Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΓΙΓΑΣ

Ἐκ Πεκίνου τηλεγραφοῦν: «Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας Τσέν Γί, εἰς ἄρθρον του ὑπό τόν τίτλον “Ἡ ἡρωική Ἀλβανία βαδίζει πρός τά ἐμπρός”, γράφει: Ἡ σοσιαλιστική Ἀλβανία θά ἵσταται διά παντός, ὡς γίγας, εἰς τό νοτιοδυτικόν προπύργιον τοῦ σοσιαλιστικοῦ στρατοπέδου». Ὅλα ἠμποροῦν νά λεχθοῦν διά τήν Ἀλβανίαν, ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι… γίγας! Διότι, τότε, ποιός θά εἶναι ὁ νᾶνος τοῦ σοσιαλιστικοῦ στρατοπέδου; Μήπως ἡ Κίνα;… Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἔχει καί τό δυτικόν στρατόπεδον ἕνα γίγαντα νά ἀντιπαρατάξῃ εἰς τήν Ἀλβανίαν: Τό… Λουξεμβοῦργον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΙΣ!

Εἰς τό ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν θά συγκροτηθῇ μεθαύριον σύσκεψις, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ γενικοῦ γραμματέως τοῦ ὑπουργείου μέ θέμα τήν «ὀρθολογιστικήν» ἐφαρμογήν τῆς νομοθεσίας περί διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως. Εἰς τήν σύσκεψιν θά μετάσχουν οἱ προϊστάμενοι τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τῶν ὑπουργείων Ἐσωτερικῶν καί Συντονισμοῦ.

Απόψεις

Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

Ἀπουσία διευθύνσεως

Μανώλης Κοττάκης
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Εφημερίς Εστία
Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

Ὅταν τό ἐπιτελικό κράτος ἀνατίθεται σέ λάθος χέρια…

Δημήτρης Καπράνος
Ἄς ἠρεμήσουμε τώρα καί ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι

Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ