Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ

«Στρατιαί γυναικῶν ἀπό ὁλόκληρον τήν Βραζιλίαν καί τάς χώρας τῆς Ν. Ἀμερικῆς, κατακλύζουν τήν κλινικήν τοῦ διασήμου αἰσθητικοῦ χειρουργοῦ τῆς πόλεως δρος Ρομπέρτο Φαρίνα, ὁ ὁποῖος ἐπιτυγχάνει τήν ἀνάπλασιν τοῦ στόματος, τῶν παρειῶν καί τῶν ὀφθαλμῶν, ὥστε προστίθεται εἰς τάς πελάτιδας καί ἡ χάρις τοῦ παιδικοῦ μορφασμοῦ τῆς Μπριζίττ Μπαρντό». Ὥστε ἡ μόδα δέν περιορίζεται πλέον εἰς τά φορέματα καί τάς κομμώσεις τῶν «γοησσῶν» τοῦ κινηματογράφου, ἀλλά καί εἰς τούς μορφασμούς των! Ἀλλά ποῖον τό ὄφελος νά ἔχῃς τόν μορφασμόν τῆς Μπριζίττ Μπαρντό ὅταν ὁ Θεός σέ ἔχῃ προικήσει μέ τό σῶμα τῆς Ἔλσας Μάξουελλ;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΕΒΡΟΥ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, συνεχίζεται ἡ ἄνοδος τῆς στάθμης τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου, ὁ ὁποῖος ξεχείλισεν εἰς ὡρισμένας περιφερείας. Τά ὕδατα τούτου κατέκλυσαν καλλιεργημένην ἔκτασιν 5.000 στρεμμάτων εἰς τήν περιοχήν τοῦ χωρίου Πέπλον τοῦ Σουφλίου, μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθοῦν σημαντικαί ζημίαι εἰς τήν γεωργικήν παραγωγήν. Ἐν τῷ μεταξύ, συνεπείᾳ ἐνσκηψάσης σφοδρᾶς ἀνεμοθυέλλης, εἰς τήν περιοχήν Ροδόπης, προεκλήθησαν ζημίαι εἰς τάς στέγας 92 οἰκιῶν τοῦ χωρίου Αἴγειρος καί 12 οἰκιῶν τοῦ χωρίου Μεσούνα.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε