ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 8 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΞΥΛΟΧΤΙΣΤΑΙ

Δεκάδας ἐτῶν ἐχρειάσθη ἡ Φύσις διά νά «ἀναστήσῃ» τά πεῦκα τοῦ δάσους πρό τοῦ Σχολείου τῆς Χωροφυλακῆς, καί μόνον ὀλίγας ὥρας τό χέρι τοῦ ἀνθρώπου, βοηθούμενον ἀπό τούς μηχανικούς ἐκσκαφεῖς διά νά τά ἐκριζώσῃ καί νά τά καταρρίψῃ νεκρά. Τό ἐπιχείρημα τῆς διαπλατύνσεως τῆς λεωφόρου Μεσογείων δέν εἶναι ἀρκετόν, διά νά δικαιολογήσῃ τήν ἀνηλεῆ σφαγήν 300 ὅλων πεύκων!… Εἰς τά πολιτισμένα κράτη, ὅπου γίνεται τό πᾶν, διά τήν διάσωσιν ἑνός καί μόνον δένδρου, παρομοία σφαγή θά ἐπροκάλει ἀληθινήν ἐπανάστασιν. Εἰς τόν τόπον μας, ὅμως ἡ καταστροφή εἶναι τό σύνθημα τῶν φαυλοκρατῶν καί ὁ Ἀθηναῖος, ὁ μόνος μή νοικοκύρης εἰς τήν πόλιν του –οὐδέποτε ἐρωτώμενος ἀπό τούς πραγματικούς… ξυλοχτίστας, πού τόν κυβερνοῦν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΠ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ

Ἐξ ἀφορμῆς δημοσιευμάτων πρωινῶν ἔφημερίδων ὅτι ὁ Ἀρχηγός τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν εἰς συνέντευξίν του, εἰς τουρκικήν ἐφημερίδα, ἐδήλωσε δῆθεν ὅτι «ἦτο σφάλμα ἡ συμμετοχή τῆς Ἑλλάδος εἰς τούς Βαλκανικούς πολέμους τοῦ 1912», ὁ Ραδιοφων. Σταθμός μετέδωσεν τήν ἑξῆς διάψευσιν τοῦ κ. Μαρκεζίνη: «Οὐδέποτε ἐδήλωσα, ὅτι ἤμην ἐναντίον τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἑλλάδος, εἰς τόν Βαλκανικόν πόλεμον καί ὑπέρ τῆς παραμονῆς μας ὡς οὐδετέρων. Θά ἦτο πολύ εὐκολώτερον νά μοῦ ἀποδώσουν μεγαλοϊδεατισμόν, παρά μικροϊδεατισμόν».

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.