Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥ ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΣ!

«Διαπιστοῦται, μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ καθορισμοῦ τῶν ὑποψηφίων ἐκ μέρους τῶν ἁρμοδίων τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ὅτι εἰς 218 ἐκ τῶν περιφερειῶν αὐτῶν –ἤτοι, εἰς ποσοστόν 30% ἐπί τοῦ συνόλου, πού ὥρισαν ὑποψηφίους διά τό προεδρεῖον– ἐπροτάθη ἡ ὑποψηφιότης τοῦ κ. Κροῦστσεφ». Ἀλλά, διατί νά… ριψοκινδυνεύσῃ ὁ ἐρυθρός δικτάτωρ τῆς Σοβιετίας μέ αὐτό τό 30% τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν; Διατί νά μή ἐκτεθῇ εἰς ὅλας, διά νά ἔχῃ ἀσφαλῆ τήν ἐκλογήν του;… Τόσον πολύ, λοιπόν, τόν μεθᾷ ὁ… κίνδυνος;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ὁ Διάδοχος-Ἀντιβασιλεύς, μεταβάς εἰς τήν Θεσσαλονίκην, διένειμε 280 βιβλιάρια προικοδοτήσεως εἰς ἀπόρους κορασίδας ὁπλιτῶν τῶν Τ.Ε.Α. καί 236 εἰς κοινότητα Εὐόσμου. Τό ἀπόγευμα ἐπεθεώρησε Συστήματα ναυτοπροσκόπων καί ἐπέδωσε προσκοπικά παράσημα. Ἐπίσης ἐπέδωσεν 170 βιβλιάρια προικοδοτήσεως εἰς κορασίδας στρατιωτῶν, ὁπλιτῶν Χωρ/κῆς καί Ἀεροπορίας καί εἰς τόν συνοικισμόν Χαριλάου 285 βιβλιάρια. Σήμερον, ὁ Διάδοχος-Ἀντιβασιλεύς ἐπεσκέφθη τήν Πανεπιστημιούπολιν καί τήν «Φοιτητικήν Ἑστίαν» καί παρηκολούθησε μάθημα εἰς τήν Νομικήν Σχολήν.

Απόψεις

Παράνομο τζαμί μέ ὑπογραφή Πακιστάν κάτω ἀπό τήν μύτη τοῦ κ. Θεοδωρικάκου

Εφημερίς Εστία
Ἐκτεθειμένος ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀπό τίς κοινοβουλευτικές ἀπαντήσεις τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Σκανδιναβική «οὐδετερότης»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ πού παράγεται αὐτές τίς μέρες, εἶναι ὀλίγον δύσκολο νά τήν καταναλώσουμε!

Ὀργή κατά ΗΠΑ ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπρόεδρο

Εφημερίς Εστία
ΤΙΣ ΗΠΑ κατηγορεῖ ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Φουάτ Ὀκτάι…

Μέ ἀφορμή μία σωστά δομημένη ὁμιλία

Δημήτρης Καπράνος
Τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν ναό τῆς δημοκρατίας τῶν ΗΠΑ…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ