Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΓΙΓΑΣ

Ἐκ Πεκίνου τηλεγραφοῦν: «Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας Τσέν Γί, εἰς ἄρθρον του ὑπό τόν τίτλον “Ἡ ἡρωική Ἀλβανία βαδίζει πρός τά ἐμπρός”, γράφει: Ἡ σοσιαλιστική Ἀλβανία θά ἵσταται διά παντός, ὡς γίγας, εἰς τό νοτιοδυτικόν προπύργιον τοῦ σοσιαλιστικοῦ στρατοπέδου». Ὅλα ἠμποροῦν νά λεχθοῦν διά τήν Ἀλβανίαν, ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι… γίγας! Διότι, τότε, ποιός θά εἶναι ὁ νᾶνος τοῦ σοσιαλιστικοῦ στρατοπέδου; Μήπως ἡ Κίνα;… Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἔχει καί τό δυτικόν στρατόπεδον ἕνα γίγαντα νά ἀντιπαρατάξῃ εἰς τήν Ἀλβανίαν: Τό… Λουξεμβοῦργον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΙΣ!

Εἰς τό ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν θά συγκροτηθῇ μεθαύριον σύσκεψις, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ γενικοῦ γραμματέως τοῦ ὑπουργείου μέ θέμα τήν «ὀρθολογιστικήν» ἐφαρμογήν τῆς νομοθεσίας περί διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως. Εἰς τήν σύσκεψιν θά μετάσχουν οἱ προϊστάμενοι τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τῶν ὑπουργείων Ἐσωτερικῶν καί Συντονισμοῦ.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ