ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ

Εἰς ἀνακοίνωσιν τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν ἀναφέρονται τά θέματα 7 πραγματειῶν, πρός συγγραφήν τῶν ὁποίων ὁ Σύλλογος προκηρύσσει διαγωνισμόν: «Τό θέμα τῆς δευτέρας πραγματείας εἶναι “ἡ ἐλευθεροτυπία καί οἱ περιορισμοί της”». Εἰς τό θέμα αὐτό, θά βραβευθοῦν οἱ νέοι ἐπιστήμονες κ.κ. Πρωτοπαπαδάκης καί Κανελλόπουλος: Ὁ μέν πρῶτος θά ἀναπτύξῃ τά Ὁλλανδικά ἀστεῖα ἐπί τοῦ θέματος· καί ὁ δεύτερος τήν ἐπίδρασιν, πού ἔχει ἐπί τῆς ἐλευθεροτυπίας… ὁ πρωϊνός καφές!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

Μεταξύ τῶν ὀργανώσεων καί σωματείων τῶν ἀσχολουμένων μέ τήν προστασίαν τοῦ Ἀθηναϊκοῦ τοπίου ἐπροκάλεσεν ἀναβρασμόν καί ἀγανάκτησιν ἡ νέα κατά τοῦ λόφου τοῦ Λυκαβηττοῦ ἐπιβουλή, ἡ ὁποία, μετά τήν ἀποκοπήν χιλιάδων δένδρων προχωρεῖ πρός πλήρη καταστροφήν τῆς μορφῆς τοῦ λόφου ἀπό τῆς βορειοδυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς. Ἐκτός τῶν ἄλλων καί ὁ Σύλλογος τῶν Ἀθηναίων, συνελθών ἐκτάκτως, συνέταξε ζωηράν διαμαρτυρίαν τήν ὁποίαν θά δημοσιεύσῃ ἐντός τοῦ ἀπογεύματος.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ