Δευτέρα, 7 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η «ΠΡΑΒΔΑ»

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 50ετηρίδος ἀπό τῆς ἐκδόσεως τῆς “Πράβδα” ἡ Σοβιετική Κυβέρνησις ἀπένειμε περί τά 2.000 παράσημα καί μετάλλια εἰς τούς Σοβιετικούς δημοσιογράφους καί ἐργάτας Τύπου. Ἐκ τούτων, ὁ ἀρχιεργάτης τῆς “Πράβδα” ἔλαβε τόν τιμητικόν τίτλον τοῦ “Ἥρωος τῆς ἐργασίας”».Ὑποθέτομεν, ὅτι καί ὁ ἀρχισυντάκτης θά ἔλαβε τόν τιμητικόν τίτλον τοῦ Ἥρωος τοῦ… Ψεύδους· διότι «Πράβδα», ὡς γνωστόν, σημαίνει, ἀτυχῶς, «Ἀλήθεια»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Ἤρχισαν τήν 10ην π.μ. παρουσίᾳ τοῦ Διαδόχου, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Γερουσίας, αἱ ἐργασίαι τοῦ Συνεδρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ τμήματος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κινήσεως. Εἰς τήν ἐναρκτήριον συνεδρίασιν παρέστησαν ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Τοσίτσας, ὁ ἀρχηγός τῶν Φιλελευθέρων κ. Σ. Βενιζέλος, ὁ κ. ὑπ. Παιδείας καί ὁ πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κινήσεως κ. Μωρίς Φώρ. Κατά τήν ἀπογευματινήν συνεδρίασιν, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, θά προβοῦν εἰς εἰσηγήσεις ὁ καθηγητής κ. Σπ. Καλογερόπουλος-Στρατῆς, ὁ πρώην ὑπουργός κ. Λέων Μάκκας καί ὁ ὑποδιοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κ. Ι. Πεσμαζόγλου.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.