Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ

Εἰς ἀνακοίνωσιν τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν ἀναφέρονται τά θέματα 7 πραγματειῶν, πρός συγγραφήν τῶν ὁποίων ὁ Σύλλογος προκηρύσσει διαγωνισμόν: «Τό θέμα τῆς δευτέρας πραγματείας εἶναι “ἡ ἐλευθεροτυπία καί οἱ περιορισμοί της”». Εἰς τό θέμα αὐτό, θά βραβευθοῦν οἱ νέοι ἐπιστήμονες κ.κ. Πρωτοπαπαδάκης καί Κανελλόπουλος: Ὁ μέν πρῶτος θά ἀναπτύξῃ τά Ὁλλανδικά ἀστεῖα ἐπί τοῦ θέματος· καί ὁ δεύτερος τήν ἐπίδρασιν, πού ἔχει ἐπί τῆς ἐλευθεροτυπίας… ὁ πρωϊνός καφές!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

Μεταξύ τῶν ὀργανώσεων καί σωματείων τῶν ἀσχολουμένων μέ τήν προστασίαν τοῦ Ἀθηναϊκοῦ τοπίου ἐπροκάλεσεν ἀναβρασμόν καί ἀγανάκτησιν ἡ νέα κατά τοῦ λόφου τοῦ Λυκαβηττοῦ ἐπιβουλή, ἡ ὁποία, μετά τήν ἀποκοπήν χιλιάδων δένδρων προχωρεῖ πρός πλήρη καταστροφήν τῆς μορφῆς τοῦ λόφου ἀπό τῆς βορειοδυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς. Ἐκτός τῶν ἄλλων καί ὁ Σύλλογος τῶν Ἀθηναίων, συνελθών ἐκτάκτως, συνέταξε ζωηράν διαμαρτυρίαν τήν ὁποίαν θά δημοσιεύσῃ ἐντός τοῦ ἀπογεύματος.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!