐλαφρότερον αἱ Μ. Γ. καί Σ. Μ., ἡλικίας 7 ἐτῶν. Ἐπί τόπου μετέβη ὁ ἀνώτερος διοικητής Χωροφυλακῆς Δυτικῆς Μακεδονίας πρός διενέργειαν ἀνακρίσεων.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ