ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ

Εἰς ἀνακοίνωσιν τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν ἀναφέρονται τά θέματα 7 πραγματειῶν, πρός συγγραφήν τῶν ὁποίων ὁ Σύλλογος προκηρύσσει διαγωνισμόν: «Τό θέμα τῆς δευτέρας πραγματείας εἶναι “ἡ ἐλευθεροτυπία καί οἱ περιορισμοί της”». Εἰς τό θέμα αὐτό, θά βραβευθοῦν οἱ νέοι ἐπιστήμονες κ.κ. Πρωτοπαπαδάκης καί Κανελλόπουλος: Ὁ μέν πρῶτος θά ἀναπτύξῃ τά Ὁλλανδικά ἀστεῖα ἐπί τοῦ θέματος· καί ὁ δεύτερος τήν ἐπίδρασιν, πού ἔχει ἐπί τῆς ἐλευθεροτυπίας… ὁ πρωϊνός καφές!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

Μεταξύ τῶν ὀργανώσεων καί σωματείων τῶν ἀσχολουμένων μέ τήν προστασίαν τοῦ Ἀθηναϊκοῦ τοπίου ἐπροκάλεσεν ἀναβρασμόν καί ἀγανάκτησιν ἡ νέα κατά τοῦ λόφου τοῦ Λυκαβηττοῦ ἐπιβουλή, ἡ ὁποία, μετά τήν ἀποκοπήν χιλιάδων δένδρων προχωρεῖ πρός πλήρη καταστροφήν τῆς μορφῆς τοῦ λόφου ἀπό τῆς βορειοδυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς. Ἐκτός τῶν ἄλλων καί ὁ Σύλλογος τῶν Ἀθηναίων, συνελθών ἐκτάκτως, συνέταξε ζωηράν διαμαρτυρίαν τήν ὁποίαν θά δημοσιεύσῃ ἐντός τοῦ ἀπογεύματος.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ