Δευτέρα, 15 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο …ΣΟΣΙΑΛΜΩΑΜΕΘ!

«Ὁ νέος μεγάλος μουφτῆς τῆς Αἰγύπτου, διά νά φανῇ εὐχάριστος εἰς τόν κ. Νάσερ, ἐδήλωσε χθές ὅτι ὁ προφήτης Μωάμεθ εἶναι ὁ ἀρχαιότερος σοσιαλιστής: Αἱ ἀρχαί τάς ὁποίας ἐδίδαξεν –εἶπεν– εἶναι εἰς τήν πραγματικότητα αἱ ἀρχαί τοῦ σοσιαλισμοῦ καί συνεπῶς ὁ προφήτης εἶναι δυνατόν νά χαρακτηρισθῇ ὡς ὁ ἰμάμης τῶν σοσιαλιστῶν». Δέν ἔχει, ὅμως, καί πολύ ἄδικον ὁ μουφτῆς: Ἡ πολυγαμία, λ.χ., τήν ὁποίαν κηρύσσει τό Κοράνιον, εἶναι ἕνα εἶδος σοσιαλισμοῦ, ἀφοῦ ὁ ἄνδρας εἶναι κοινόν κτῆμα πολλῶν γυναικῶν. Ἀλλά, καί τό πιλάφι τοῦ μωαμεθανικοῦ παραδείσου ἐνθυμίζει πολύ τάς κομμουνιστικάς ὑποσχέσεις.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

Τήν ἑσπέραν τοῦ Σαββάτου ἀφίχθησαν ἐνταῦθα ἀντιπρόσωποι τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ὡς προσκεκλημένοι τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως, μεταξύ τῶν ὁποίων οἱ Ἕλληνες βουλευταί κ. κ. Μπουρνιᾶς, Σαμαρᾶς καί Ζάννης. Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως εἶναι νά σχηματίσουν προσωπικήν ἀντίληψιν διά τήν κατάστασιν εἰς τό Βερολῖνον, θέμα τό ὁποῖον θά συζητηθῇ ὑπό τοῦ Συμβουλίου, ἅμα τῇ ἐπιστροφῇ των εἰς Στρασβοῦργον. Εἰσηγητής τοῦ θέματος θά εἶναι ὁ υἱός τοῦ Ἄγγλου πρωθυπουργοῦ, βουλετής κ. Μακμίλλαν.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924