Δευτέρα, 15 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο …ΣΟΣΙΑΛΜΩΑΜΕΘ!

«Ὁ νέος μεγάλος μουφτῆς τῆς Αἰγύπτου, διά νά φανῇ εὐχάριστος εἰς τόν κ. Νάσερ, ἐδήλωσε χθές ὅτι ὁ προφήτης Μωάμεθ εἶναι ὁ ἀρχαιότερος σοσιαλιστής: Αἱ ἀρχαί τάς ὁποίας ἐδίδαξεν –εἶπεν– εἶναι εἰς τήν πραγματικότητα αἱ ἀρχαί τοῦ σοσιαλισμοῦ καί συνεπῶς ὁ προφήτης εἶναι δυνατόν νά χαρακτηρισθῇ ὡς ὁ ἰμάμης τῶν σοσιαλιστῶν». Δέν ἔχει, ὅμως, καί πολύ ἄδικον ὁ μουφτῆς: Ἡ πολυγαμία, λ.χ., τήν ὁποίαν κηρύσσει τό Κοράνιον, εἶναι ἕνα εἶδος σοσιαλισμοῦ, ἀφοῦ ὁ ἄνδρας εἶναι κοινόν κτῆμα πολλῶν γυναικῶν. Ἀλλά, καί τό πιλάφι τοῦ μωαμεθανικοῦ παραδείσου ἐνθυμίζει πολύ τάς κομμουνιστικάς ὑποσχέσεις.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

Τήν ἑσπέραν τοῦ Σαββάτου ἀφίχθησαν ἐνταῦθα ἀντιπρόσωποι τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ὡς προσκεκλημένοι τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως, μεταξύ τῶν ὁποίων οἱ Ἕλληνες βουλευταί κ. κ. Μπουρνιᾶς, Σαμαρᾶς καί Ζάννης. Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως εἶναι νά σχηματίσουν προσωπικήν ἀντίληψιν διά τήν κατάστασιν εἰς τό Βερολῖνον, θέμα τό ὁποῖον θά συζητηθῇ ὑπό τοῦ Συμβουλίου, ἅμα τῇ ἐπιστροφῇ των εἰς Στρασβοῦργον. Εἰσηγητής τοῦ θέματος θά εἶναι ὁ υἱός τοῦ Ἄγγλου πρωθυπουργοῦ, βουλετής κ. Μακμίλλαν.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ