ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΛΗΣΤΩΝ

Τουρκική ἀκταιωρός συνέλαβεν εἰς τά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου, τόν ἁλιέα Σ. Τ. καί τόν ὡδήγησε εἰς τό τουρκικόν ἔδαφος. Καί πῶς μέν αἱ Τουρκικαί ἀκταιωροί καί φυλακίδες εὑρίσκονται πάντοτε εἰς τά ἑλληνικά ὕδατα, χωρίς νά συναντοῦν τήν ἐλαχίστην ἑλληνικήν ἀντίδρασιν, αὐτό τό ξεύρουν μόνον τό Ἐπιτελεῖον καί ἡ Κυβέρνησις. Ἐκεῖνο, ὅμως, πού ξεύρει καί βλέπει ὁ ἑλληνικός λαός, εἶναι ἡ συνεχιζομένη ὑβριστική ἀσυδοσία τῶν Τούρκων, τήν ὁποίαν πληρώνουν οἱ ἁλιεῖς μας εἰς τό Αἰγαῖον καί τόν Ἕβρον, μέ δεινοπαθήματα εἰς τά τουρκικά μπουντρούμια καί μέ ἀπώλειαν τῆς ληστευομένης περιουσίας των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΧΑΡΑΞΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

Ὑπό τῆς δασικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ἐνεκρίθησαν αἱ μελέται, διά τήν χάραξιν τῆς δασικῆς ὁδοῦ μεταξύ Σαμαρίνης-Σκόδρας τῆς περιοχῆς Γρεβενῶν, μήκους 2.593 μέτρων, τῆς ὁδοῦ Κερασοχωρίου-Μαράνθου Εὐρυτανίας, μήκους 6.274 μέτρων, τῆς ὁδοῦ Σκοτωμένοι-Ἄνω Χώρα τῆς περιοχῆς Ναυπακτίας, μήκους 5.765 μέτρων καί τῆς ὁδοῦ Ταμπούρι Μαυραναίων-Γέφυρα Ζιάκα Γρεβενῶν, μήκους 4.600 μέτρων.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ