Δευτέρα, 5 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΖΟΥΛΟΥΛΑΝΔΗ

«Ὁ δρ Τζών Μπένετ, ἰατρός καί ἱεραπόστολος ἐπιστρέψας προσφάτως ἐκ Ζουλουλάνδης τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς, ἐδήλωσεν ὅτι πολλοί ἐκ τῶν ἀσθενῶν Ζουλού, τούς ὁποίους ἐθεράπευεν ἀπέθνῃσκον διότι ἐγκατέλειπον τό νοσοκομεῖον καί κατέφευγον εἰς μαύρους μάγους». Εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀντιθέτως, ἀποθνῄσκουν πολλοί ἀσθενεῖς, διότι… δέν τούς δέχονται τά νοσοκομεῖα! Καί, δυστυχῶς, δέν ὑπάρχουν κἄν ἐδῶ μαῦροι μάγοι, ὅπως εἰς τούς Ζουλού, ὥστε νά δοκιμάσουν οἱ ἀσθενεῖς αὐτοί μίαν τελευταίαν θεραπείαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΝΟΤΙΟΣΛΑΥΪΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
ΤΟΝ Ε.Ε.Σ.

Ὁ ἐνταῦθα πρεσβευτής τῆς Νοτιοσλαυΐας κ. Π. Ντάπτσεβιτς ἐπεσκέφθη εἰς τά γραφεῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ τόν Πρόεδρον αὐτοῦ κ. Κ. Γεωργακόπουλον καί διεβίβασε τάς εὐχαριστίας τῆς Κυβερνήσεώς του διά τήν πολύτιμον βοήθειαν τοῦ Ε.Ε.Σ. πρός τούς σεισμοπαθεῖς τῶν Σκοπίων, διά τῆς λειτουργίας ἐκεῖ τοῦ ἐκ 50 κλινῶν φορητοῦ νοσοκομείου, τό ὁποῖον ἀπό τῆς παρελθούσης ἤδη ἑβδομάδος ἐστήθη καί λειτουργεῖ.

Απόψεις

Νέα μαύρη κηλῖδα διαφθορᾶς γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ κ. Σημίτη

Εφημερίς Εστία
Ταυτίζεται μέ τό μαῦρο χρῆμα ὁ χῶρος – Εἰσαγγελική πρότασις-σόκ γιά τήν καταδίκη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Γιάννου Παπαντωνίου γιά ξέπλυμα 2,5 ἑκατ. εὐρώ – Τό ὄνομά του προστίθεται στήν λίστα μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν Ἄκη Τσοχατζόπουλου καί Τάσου Μαντέλη καί τίς καταγγελίες Τσουκάτου γιά 1 ἑκατ. μάρκα τῆς Siemens στά κομματικά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ

Περισσότερο βούτυρο

Μανώλης Κοττάκης
Ακούγοντας τόν κύριο Πρωθυπουργό νά περιγράφει στό CNN σέ ἄψογα ἀγγλικά τήν πολιτική του γιά τίς ἐργασιακές σχέσεις ἔριξα μιά ματιά στήν βιβλιοθήκη μου.

Ὑπεδέχθησαν τόν Μπελέρη στό Μαξίμου οἱ πολέμιοι τῆς ὑποψηφιότητός του

Εφημερίς Εστία
Ο Φρέντη Μπελέρης ἔφθασε χθές τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα, πρῶτο σταθμό τοῦ ταξιδιοῦ πρός τό Στρασβοῦργο, ὅπου θά ὁρκισθεῖ εὐρωβουλευτής.

Ἡ παράνοια τῆς ὁπλοκατοχῆς καί οἱ συνέπειες…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Τράμπ ἀλλάζει τό σκηνικό».

Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ