Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥ ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΣ!

«Διαπιστοῦται, μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ καθορισμοῦ τῶν ὑποψηφίων ἐκ μέρους τῶν ἁρμοδίων τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ὅτι εἰς 218 ἐκ τῶν περιφερειῶν αὐτῶν –ἤτοι, εἰς ποσοστόν 30% ἐπί τοῦ συνόλου, πού ὥρισαν ὑποψηφίους διά τό προεδρεῖον– ἐπροτάθη ἡ ὑποψηφιότης τοῦ κ. Κροῦστσεφ». Ἀλλά, διατί νά… ριψοκινδυνεύσῃ ὁ ἐρυθρός δικτάτωρ τῆς Σοβιετίας μέ αὐτό τό 30% τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν; Διατί νά μή ἐκτεθῇ εἰς ὅλας, διά νά ἔχῃ ἀσφαλῆ τήν ἐκλογήν του;… Τόσον πολύ, λοιπόν, τόν μεθᾷ ὁ… κίνδυνος;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ὁ Διάδοχος-Ἀντιβασιλεύς, μεταβάς εἰς τήν Θεσσαλονίκην, διένειμε 280 βιβλιάρια προικοδοτήσεως εἰς ἀπόρους κορασίδας ὁπλιτῶν τῶν Τ.Ε.Α. καί 236 εἰς κοινότητα Εὐόσμου. Τό ἀπόγευμα ἐπεθεώρησε Συστήματα ναυτοπροσκόπων καί ἐπέδωσε προσκοπικά παράσημα. Ἐπίσης ἐπέδωσεν 170 βιβλιάρια προικοδοτήσεως εἰς κορασίδας στρατιωτῶν, ὁπλιτῶν Χωρ/κῆς καί Ἀεροπορίας καί εἰς τόν συνοικισμόν Χαριλάου 285 βιβλιάρια. Σήμερον, ὁ Διάδοχος-Ἀντιβασιλεύς ἐπεσκέφθη τήν Πανεπιστημιούπολιν καί τήν «Φοιτητικήν Ἑστίαν» καί παρηκολούθησε μάθημα εἰς τήν Νομικήν Σχολήν.

Απόψεις

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924