ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 7 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΛΥΣΙΣ

«Ὁ ὁδηγός αὐτοκινήτου Τζών Οὐέλτς εἰδοποίησε τήν ἀστυνομίαν ὅτι ἡ σύζυγός του, ἡλικίας 36 ἐτῶν, ἐξηφανίσθη ἀπό τῆς παρελθούσης Παρασκευῆς, ἐγκαταλείψασα αὐτόν μέ τά ἕνδεκα τέκνα των, τά ὁποῖα βασανίζουν τόν πατέρα μέ τό ἐρώτημα: “Πότε ἔρχεται ἡ μητέρα;…” Ἴσως μέ τάς σχολικάς διακοπάς νά ἔπαθε ὑπερκόπωσι, ἀσχολουμένη ὅλη τήν ἡμέρα μέ τά παιδιά, χωρίς τήν εὐκαιρίαν ν’ ἀναπαυθῇ. Ἄν γυρίσῃ, εἶμαι βέβαιος, ὅτι ὅλα θά διορθωθοῦν». Ἀσφαλῶς! Ἀλλά ἡ ἁπλουστέρα λύσις διά τήν μητέρα αὐτήν τῶν ἕνδεκα παιδιῶν θά ἦτο μία καλή ὑπηρέτρια. Δυστυχῶς, ὅμως, εἰς τήν Ἀγγλίαν δέν ὑπάρχουν ὑπηρέτριαι. Ἔχουν γίνει ὅλαι φίλαι λόρδων καί ὑπουργῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΕΟΡΤΗ «ΤΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ»

Χιλιάδες λαοῦ παρέστησαν προχθές τήν ἑσπέραν εἰς τήν ἑορτήν τῶν «συρματοπλεγμάτων», ἡ ὁποία ὀργανοῦται ὑπό τῆς ἑνώσεως τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Λευκωσίας. Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ αὐτῇ, ὡμίλησεν ὁ ἀγωνιστής βουλευτής κ. Νικόλαος Κόσης, ὁ ὁποῖος ἐκάλεσε τούς Τούρκους νά παύσουν ἀπειλοῦντες τούς Ἕλληνας. Ὁ κ. Κόσης προσέθεσεν, ὅτι ὁ Κυπριακός λαός ἔχει ἀναφαίρετον δικαίωμα νά ἀποφασίσῃ ἐπί τῶν πεπρωμένων του. Χθές, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἑορτῆς αὐτῆς, θά προβληθῇ διά τοῦ συστήματος «Ἦχος καί Φῶς» τό ἔργον «Σύ πού ἐφονεύθης διά τό φῶς».

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923