Δευτέρα, 8 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΦΗΡΗΜΑΔΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

«Τήν παρελθοῦσα νύκτα, ἄγνωστοι μεταβάντες δι’ αὐτοκινήτου, προφανῶς φορτηγοῦ, εἰς τό παρά τίς Τζιτζιφιές αὐγοπωλεῖον τοῦ Χ. Π., παρεβίασαν τό κινητόν κλεῖθρον καί ἀφῄρεσαν 4.500 αὐγά καί 1.400 δρχ. πού ἀνεῦρον εἰς τό ταμεῖον. Οἱ δρᾶσται ἐλησμόνησαν εἰς τό αὐγοπωλεῖον τό ἀντικλεῖδι πού ἐχρησιμοποίησαν». Διά νά κατορθώσουν νά φορτώσουν τόσα χιλιάδας αὐγά εἰς φορτηγόν αὐτοκίνητον, σημαίνει ὅτι ἡ ἐγχείρησις τοῦ αὐγοπωλείου ἦτο τελεία. Τό ὅτι δέ ἐλησμόνησαν εἰς τό κατάστημα τά ἐργαλεῖά τους, δέν εἶναι τίποτε: Μερικοί χειρουργοί, καί μάλιστα ἀπό τούς καλλιτέρους, συμβαίνει ἐνίοτε, νά ξεχνοῦν τά ἐργαλεῖα των εἰς τήν κοιλίαν τοῦ ἀρρώστου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Χθές ὁ κ. Πρωθυπουργός ἔθεσε τόν θεμέλιον λίθον τοῦ ἐργοστασίου ἀλουμινίου παρά τήν θέσιν τῆς παραλίας Ἄσπρα Σπίτια τοῦ Διστόμου. Εἰς τήν τελετήν παρίσταντο οἱ Ὑπουργοί Συντονισμοῦ, Βιομηχανίας, Γεωργίας, ὁ Διοικητής τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης καί τῶν ἄλλων Τραπεζῶν, καθώς καί ἄλλοι κυβερνητικοί καί οἰκονομικοί παράγοντες τῆς χώρας. Τό ἐργοστάσιον, ὡς γνωστόν, ἀνεγείρεται ὑπό τοῦ Γαλλικοῦ Οἴκου Πεσσινέ, τοῦ Ἀμερικανικοῦ Οἴκου Ρέϊγκαλτς, τοῦ μεγαλοεφοπλιστοῦ Νιάρχου, τοῦ Ο.Β.Α. καί τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. Τό ἐργοστάσιον παραγωγῆς ἀλουμίνας καί ἀλουμινίου θά χρησιμοποιῇ ὡς πρώτην ὕλην τούς ἑλληνικούς βωξίτας.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ