Δέν θά ξεχάσουμε

Ο κ. ΤΣΙΠΡΑΣ ἔκρινε σκόπιμο νά ἀπευθύνει ἑορταστικό διάγγελμα πρός τόν ἑλληνικό λαό λόγω «ἐξόδου ἀπό τά μνημόνια», μαγνητοσκοπημένο μέ φόντο τό Βαθύ, τό κεντρικό λιμάνι τῆς Ἰθάκης.

Λαμβάνοντας ὑπόψη τίς ἄκρως δυσχερεῖς συνθῆκες στίς ὁποῖες παραμένει ἡ ἑλληνική οἰκονομία καί κοινωνία, τήν πρόσφατη ἑκατόμβη νεκρῶν στό Μάτι καί, βεβαίως, τό ἀκραῖα διχαστικό περιεχόμενο τοῦ διαγγέλματός του, νομίζω ὅτι καταλληλότερος περιβάλλων χῶρος θά ἦταν ἄλλο ἐπίνειο τοῦ νησιοῦ, στό βορειανατολικό τμῆμα του, πού λέγεται Φρῖκες!

«Δέν θά γίνουμε λωτοφάγοι, εἶπε ὁ κ. Τσίπρας, δέν θά ξεχάσουμε ποτέ τίς αἰτίες καί τά πρόσωπα πού ὁδήγησαν τήν χώρα στά μνημόνια». Πράγματι, κανείς δέν πρέπει νά ξεχάσει τίς αἰτίες πού ὁδήγησαν στά μνημόνια, πού δέν ἦταν ἄλλες ἀπό τά δυσθεώρητα ἐλλείμματα (δημοσιονομικό καί ἐμπορικό ἰσοζύγιο), ἀποτέλεσμα τῶν πελατειακῶν σχέσεων καί τῆς μειωμένης ἀνταγωνιστικότητας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Δέν θά ξεχάσουμε ὅτι ὁ κ. Τσίπρας καί οἱ σύν αὐτῶ ὅταν ἦταν στήν ἀντιπολίτευση πλειοδοτοῦσαν ὑπέρ τῶν «πελατῶν» τους, ἐνῶ ὅταν ἦλθαν στήν κυβέρνηση ἐπέτειναν, στό πλαίσιο τῶν νέων συνθηκῶν, τίς πελατειακές πρακτικές καί ἐπιδείνωσαν τήν μειωμένη ἀνταγωνιστικότητα μέ τά capital controls, τήν φυγή καταθέσεων λόγω ἀναξιοπιστίας, τήν ἐντεῦθεν ἔλλειψη ρευστότητας καί τήν ἐπενδυτική ξηρασία.

Δέν θά ξεχάσουμε ὅτι ὁ κ. Τσίπρας ὑποσχέθηκε ἄμεση κατάργηση τῶν ὑπαρχόντων, μέχρι τῆς ἀνόδου τοῦ Σύριζα στήν ἐξουσία, δύο μνημονίων, καί ἀντ’ αὐτοῦ προέκυψε τρίτο κατά σειρά, ἀχρείαστο καί βαρύτερο μνημόνιο, τόν Αὔγουστο τοῦ 2015, καί μετά ταῦτα οὐσιαστικά καί τέταρτο, ὑπό τήν μορφή ἐπαχθῶν δεσμεύσεων μακρᾶς διάρκειας –καί, μάλιστα, χωρίς νέα χρηματοδότηση. Ἡ ἀλλαγή τῆς ρότας ἀπό ἀντι-μνημονιακή σέ μνημονιακή κατέστησε ἀναγκαία τήν ἀλλαγή μεγάλου μέρους «τοῦ ἀρχικοῦ πληρώματος», ὅπως ἀνέφερε στό διάγγελμά του ὁ κ. Τσίπρας.

Δέν θά ξεχάσουμε τό δημοψήφισμα τῆς 5ης Ἰουλίου 2015, τά «go back, κυρία Μέρκελ, go back κύριοι τῆς συντηρητικῆς νομενκλατούρας τῆς Εὐρώπης» (γιά τούς ἐπαίνους τῶν ὁποίων, συνοδευόμενους βέβαια ἀπό σωρεία ἐπιφυλάξεων, πανηγυρίζουν σήμερα οἱ κυβερνῶντες), τήν κατάργηση ὄχι τοῦ ΕΝΦΙΑ ἀλλά τοῦ …ΕΚΑΣ, τίς περαιτέρω φορολογικές ἐπιβαρύνσεις καί περικοπές τῶν συντάξεων, τούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων καί τίς ἀθρόες κατασχέσεις τραπεζικῶν λογαριασμῶν σέ βάρος (μικρο)οφειλετῶν τοῦ Δημοσίου.

Ὁ κ. Τσίπρας μᾶς εἶπε ὅτι δέν θά ξεχάσουμε τούς διαπλεκόμενους, τά θαλασσοδάνεια, τίς off-shore ἑταιρεῖες, τίς λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς κ.ἄ. Ἡ Ἰθάκη δέν ἦταν τό κατάλληλο μέρος νά μιλήσει γιά διαπλεκόμενους. Σέ μικρή ἀπόσταση βρίσκονται τά βοσκοτόπια καί οἱ χαράδρες πού θά δίνονταν ὡς ἀσφάλεια (ἄν δέν ἐκδηλωνόταν σθεναρά ἀντίδραση ἀπό τό ΣτΕ) ὑπέρ μεγαλοεργολάβου τῆς νέας διαπλοκῆς πού διεκδικοῦσε τηλεοπτική ἄδεια… Ὅσο γιά τίς λίστες, τά θαλασσοδάνεια κ.λπ. ἄνθρακες ὁ θησαυρός.

Ἀσφαλῶς, δέν θά ξεχάσουμε τούς 96 τραγικούς νεκρούς τῆς πυρκαϊᾶς στό Μάτι –παρότι ἕνας Ἰθακήσιος ποιητής, ὁ Λορέντζος Μαβίλης, ἔχει γράψει: «… τούς ζωντανούς τά μάτια σου ἄς θρηνήσουν / θέλουν, μά δέ βολεῖ νά λησμονήσουν».

*Νομικός – Οἰκονομολόγος
email: kchristidis@hotmail.com

Απόψεις

Ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς ἡ οἰκονομία

Εφημερίς Εστία
Ἡ διπλή ἀναθεώρησις προϋπολογισμοῦ καί ἐλλείμματος προκαλεῖ πονοκέφαλο στήν Κυβέρνηση

Σώματι στήν ξενιτειά Ψυχῇ στήν Ἑλλάδα!

Μανώλης Κοττάκης
O ΤΡΟΠΟΣ μέ τόν ὁποῖο διαχειρίζονται οἱ κυρίαρχες δυνάμεις τοῦ τόπου μας τό ζήτημα τῆς ψήφου τῶν Ἀποδήμων δείχνει…

Ἀνατροπή στόν ἐμβολιασμό Johnson & Johnson στήν Ἑλλάδα

Εφημερίς Εστία
Ξεπέρασαν τούς 800 οἱ διασωληνωμένοι καί οἱ νεκροί τίς 9.000

Περί τῆς ψήφου τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Κάπου ὁ Λουκιανός Κηλαηδόνης, στό τραγούδι του «Κοιτάω τήν πάρτη μου», ἀναρωτιέται:

Παρασκευή, 14 Ἀπριλίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ