Δευτέρα, 7 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η «ΠΡΑΒΔΑ»

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 50ετηρίδος ἀπό τῆς ἐκδόσεως τῆς “Πράβδα” ἡ Σοβιετική Κυβέρνησις ἀπένειμε περί τά 2.000 παράσημα καί μετάλλια εἰς τούς Σοβιετικούς δημοσιογράφους καί ἐργάτας Τύπου. Ἐκ τούτων, ὁ ἀρχιεργάτης τῆς “Πράβδα” ἔλαβε τόν τιμητικόν τίτλον τοῦ “Ἥρωος τῆς ἐργασίας”».Ὑποθέτομεν, ὅτι καί ὁ ἀρχισυντάκτης θά ἔλαβε τόν τιμητικόν τίτλον τοῦ Ἥρωος τοῦ… Ψεύδους· διότι «Πράβδα», ὡς γνωστόν, σημαίνει, ἀτυχῶς, «Ἀλήθεια»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Ἤρχισαν τήν 10ην π.μ. παρουσίᾳ τοῦ Διαδόχου, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Γερουσίας, αἱ ἐργασίαι τοῦ Συνεδρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ τμήματος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κινήσεως. Εἰς τήν ἐναρκτήριον συνεδρίασιν παρέστησαν ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Τοσίτσας, ὁ ἀρχηγός τῶν Φιλελευθέρων κ. Σ. Βενιζέλος, ὁ κ. ὑπ. Παιδείας καί ὁ πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κινήσεως κ. Μωρίς Φώρ. Κατά τήν ἀπογευματινήν συνεδρίασιν, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, θά προβοῦν εἰς εἰσηγήσεις ὁ καθηγητής κ. Σπ. Καλογερόπουλος-Στρατῆς, ὁ πρώην ὑπουργός κ. Λέων Μάκκας καί ὁ ὑποδιοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κ. Ι. Πεσμαζόγλου.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ