Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥ ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΣ!

«Διαπιστοῦται, μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ καθορισμοῦ τῶν ὑποψηφίων ἐκ μέρους τῶν ἁρμοδίων τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ὅτι εἰς 218 ἐκ τῶν περιφερειῶν αὐτῶν –ἤτοι, εἰς ποσοστόν 30% ἐπί τοῦ συνόλου, πού ὥρισαν ὑποψηφίους διά τό προεδρεῖον– ἐπροτάθη ἡ ὑποψηφιότης τοῦ κ. Κροῦστσεφ». Ἀλλά, διατί νά… ριψοκινδυνεύσῃ ὁ ἐρυθρός δικτάτωρ τῆς Σοβιετίας μέ αὐτό τό 30% τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν; Διατί νά μή ἐκτεθῇ εἰς ὅλας, διά νά ἔχῃ ἀσφαλῆ τήν ἐκλογήν του;… Τόσον πολύ, λοιπόν, τόν μεθᾷ ὁ… κίνδυνος;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ὁ Διάδοχος-Ἀντιβασιλεύς, μεταβάς εἰς τήν Θεσσαλονίκην, διένειμε 280 βιβλιάρια προικοδοτήσεως εἰς ἀπόρους κορασίδας ὁπλιτῶν τῶν Τ.Ε.Α. καί 236 εἰς κοινότητα Εὐόσμου. Τό ἀπόγευμα ἐπεθεώρησε Συστήματα ναυτοπροσκόπων καί ἐπέδωσε προσκοπικά παράσημα. Ἐπίσης ἐπέδωσεν 170 βιβλιάρια προικοδοτήσεως εἰς κορασίδας στρατιωτῶν, ὁπλιτῶν Χωρ/κῆς καί Ἀεροπορίας καί εἰς τόν συνοικισμόν Χαριλάου 285 βιβλιάρια. Σήμερον, ὁ Διάδοχος-Ἀντιβασιλεύς ἐπεσκέφθη τήν Πανεπιστημιούπολιν καί τήν «Φοιτητικήν Ἑστίαν» καί παρηκολούθησε μάθημα εἰς τήν Νομικήν Σχολήν.

Απόψεις

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ