Δέν εἶναι παράγκα γιά νά… «κερδᾶμε»

ΕΝΑΣ καλός φίλος, τήν ἄποψη τοῦ ὁποίου ἐκτιμῶ βαθύτατα…

…μοῦ ἀνέφερε προχθές μία γνωστή ρήση τοῦ Μοντεσκιέ, σύμφωνα μέ τήν ὁποία τήν εὐθύνη γιά τόν πόλεμο δέν τήν ἔχει αὐτός πού κηρύσσει τόν πόλεμο, ἀλλά αὐτός πού καθιστᾶ ἀναπόφευκτο τόν πόλεμο. Βλέποντας ξανά τό φίλμ τῶν τελευταίων δραματικῶν ἐξελίξεων στό μέτωπο, παρατήρησα τό ἑξῆς μοτίβο: τίς τελευταῖες δύο ἑβδομάδες γνωστές καί ἄγνωστες δυνάμεις προβοκάρουν καί παίζουν μέ τόν ψυχισμό τοῦ διαθέτοντος πυρηνικά ὅπλα Πούτιν σέ περιοχές ἐκτός τῆς παρούσης οὐκρανικῆς ἐπικράτειας. Τό «πανηγύρι» ἄρχισε σέ διεθνῆ ὕδατα μέ τήν δολιοφθορά στούς ἀγωγούς Nord Stream πού τροφοδοτοῦν μέ φυσικό ἀέριο τήν Σκανδιναβία. Σύμφωνα μέ τόν Ἀμερικανό καθηγητή Τζέφφρυ Σάκς, οἱ ΗΠΑ βρίσκονται πίσω ἀπό αὐτήν τήν ἐνέργεια. Ἄν ὁ Πούτιν ἤθελε νά διακόψει τήν ροή, δέν θά ἀνατίναζε τίς ὑποδομές του καί τό δίκτυό του. Ἁπλῶς θά γύριζε τόν διακόπτη. Καί ἐν πάσῃ περιπτώσει ἄν ὄντως ἴσχυαν οἱ δυτικές θεωρίες γιά δολιοφθορά ἀπό τό ρωσσικό ναυτικό, ἐγείρεται τό ἐρώτημα, γιατί δέν ἐπετράπη σέ Ρώσσους ἐμπειρογνώμονες νά ἐπιθεωρήσουν τήν ζημιά.

Λίγες μέρες πρίν ἀπό τήν ἔκρηξη τῶν ἀγωγῶν στά διεθνῆ ὕδατα, γνωστή πράκτωρ τῆς Οὐκρανίας δολοφόνησε τόν κόρη τοῦ θεωρητικοῦ τοῦ Πούτιν, Ντούγκιν, σέ ρωσσικό ἔδαφος. Πάλι ἐκτός οὐκρανικοῦ μετώπου. Καί ὅταν παρῆλθε ἱκανός χρόνος, ἀξιόπιστα δυτικά μέσα ἐνημέρωσης ἀποκάλυψαν ἐσκεμμένα ὅτι ἡ ἐπίθεση εἶχε τήν ἔγκριση μέρους τῆς οὐκρανικῆς κυβέρνησης ἀλλά ὄχι τήν συναίνεση τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Ἡ ὁποία –ἐξ ἀντιδιαστολῆς ἑρμηνεία– σέ ἄλλες περιπτώσεις ζητεῖται ἀπό τούς Οὐκρανούς. Τό τρίτο κτύπημα ἐντυπώσεων ἔγινε στήν γέφυρα τῆς Κριμαίας τό Σάββατο. Μακριά ἐπίσης ἀπό τό κυρίως μέτωπο. Ἐν τῷ μεταξύ στό μεσοδιάστημα μᾶς προέκυψε ἕνας Πρόεδρος Μπάιντεν, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τόν προβληματισμό, γιατί ὁ Πούτιν δέν ἔχει ἐπιλογές καί φοβᾶται «Ἀποκάλυψη» μέ πυρηνικά. Τό ἴδιο εἶχε κάνει καί ὅταν ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ταλαντευόταν νά εἰσβάλει στήν Οὐκρανία. Ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος προεξοφλοῦσε ὅτι θά ἀναγκαστεῖ νά εἰσβάλει καί τόν καλοῦσε νά μήν τό κάνει. Ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε ἐνθαρρύνει τόν Ζελένσκυ νά μήν ἐφαρμόζει τίς Συμφωνίες τοῦ Μίνσκ, ὥστε ὁ πόλεμος νά καταστεῖ …ἀναπόφευκτος!

Στήν πραγματικότητα, ἡ ἀμερικανική ἐξωτερική πολιτική ἐμφανίζεται νά ἀπεύχεται δημοσίως αὐτό πού διακαῶς ἐπιθυμεῖ. Καθιστᾶ τήν ἀτμόσφαιρα τόσο ἀναπόφευκτη, ὥστε μέ τήν βοήθεια ΜΜΕ καί μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης ἡ εὐθύνη νά βαρύνει ἀποκλειστικά τόν Ρῶσσο Πρόεδρο. Βαρύνει ὅμως μόνον αὐτόν; Χάνει ὁ Πούτιν σήμερα; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ναί, χάνει. Στό twitter. Συντρίβεται. Στό facebook. Διαλύεται. Στήν τηλεόραση. Παραπαίει. Ὅπου ὑπάρχει μηχανισμός πού ἐλέγχεται ἀπό τήν Δύση, ὁ Πούτιν χάνει καί ἀνατρέπεται κάθε μέρα ἀπό τούς ὀλιγάρχες του. Ποιά εἶναι ὅμως ἡ πραγματικότητα;

Ἡ πραγματικότης εἶναι, ὅπως λένε οἱ γνωρίζοντες, ὅτι ὁ Πούτιν δέν νικάει πολύ. Καί ἐπειδή νικᾶ πολύ λίγο, ὄχι πολύ, κατά τήν Δύση χάνει. Ὑπέρ ποίου λειτουργεῖ ὅμως ὁ χρόνος; Δυτικοί διπλωμάτες καί κορυφαῖοι ἀξιωματοῦχοι ἀμυντικῶν ὀργανισμῶν ψιθυρίζουν στίς Βρυξέλλες ὅτι «οἱ κυρώσεις θά τόν ἀκουμπήσουν μετά τέσσερα χρόνια.» Τόσο ἀντέχει. Τέσσερα χρόνια. Καί ἄς ἐξαπολύεται στήν Δύση ἐκστρατεία «ἀποπληροφόρησης» γιά τό τί συμβαίνει πραγματικά στό μέτωπο. Τέσσερα χρόνια εἶναι ὅμως πολλά. Καί γιά τήν Ἀνατολή καί γιά τήν Δύση. Σέ τέσσερα χρόνια μπορεῖ νά προλάβει νά καταστραφεῖ πρώτη ἡ ρωσσική οἰκονομία, μπορεῖ ὅμως νά προλάβει καί νά καταστραφεῖ καί ἡ εὐρωπαϊκή. Ποιός μπορεῖ νά πανηγυρίσει γιά τήν ἀνατίναξη τῶν ἀγωγῶν τῆς Ρωσσίας, τήν ἀνατίναξη τῆς γέφυρας στήν Κριμαία καί γιά τήν δολοφονία τῆς Ντούνκινα ὅτι «κερδᾶμε», ὅταν διαγράφεται μπροστά μας τόσο ζοφερός ὁ ὁρίζοντας;

Δέν εἶναι ὀπαδικό ντέρμπυ ὁ πόλεμος τύπου Ὀλυμπιακός-Παναθηναϊκός γιά νά ἔχουμε τήν φιλοσοφία «Ὁ Ὀλυμπιακός καί τό Αἰγάλεω νά κερδάει, καί ἐμεῖς νά εἴμαστε καλά», ὅπου «Ὀλυμπιακός» Ἀμερική καί ὅπου «Αἰγάλεω» Οὐκρανία. Δέν εἶναι παράγκα ὁ κόσμος. Οὔτε εἶναι ἰδεολογικό ντέρμπυ ὁ πόλεμος, γιά νά ταυτίζουμε τόν Πούτιν μέ τόν κομμουνισμό καί νά ἐπιχαίρουμε γιά τίς ἧττες του τρώγοντας πόπ κόρν. Ὁ πόλεμος πρέπει νά ἀξιολογεῖται μέ βάση τό ἐθνικό συμφέρον καί μέ βάση τό εὐρωπαϊκό συμφέρον.

Ἐάν στήν περίοδο τῶν Χριστουγέννων ἔχουμε διακοπές ρεύματος τῆς τάξεως τῶν δύο ἤ τριῶν ὡρῶν ἡμερησίως καί καταστραφοῦν ἐπιχειρήσεις, θά πανηγυρίζουμε στό twitter ἐπειδή «κερδᾶμε»; Ἤ μήπως θά ἔρθει ἡ στιγμή πού ἡ ἐλπίδα τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἥττας τοῦ Πούτιν θά ἀποδειχθεῖ περισσότερο ἐπώδυνη γιά τήν Εὐρώπη τῆς Δύσεως ἀπό τόν φόβο τῆς ἐπικράτησης τοῦ Ρώσσου Προέδρου στό μέτωπο;

Ἄν κάποιοι θέλουν νά γενικεύσουν τόν πόλεμο γιά νά κερδίσουν ἐνδιάμεσες ἐκλογές στήν χώρα τους, αὐτό εἶναι προφανῶς πρός τό δικό τους πολιτικό συμφέρον. Δέν εἶναι ὅμως πρός τό συμφέρον τῆς Δύσεως ὅλης. Κλείνοντας, δέν μπορῶ νά ἀποφύγω ὑπό τό φῶς τῶν τελευταίων ἐξελίξεων νά θυμίσω τί εἶπε ὁ Κώστας Καραμανλῆς στό Μέγαρο Μουσικῆς τόν περασμένο Ἰούνιο, σέ ἕνα ξέφωτο τοῦ πολέμου. Ἀφοῦ καταδίκασε τήν ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία, ἰσχυρίστηκε ὅτι «δέν εἶναι ξεκάθαρο ἄν οἱ ΗΠΑ ἔχουν ἰσχυρά κίνητρα γιά τήν ταχεῖα ἀποπεράτωση τοῦ πολέμου ἀφοῦ ἐκ τῶν πραγμάτων δέν ὑφίστανται τίς ὀδυνηρές συνέπειες.» Ἐνῶ προέβλεψε ὅτι «εἶναι ἐνδεχόμενο νά ἐπεκταθεῖ ὁ πόλεμος. Εἴτε στήν γειτνιάζουσα περιοχή εἴτε ἀλλοῦ. Ἠθελημένα ἤ ἐκ λάθους. Ἀπό ἐσφαλμένο ὑπολογισμό ἤ ἀπό προβοκάτσια.»

Σέ αὐτό τό σημεῖο εἴμαστε σήμερα. Ἀλλά ἐνῶ τό γνωρίζουν οἱ ἡγέτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, δέν κάνουν τίποτε γιά νά τό ἀποτρέψουν. Μέ ὁρατό τόν κίνδυνο νά καθίσουν καί αὐτοί κατ’ ἀπαίτησιν τῶν λαῶν τους στά ἑδώλια τῶν Εἰδικῶν Ποινικῶν Δικαστηρίων τοῦ μέλλοντος. Μαζί μέ τόν Πούτιν. Ὡς ἐγκληματίες πολέμου. Στήν Πολωνία πού καῖνε σκουπίδια γιά νά ζεσταθοῦν ἤδη γίνονται ἀντιπολεμικές διαδηλώσεις τίς ὁποῖες δέν μεταδίδει κανένα twitter. Ἐνῶ στήν Γαλλία σημειώνεται ἡ πρώτη ἀνάφλεξη μέ τήν ἀπεργία γιά τά καύσιμα. Σέ αὐτόν τόν πόλεμο δέν «κερδάει» κανένας.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.