Δευτέρα, 9 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ

Ὁ Ἄρθουρ Μίλλερ, ὁ γνωστός Ἀμερικανός συγγραφέας καί πρώην σύζυγος τῆς ἀτυχοῦς Μαίρυλιν Μονρό, φιλοξενούμενος, προχθές, εἰς Ἀθήνας, ἐπεσκέφθη τήν νύκτα μίαν ταβέρναν. Ἐκεῖ δέ, προέβη εἰς δηλώσεις, ὅταν κάποιος συντάκτης τόν ἠρώτησε διά τάς ἐξ Ἀθηνῶν ἐντυπώσεις του: –Γενικῶς, εἶμαι ἐνθουσιασμένος μέ τά Ἑλληνικά ντολμαδάκια!… Προφανῶς, περισσότερον ἀπό τήν Ἀκρόπολιν καί τόν κ. Παπανδρέου, γοήτευσαν τόν κ. Μίλλερ τά ντολμαδάκια!… Καί δέν εἶναι ἀνεξήγητον τοῦτο! Εἶναι τόσον θλιβερά ἡ κουζίνα τῶν… κονσερβῶν, ὥστε καί τό χειρότερον Ἑλληνικό φαΐ νά φαίνεται ἀμβροσία εἰς τούς Ἀμερικανούς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΛΟΠΗ 
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΛΛΗΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Γιαννιτσῶν, ἄγνωστοι διέρρηξαν τό ἐκ πλαστικῆς ὕλης παράθυρον, τοῦ μουσείου Παλαιᾶς Πέλλης, καί εἰσελθόντες ἐντός αὐτοῦ, ἀφῄρεσαν 10 χρυσά καί 10 ἀργυρά νομίσματα τῶν περιόδων Μεγ. Ἀλεξάνδρου, Φιλίππου Β΄ καί Ε΄, Βαλεντιανοῦ καί Θεοδοσίου, ἕνα ἀργυροῦν βραχιόλιον, ἕνα προϊστορικόν ἀγαλμάτιον καί ἕνα προϊστορικόν πήλινον ἀγγεῖον, ἅπαντα ἐκθέματα τοῦ μουσείου.

 

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.