ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 7 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η «ΠΡΑΒΔΑ»

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 50ετηρίδος ἀπό τῆς ἐκδόσεως τῆς “Πράβδα” ἡ Σοβιετική Κυβέρνησις ἀπένειμε περί τά 2.000 παράσημα καί μετάλλια εἰς τούς Σοβιετικούς δημοσιογράφους καί ἐργάτας Τύπου. Ἐκ τούτων, ὁ ἀρχιεργάτης τῆς “Πράβδα” ἔλαβε τόν τιμητικόν τίτλον τοῦ “Ἥρωος τῆς ἐργασίας”».Ὑποθέτομεν, ὅτι καί ὁ ἀρχισυντάκτης θά ἔλαβε τόν τιμητικόν τίτλον τοῦ Ἥρωος τοῦ… Ψεύδους· διότι «Πράβδα», ὡς γνωστόν, σημαίνει, ἀτυχῶς, «Ἀλήθεια»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Ἤρχισαν τήν 10ην π.μ. παρουσίᾳ τοῦ Διαδόχου, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Γερουσίας, αἱ ἐργασίαι τοῦ Συνεδρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ τμήματος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κινήσεως. Εἰς τήν ἐναρκτήριον συνεδρίασιν παρέστησαν ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Τοσίτσας, ὁ ἀρχηγός τῶν Φιλελευθέρων κ. Σ. Βενιζέλος, ὁ κ. ὑπ. Παιδείας καί ὁ πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κινήσεως κ. Μωρίς Φώρ. Κατά τήν ἀπογευματινήν συνεδρίασιν, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, θά προβοῦν εἰς εἰσηγήσεις ὁ καθηγητής κ. Σπ. Καλογερόπουλος-Στρατῆς, ὁ πρώην ὑπουργός κ. Λέων Μάκκας καί ὁ ὑποδιοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κ. Ι. Πεσμαζόγλου.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ