Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ

«Τό νά νυμφεύεται κανείς τρεῖς ἤ τέσσαρας γυναῖκας, ὅπως συμβαίνει εἰς Ἀφρικήν, εἶναι πολύ τιμιώτερον ἀπό τό παρατηρούμενον εἰς τήν Δύσιν φαινόμενον τῶν ἀλλεπαλλήλων γάμων μέ μίαν γυναῖκα καί φυσικά ἀλλεπαλλήλων διαζυγίων. Τά ἀνωτέρω ἀνέφερεν ὁ Ἀγγλικανός Ἀφρικανός ἐπίσκοπος Ὀντουτόλα ἐνώπιον 2.000 κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι μετέχουν τοῦ ἐνταῦθα συνελθόντος συνεδρίου τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας». Ἴσως, ὅμως, τό παράδειγμα πού ἀνέφερεν ὁ Ἀφρικανός ἐπίσκοπος νά μή ἀποδεικνύῃ, ὅτι οἱ Ἀφρικανοί εἶναι «τιμιώτεροι» ἀπό τούς Δυτικούς: Σημαίνει ἁπλῶς ὅτι οἱ τελευταῖοι εἶναι ὀλιγώτερον ἀνθεκτικοί καί, μή ὑποφέροντες τόσας γυναῖκας μαζῆ, τάς παίρνουν …κατά δόσεις!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΝ
ΕΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ
ΠΕΝΤΑΔΥΜΑ
ΜΑΡΑΚΑΪΜΠΟ (Βενεζουέλα).

Ὁ διευθυντής τοῦ πανεπιστημιακοῦ νοσοκομείου δρ Τούλγκαρ ἐδήλωσεν ὅτι τά πρῶτα πεντάδυμα τῆς Βενεζουέλας, τά ὁποῖα ἐγεννήθησαν προχθές τήν νύκτα, ἅπαντα ἄρρενα, καί ἡ μήτηρ των ἔχουν καλῶς. Ἡ μήτηρ τῶν πενταδύμων ὀνομάζεται Ἰνέζ Κουέρβο, εἶναι ἡλικίας 27 ἐτῶν καί σύζυγος ὑπαλλήλου πετρελαιοβιομηχανίας. Ἡ κ. Κουέρβο ἔχει καί ἕτερα πέντε τέκνα.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ