ΔΕΗ: Μακρά ὑπονόμευσις

ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΑΙ μεῖζον ἐπικοινωνιακό καί πολιτικό λάθος.

Ἀναφέρομαι στόν χειρισμό πού κάνει ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ στήν ὑπόθεση τῆς ΔΕΗ. Μᾶλλον ἐκτιμᾶται πώς ἡ ἀπόδοση εὐθυνῶν ἀποκλειστικά στόν ΣΥΡΙΖΑ ἀρκεῖ γιά νά δικαιολογήσει κάθε μελλοντική ἀπόφαση πού ὀφείλεται στήν δεινή οἰκονομική κατάσταση τῆς ἐπιχειρήσεως. Ἀληθές εἶναι αὐτό, ἀλλά δέν ἀρκεῖ. Πράγματι τά οἰκονομικά τῆς ἐπιχείρησης ἐπιδεινώθηκαν δραματικά ἐπί ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου νά κάνει κοινωνική πολιτική ὁ κ. Λαφαζάνης καί οἱ διάδοχοί του. Πράγματι δέν ὑπάρχει δωρεάν σέ αὐτή τή ζωή. Κάποιος ἔβαζε τό χέρι στήν τσέπη γιά νά πληρώσει τό κόστος τοῦ δωρεάν ρεύματος πού στήν οὐσία χάριζε ἡ ἑταιρεία στούς ψηφοφόρους καταναλωτές τῆς Ἀριστερᾶς. Πράγματι ἡ χαλαρότης, τά στραβά μάτια, ἡ ἀνοχή στό «δέν πληρώνω», τελικῶς πληρώνεται, καί σέ βάθος χρόνου συνιστᾶ ἀντικοινωνική πολιτική. Ὄχι κοινωνική πολιτική.

Ὡστόσο τά προβλήματα τῆς ἑταιρείας εἶναι δομικά. Δέν ἄρχισαν τό 2015. Ἄρχισαν τό 2004. Μέ εὐθύνη τῆς ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ καί μέ τήν ἰδεολογική κάλυψη τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῆς Ἀριστερᾶς. Ἀναφέρομαι στήν προσπάθεια πού ἔκανε τότε ὁ διοικητής τῆς ἐπιχείρησης, τέως μάνατζερ τῆς Toyota Εὐρώπης Τάκης Ἀθανασόπουλος, νά ἀναζητήσει στήν γερμανική Rwe τόν στρατηγικό ἐπενδυτή τῆς ΔΕΗ καί βεβαίως στήν κατ’ ἀρχήν ἀπόφασή του νά σπάσει ἡ ἑταιρεία σέ πολλές θυγατρικές ἑταιρεῖες. Τό σχέδιο αὐτό ἀπέτυχε, γιατί τυχόν ἐφαρμογή του θά ἀποδυνάμωνε τήν μαζικότητα τοῦ συνδικάτου τῆς ΓΕΝΟΠ καί τοῦ προέδρου της κ. Φωτόπουλου, στό ὁποῖο ἐβασίζετο ἡ ἡγεσία τοῦ νεωτερικοῦ δῆθεν Παπανδρέου. Οἱ συντεχνιακές δυνάμεις τοῦ ΠΑΣΟΚ ἦταν συγκεντρωμένες σέ συγκεκριμένες μονάδες καί πολλές θυγατρικές σήμαιναν πολλά συνδικᾶτα. Ὄχι ἕνα. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου οἱ πεφωτισμένες ἀποφάσεις Ἀθανασόπουλου τῆς περιόδου ἐκείνης ὑπονομεύτηκαν ἀπό τήν κράτος ἐν κράτει ΓΕΝΟΠ καί παραπέμφθηκαν στίς ἑλληνικές καλένδες. Οἱ πολιτικές ἡγεσίες τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης τῆς περιόδου ἐκείνης μετά καί τό μπλάκ ἄουτ στήν παραμονή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἤθελαν νά τά ἔχουν καλά μέ τούς συνδικαλιστές καί ἄδειασαν τήν διοίκηση Ἀθανασόπουλου. Ἡ συγκυβέρνηση μέ τό ΠΑΣΟΚ εἶχε ἀρχίσει προώρως. Ἡ διοίκηση τοῦ Ἀρθούρου Ζερβοῦ πού διαδέχθηκε τόν Ἀθανασόπουλο ἐπί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ μετά ταῦτα παρέμεινε ὅμηρος τοῦ συνδικάτου καί δέν ἀκούμπησε. Καμμία μεταρρύθμιση.

Πέραν αὐτῶν ἡ ΔΕΗ ἔγινε μισητή στόν λαό μετά τήν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Εὐάγγελου Βενιζέλου νά καταστήσει τήν ἐπιχείρηση φοροεισπράκτορα. Ποιός ξεχνᾶ πώς ἀνετέθη ἀρχικῶς στήν ΔΕΗ νά εἰσπράξει τό περίφημο ΕΕΤΗΔΕ, νῦν ΕΝΦΙΑ; Ποιός παραβλέπει πώς ἡ ἀπόφαση αὐτή ὁδήγησε πολλούς καταναλωτές νά πληρώνουν τόν φόρο ἀκίνητης περιουσίας, ἀλλά νά μήν πληρώνουν τό ρεῦμα; Τότε κατά βάσιν γεννήθηκε ἡ κουλτούρα τοῦ «δέν πληρώνω». Πάνω στό κοινωνικό μῖσος πού γέννησαν οἱ ἀπειλές «θά σᾶς κόψουμε τό ρεῦμα ἄν δέν πληρώσετε τόν φόρο», ὁ ὁποῖος ἀναγραφόταν στόν μηνιαῖο λογαριασμό!

Ἡ κυβέρνηση Σαμαρᾶ πού διαδέχθηκε τήν κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προσπάθησε νά ἐφαρμόσει τό σωτήριο σχέδιο γιά τήν μικρή ΔΕΗ πού θά ἔσωζε τήν ἐπιχείρηση ἄν ἰδιωτικοποιεῖτο, ἀλλά ἦταν πλέον ἀργά! Ὁ Λαφαζάνης καί οἱ Συριζαῖοι ἐγκατέστησαν ἐκεῖ μιά ἀδύναμη ἡγεσία προερχόμενη ἀπό τά σπλάγχνα τῆς ἐπιχείρησης, χωρίς μεταρρυθμιστική διάθεση, καί τήν συνέχεια τήν ξέρουμε.

Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ ἱστορία τῆς ΔΕΗ. Μακρά ὑπονόμευσις! Καί αὐτή ἡ ἱστορία πρέπει νά ἐξηγηθεῖ στόν λαό. Δέ φταίει μόνον ὁ ΣΥΡΙΖΑ, φταίει καί τό ΠΑΣΟΚ. Νά μήν θυμίσω βεβαίως ποιός πλήρωσε τό πλουσιοπάροχο ἀσφαλιστικό τῶν ἐργαζομένων τῆς ΔΕΗ πού νομοθέτησαν οἱ σοσιαλιστές τό 2002. Αὐτά, λυπᾶμαι, πρέπει νά εἰπωθοῦν! Ἄνοιγμα στήν Κεντροαριστερά δέν σημαίνει λήθη καί ἀπονομή χάριτος! Ἀντιθέτως. Σημαίνει ὅτι πρέπει καί νά θυμόμαστε. Ἄλλως, κινδυνεύει αὐτή ἡ κυβέρνηση νά χρεωθεῖ ἁμαρτίες ἄλλων. Καί δέν τῆς ἀξίζει.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ