Δευτέρα, 6 Ἀπριλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΛΥΚΟΙ

«Ἀγέλαι πειναλέων λύκων ἔχουν φθάσει εἰς ἀπόστασιν ὀλίγων δεκάδων χιλιομέτρων ἀπό τῆς Ρώμης, διά πρώτην φοράν ἀπό 10 ἐτῶν. Οἱ λύκοι πού κατέρχονται κατ’ ἀγέλας ἐκ τῶν ὀρέων ἐπιτίθενται ἐναντίον ποιμνίων καί σπείρουν τόν τρόμον εἰς ὁλόκληρον τήν περιοχήν». Δεδομένου, ὅμως, ὅτι οἱ λύκοι τῆς Τοσκάνης, ὁσονδήποτε καί ἄν ἐρεζιλεύθησαν ἐν Ἑλλάδι ἐπί «κορόιδου Μουσσολίνι!…», θεωροῦνται ἥρωες τῆς Ἰταλίας, θά ἔπρεπεν οἱ ἀδελφοί Ἰταλοί νά εἶναι κάπως συνηθισμένοι εἰς τάς ἐπιδρομάς τῶν θηρίων αὐτῶν! Ἄλλως τε, φυσικόν ἦτο οἱ πειναλέοι λύκοι νά φθάσουν τήν περίφημον λύκαιναν, πού ἄρχει τῆς πόλεως τοῦ Ρωμύλου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ
ΤΟΥ «ΜΟΝ ΠΑΡΝΕΣ»

Ὑπό τοῦ βουλευτοῦ τῆς Ε. Κ. κ. Βασιλάτου, κατετέθη εἰς τήν Βουλήν ἐρώτησις, διά τῆς ὁποίας ἐρωτᾶται ποῖα μέτρα πρόκειται νά λάβῃ ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργός, κατόπιν τῆς πληροφορίας, ὅτι ὁ ὑπεύθυνος τοῦ σκανδάλου τοῦ «Μον Παρνές», τό ὁποῖον ἐστοίχισεν 140 ἑκατ. δραχμ. καί ἀπέληξεν εἰς τερατούργημα οἰκοδομήματος, ζητεῖ ἤδη νά ἐπιβραβευθῇ καί διά τῆς ἐκλογῆς του ὡς καθηγητοῦ τοῦ Πολυτεχνείου.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ