ΔΕΗ: Μακρά ὑπονόμευσις

ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΑΙ μεῖζον ἐπικοινωνιακό καί πολιτικό λάθος.

Ἀναφέρομαι στόν χειρισμό πού κάνει ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ στήν ὑπόθεση τῆς ΔΕΗ. Μᾶλλον ἐκτιμᾶται πώς ἡ ἀπόδοση εὐθυνῶν ἀποκλειστικά στόν ΣΥΡΙΖΑ ἀρκεῖ γιά νά δικαιολογήσει κάθε μελλοντική ἀπόφαση πού ὀφείλεται στήν δεινή οἰκονομική κατάσταση τῆς ἐπιχειρήσεως. Ἀληθές εἶναι αὐτό, ἀλλά δέν ἀρκεῖ. Πράγματι τά οἰκονομικά τῆς ἐπιχείρησης ἐπιδεινώθηκαν δραματικά ἐπί ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου νά κάνει κοινωνική πολιτική ὁ κ. Λαφαζάνης καί οἱ διάδοχοί του. Πράγματι δέν ὑπάρχει δωρεάν σέ αὐτή τή ζωή. Κάποιος ἔβαζε τό χέρι στήν τσέπη γιά νά πληρώσει τό κόστος τοῦ δωρεάν ρεύματος πού στήν οὐσία χάριζε ἡ ἑταιρεία στούς ψηφοφόρους καταναλωτές τῆς Ἀριστερᾶς. Πράγματι ἡ χαλαρότης, τά στραβά μάτια, ἡ ἀνοχή στό «δέν πληρώνω», τελικῶς πληρώνεται, καί σέ βάθος χρόνου συνιστᾶ ἀντικοινωνική πολιτική. Ὄχι κοινωνική πολιτική.

Ὡστόσο τά προβλήματα τῆς ἑταιρείας εἶναι δομικά. Δέν ἄρχισαν τό 2015. Ἄρχισαν τό 2004. Μέ εὐθύνη τῆς ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ καί μέ τήν ἰδεολογική κάλυψη τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῆς Ἀριστερᾶς. Ἀναφέρομαι στήν προσπάθεια πού ἔκανε τότε ὁ διοικητής τῆς ἐπιχείρησης, τέως μάνατζερ τῆς Toyota Εὐρώπης Τάκης Ἀθανασόπουλος, νά ἀναζητήσει στήν γερμανική Rwe τόν στρατηγικό ἐπενδυτή τῆς ΔΕΗ καί βεβαίως στήν κατ’ ἀρχήν ἀπόφασή του νά σπάσει ἡ ἑταιρεία σέ πολλές θυγατρικές ἑταιρεῖες. Τό σχέδιο αὐτό ἀπέτυχε, γιατί τυχόν ἐφαρμογή του θά ἀποδυνάμωνε τήν μαζικότητα τοῦ συνδικάτου τῆς ΓΕΝΟΠ καί τοῦ προέδρου της κ. Φωτόπουλου, στό ὁποῖο ἐβασίζετο ἡ ἡγεσία τοῦ νεωτερικοῦ δῆθεν Παπανδρέου. Οἱ συντεχνιακές δυνάμεις τοῦ ΠΑΣΟΚ ἦταν συγκεντρωμένες σέ συγκεκριμένες μονάδες καί πολλές θυγατρικές σήμαιναν πολλά συνδικᾶτα. Ὄχι ἕνα. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου οἱ πεφωτισμένες ἀποφάσεις Ἀθανασόπουλου τῆς περιόδου ἐκείνης ὑπονομεύτηκαν ἀπό τήν κράτος ἐν κράτει ΓΕΝΟΠ καί παραπέμφθηκαν στίς ἑλληνικές καλένδες. Οἱ πολιτικές ἡγεσίες τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης τῆς περιόδου ἐκείνης μετά καί τό μπλάκ ἄουτ στήν παραμονή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἤθελαν νά τά ἔχουν καλά μέ τούς συνδικαλιστές καί ἄδειασαν τήν διοίκηση Ἀθανασόπουλου. Ἡ συγκυβέρνηση μέ τό ΠΑΣΟΚ εἶχε ἀρχίσει προώρως. Ἡ διοίκηση τοῦ Ἀρθούρου Ζερβοῦ πού διαδέχθηκε τόν Ἀθανασόπουλο ἐπί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ μετά ταῦτα παρέμεινε ὅμηρος τοῦ συνδικάτου καί δέν ἀκούμπησε. Καμμία μεταρρύθμιση.

Πέραν αὐτῶν ἡ ΔΕΗ ἔγινε μισητή στόν λαό μετά τήν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Εὐάγγελου Βενιζέλου νά καταστήσει τήν ἐπιχείρηση φοροεισπράκτορα. Ποιός ξεχνᾶ πώς ἀνετέθη ἀρχικῶς στήν ΔΕΗ νά εἰσπράξει τό περίφημο ΕΕΤΗΔΕ, νῦν ΕΝΦΙΑ; Ποιός παραβλέπει πώς ἡ ἀπόφαση αὐτή ὁδήγησε πολλούς καταναλωτές νά πληρώνουν τόν φόρο ἀκίνητης περιουσίας, ἀλλά νά μήν πληρώνουν τό ρεῦμα; Τότε κατά βάσιν γεννήθηκε ἡ κουλτούρα τοῦ «δέν πληρώνω». Πάνω στό κοινωνικό μῖσος πού γέννησαν οἱ ἀπειλές «θά σᾶς κόψουμε τό ρεῦμα ἄν δέν πληρώσετε τόν φόρο», ὁ ὁποῖος ἀναγραφόταν στόν μηνιαῖο λογαριασμό!

Ἡ κυβέρνηση Σαμαρᾶ πού διαδέχθηκε τήν κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προσπάθησε νά ἐφαρμόσει τό σωτήριο σχέδιο γιά τήν μικρή ΔΕΗ πού θά ἔσωζε τήν ἐπιχείρηση ἄν ἰδιωτικοποιεῖτο, ἀλλά ἦταν πλέον ἀργά! Ὁ Λαφαζάνης καί οἱ Συριζαῖοι ἐγκατέστησαν ἐκεῖ μιά ἀδύναμη ἡγεσία προερχόμενη ἀπό τά σπλάγχνα τῆς ἐπιχείρησης, χωρίς μεταρρυθμιστική διάθεση, καί τήν συνέχεια τήν ξέρουμε.

Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ ἱστορία τῆς ΔΕΗ. Μακρά ὑπονόμευσις! Καί αὐτή ἡ ἱστορία πρέπει νά ἐξηγηθεῖ στόν λαό. Δέ φταίει μόνον ὁ ΣΥΡΙΖΑ, φταίει καί τό ΠΑΣΟΚ. Νά μήν θυμίσω βεβαίως ποιός πλήρωσε τό πλουσιοπάροχο ἀσφαλιστικό τῶν ἐργαζομένων τῆς ΔΕΗ πού νομοθέτησαν οἱ σοσιαλιστές τό 2002. Αὐτά, λυπᾶμαι, πρέπει νά εἰπωθοῦν! Ἄνοιγμα στήν Κεντροαριστερά δέν σημαίνει λήθη καί ἀπονομή χάριτος! Ἀντιθέτως. Σημαίνει ὅτι πρέπει καί νά θυμόμαστε. Ἄλλως, κινδυνεύει αὐτή ἡ κυβέρνηση νά χρεωθεῖ ἁμαρτίες ἄλλων. Καί δέν τῆς ἀξίζει.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ