ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ

Εἰς ἀνακοίνωσιν τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν ἀναφέρονται τά θέματα 7 πραγματειῶν, πρός συγγραφήν τῶν ὁποίων ὁ Σύλλογος προκηρύσσει διαγωνισμόν: «Τό θέμα τῆς δευτέρας πραγματείας εἶναι “ἡ ἐλευθεροτυπία καί οἱ περιορισμοί της”». Εἰς τό θέμα αὐτό, θά βραβευθοῦν οἱ νέοι ἐπιστήμονες κ.κ. Πρωτοπαπαδάκης καί Κανελλόπουλος: Ὁ μέν πρῶτος θά ἀναπτύξῃ τά Ὁλλανδικά ἀστεῖα ἐπί τοῦ θέματος· καί ὁ δεύτερος τήν ἐπίδρασιν, πού ἔχει ἐπί τῆς ἐλευθεροτυπίας… ὁ πρωϊνός καφές!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

Μεταξύ τῶν ὀργανώσεων καί σωματείων τῶν ἀσχολουμένων μέ τήν προστασίαν τοῦ Ἀθηναϊκοῦ τοπίου ἐπροκάλεσεν ἀναβρασμόν καί ἀγανάκτησιν ἡ νέα κατά τοῦ λόφου τοῦ Λυκαβηττοῦ ἐπιβουλή, ἡ ὁποία, μετά τήν ἀποκοπήν χιλιάδων δένδρων προχωρεῖ πρός πλήρη καταστροφήν τῆς μορφῆς τοῦ λόφου ἀπό τῆς βορειοδυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς. Ἐκτός τῶν ἄλλων καί ὁ Σύλλογος τῶν Ἀθηναίων, συνελθών ἐκτάκτως, συνέταξε ζωηράν διαμαρτυρίαν τήν ὁποίαν θά δημοσιεύσῃ ἐντός τοῦ ἀπογεύματος.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ