ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ

«Τό νά νυμφεύεται κανείς τρεῖς ἤ τέσσαρας γυναῖκας, ὅπως συμβαίνει εἰς Ἀφρικήν, εἶναι πολύ τιμιώτερον ἀπό τό παρατηρούμενον εἰς τήν Δύσιν φαινόμενον τῶν ἀλλεπαλλήλων γάμων μέ μίαν γυναῖκα καί φυσικά ἀλλεπαλλήλων διαζυγίων. Τά ἀνωτέρω ἀνέφερεν ὁ Ἀγγλικανός Ἀφρικανός ἐπίσκοπος Ὀντουτόλα ἐνώπιον 2.000 κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι μετέχουν τοῦ ἐνταῦθα συνελθόντος συνεδρίου τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας». Ἴσως, ὅμως, τό παράδειγμα πού ἀνέφερεν ὁ Ἀφρικανός ἐπίσκοπος νά μή ἀποδεικνύῃ, ὅτι οἱ Ἀφρικανοί εἶναι «τιμιώτεροι» ἀπό τούς Δυτικούς: Σημαίνει ἁπλῶς ὅτι οἱ τελευταῖοι εἶναι ὀλιγώτερον ἀνθεκτικοί καί, μή ὑποφέροντες τόσας γυναῖκας μαζῆ, τάς παίρνουν …κατά δόσεις!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΝ
ΕΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ
ΠΕΝΤΑΔΥΜΑ
ΜΑΡΑΚΑΪΜΠΟ (Βενεζουέλα).

Ὁ διευθυντής τοῦ πανεπιστημιακοῦ νοσοκομείου δρ Τούλγκαρ ἐδήλωσεν ὅτι τά πρῶτα πεντάδυμα τῆς Βενεζουέλας, τά ὁποῖα ἐγεννήθησαν προχθές τήν νύκτα, ἅπαντα ἄρρενα, καί ἡ μήτηρ των ἔχουν καλῶς. Ἡ μήτηρ τῶν πενταδύμων ὀνομάζεται Ἰνέζ Κουέρβο, εἶναι ἡλικίας 27 ἐτῶν καί σύζυγος ὑπαλλήλου πετρελαιοβιομηχανίας. Ἡ κ. Κουέρβο ἔχει καί ἕτερα πέντε τέκνα.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ