ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ

«Στρατιαί γυναικῶν ἀπό ὁλόκληρον τήν Βραζιλίαν καί τάς χώρας τῆς Ν. Ἀμερικῆς, κατακλύζουν τήν κλινικήν τοῦ διασήμου αἰσθητικοῦ χειρουργοῦ τῆς πόλεως δρος Ρομπέρτο Φαρίνα, ὁ ὁποῖος ἐπιτυγχάνει τήν ἀνάπλασιν τοῦ στόματος, τῶν παρειῶν καί τῶν ὀφθαλμῶν, ὥστε προστίθεται εἰς τάς πελάτιδας καί ἡ χάρις τοῦ παιδικοῦ μορφασμοῦ τῆς Μπριζίττ Μπαρντό». Ὥστε ἡ μόδα δέν περιορίζεται πλέον εἰς τά φορέματα καί τάς κομμώσεις τῶν «γοησσῶν» τοῦ κινηματογράφου, ἀλλά καί εἰς τούς μορφασμούς των! Ἀλλά ποῖον τό ὄφελος νά ἔχῃς τόν μορφασμόν τῆς Μπριζίττ Μπαρντό ὅταν ὁ Θεός σέ ἔχῃ προικήσει μέ τό σῶμα τῆς Ἔλσας Μάξουελλ;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΕΒΡΟΥ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, συνεχίζεται ἡ ἄνοδος τῆς στάθμης τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου, ὁ ὁποῖος ξεχείλισεν εἰς ὡρισμένας περιφερείας. Τά ὕδατα τούτου κατέκλυσαν καλλιεργημένην ἔκτασιν 5.000 στρεμμάτων εἰς τήν περιοχήν τοῦ χωρίου Πέπλον τοῦ Σουφλίου, μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθοῦν σημαντικαί ζημίαι εἰς τήν γεωργικήν παραγωγήν. Ἐν τῷ μεταξύ, συνεπείᾳ ἐνσκηψάσης σφοδρᾶς ἀνεμοθυέλλης, εἰς τήν περιοχήν Ροδόπης, προεκλήθησαν ζημίαι εἰς τάς στέγας 92 οἰκιῶν τοῦ χωρίου Αἴγειρος καί 12 οἰκιῶν τοῦ χωρίου Μεσούνα.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…