Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ

«Στρατιαί γυναικῶν ἀπό ὁλόκληρον τήν Βραζιλίαν καί τάς χώρας τῆς Ν. Ἀμερικῆς, κατακλύζουν τήν κλινικήν τοῦ διασήμου αἰσθητικοῦ χειρουργοῦ τῆς πόλεως δρος Ρομπέρτο Φαρίνα, ὁ ὁποῖος ἐπιτυγχάνει τήν ἀνάπλασιν τοῦ στόματος, τῶν παρειῶν καί τῶν ὀφθαλμῶν, ὥστε προστίθεται εἰς τάς πελάτιδας καί ἡ χάρις τοῦ παιδικοῦ μορφασμοῦ τῆς Μπριζίττ Μπαρντό». Ὥστε ἡ μόδα δέν περιορίζεται πλέον εἰς τά φορέματα καί τάς κομμώσεις τῶν «γοησσῶν» τοῦ κινηματογράφου, ἀλλά καί εἰς τούς μορφασμούς των! Ἀλλά ποῖον τό ὄφελος νά ἔχῃς τόν μορφασμόν τῆς Μπριζίττ Μπαρντό ὅταν ὁ Θεός σέ ἔχῃ προικήσει μέ τό σῶμα τῆς Ἔλσας Μάξουελλ;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΕΒΡΟΥ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, συνεχίζεται ἡ ἄνοδος τῆς στάθμης τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου, ὁ ὁποῖος ξεχείλισεν εἰς ὡρισμένας περιφερείας. Τά ὕδατα τούτου κατέκλυσαν καλλιεργημένην ἔκτασιν 5.000 στρεμμάτων εἰς τήν περιοχήν τοῦ χωρίου Πέπλον τοῦ Σουφλίου, μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθοῦν σημαντικαί ζημίαι εἰς τήν γεωργικήν παραγωγήν. Ἐν τῷ μεταξύ, συνεπείᾳ ἐνσκηψάσης σφοδρᾶς ἀνεμοθυέλλης, εἰς τήν περιοχήν Ροδόπης, προεκλήθησαν ζημίαι εἰς τάς στέγας 92 οἰκιῶν τοῦ χωρίου Αἴγειρος καί 12 οἰκιῶν τοῦ χωρίου Μεσούνα.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ