ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Δευτέρα, 7 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η «ΠΡΑΒΔΑ»

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 50ετηρίδος ἀπό τῆς ἐκδόσεως τῆς “Πράβδα” ἡ Σοβιετική Κυβέρνησις ἀπένειμε περί τά 2.000 παράσημα καί μετάλλια εἰς τούς Σοβιετικούς δημοσιογράφους καί ἐργάτας Τύπου. Ἐκ τούτων, ὁ ἀρχιεργάτης τῆς “Πράβδα” ἔλαβε τόν τιμητικόν τίτλον τοῦ “Ἥρωος τῆς ἐργασίας”».Ὑποθέτομεν, ὅτι καί ὁ ἀρχισυντάκτης θά ἔλαβε τόν τιμητικόν τίτλον τοῦ Ἥρωος τοῦ… Ψεύδους· διότι «Πράβδα», ὡς γνωστόν, σημαίνει, ἀτυχῶς, «Ἀλήθεια»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Ἤρχισαν τήν 10ην π.μ. παρουσίᾳ τοῦ Διαδόχου, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Γερουσίας, αἱ ἐργασίαι τοῦ Συνεδρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ τμήματος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κινήσεως. Εἰς τήν ἐναρκτήριον συνεδρίασιν παρέστησαν ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Τοσίτσας, ὁ ἀρχηγός τῶν Φιλελευθέρων κ. Σ. Βενιζέλος, ὁ κ. ὑπ. Παιδείας καί ὁ πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κινήσεως κ. Μωρίς Φώρ. Κατά τήν ἀπογευματινήν συνεδρίασιν, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, θά προβοῦν εἰς εἰσηγήσεις ὁ καθηγητής κ. Σπ. Καλογερόπουλος-Στρατῆς, ὁ πρώην ὑπουργός κ. Λέων Μάκκας καί ὁ ὑποδιοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κ. Ι. Πεσμαζόγλου.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ