Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΛΗΣΤΩΝ

Τουρκική ἀκταιωρός συνέλαβεν εἰς τά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου, τόν ἁλιέα Σ. Τ. καί τόν ὡδήγησε εἰς τό τουρκικόν ἔδαφος. Καί πῶς μέν αἱ Τουρκικαί ἀκταιωροί καί φυλακίδες εὑρίσκονται πάντοτε εἰς τά ἑλληνικά ὕδατα, χωρίς νά συναντοῦν τήν ἐλαχίστην ἑλληνικήν ἀντίδρασιν, αὐτό τό ξεύρουν μόνον τό Ἐπιτελεῖον καί ἡ Κυβέρνησις. Ἐκεῖνο, ὅμως, πού ξεύρει καί βλέπει ὁ ἑλληνικός λαός, εἶναι ἡ συνεχιζομένη ὑβριστική ἀσυδοσία τῶν Τούρκων, τήν ὁποίαν πληρώνουν οἱ ἁλιεῖς μας εἰς τό Αἰγαῖον καί τόν Ἕβρον, μέ δεινοπαθήματα εἰς τά τουρκικά μπουντρούμια καί μέ ἀπώλειαν τῆς ληστευομένης περιουσίας των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΧΑΡΑΞΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

Ὑπό τῆς δασικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ἐνεκρίθησαν αἱ μελέται, διά τήν χάραξιν τῆς δασικῆς ὁδοῦ μεταξύ Σαμαρίνης-Σκόδρας τῆς περιοχῆς Γρεβενῶν, μήκους 2.593 μέτρων, τῆς ὁδοῦ Κερασοχωρίου-Μαράνθου Εὐρυτανίας, μήκους 6.274 μέτρων, τῆς ὁδοῦ Σκοτωμένοι-Ἄνω Χώρα τῆς περιοχῆς Ναυπακτίας, μήκους 5.765 μέτρων καί τῆς ὁδοῦ Ταμπούρι Μαυραναίων-Γέφυρα Ζιάκα Γρεβενῶν, μήκους 4.600 μέτρων.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;