Δευτέρα, 7 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η «ΠΡΑΒΔΑ»

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 50ετηρίδος ἀπό τῆς ἐκδόσεως τῆς “Πράβδα” ἡ Σοβιετική Κυβέρνησις ἀπένειμε περί τά 2.000 παράσημα καί μετάλλια εἰς τούς Σοβιετικούς δημοσιογράφους καί ἐργάτας Τύπου. Ἐκ τούτων, ὁ ἀρχιεργάτης τῆς “Πράβδα” ἔλαβε τόν τιμητικόν τίτλον τοῦ “Ἥρωος τῆς ἐργασίας”».Ὑποθέτομεν, ὅτι καί ὁ ἀρχισυντάκτης θά ἔλαβε τόν τιμητικόν τίτλον τοῦ Ἥρωος τοῦ… Ψεύδους· διότι «Πράβδα», ὡς γνωστόν, σημαίνει, ἀτυχῶς, «Ἀλήθεια»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Ἤρχισαν τήν 10ην π.μ. παρουσίᾳ τοῦ Διαδόχου, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Γερουσίας, αἱ ἐργασίαι τοῦ Συνεδρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ τμήματος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κινήσεως. Εἰς τήν ἐναρκτήριον συνεδρίασιν παρέστησαν ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Τοσίτσας, ὁ ἀρχηγός τῶν Φιλελευθέρων κ. Σ. Βενιζέλος, ὁ κ. ὑπ. Παιδείας καί ὁ πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κινήσεως κ. Μωρίς Φώρ. Κατά τήν ἀπογευματινήν συνεδρίασιν, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, θά προβοῦν εἰς εἰσηγήσεις ὁ καθηγητής κ. Σπ. Καλογερόπουλος-Στρατῆς, ὁ πρώην ὑπουργός κ. Λέων Μάκκας καί ὁ ὑποδιοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κ. Ι. Πεσμαζόγλου.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923