ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 5 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΖΟΥΛΟΥΛΑΝΔΗ

«Ὁ δρ Τζών Μπένετ, ἰατρός καί ἱεραπόστολος ἐπιστρέψας προσφάτως ἐκ Ζουλουλάνδης τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς, ἐδήλωσεν ὅτι πολλοί ἐκ τῶν ἀσθενῶν Ζουλού, τούς ὁποίους ἐθεράπευεν ἀπέθνῃσκον διότι ἐγκατέλειπον τό νοσοκομεῖον καί κατέφευγον εἰς μαύρους μάγους». Εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀντιθέτως, ἀποθνῄσκουν πολλοί ἀσθενεῖς, διότι… δέν τούς δέχονται τά νοσοκομεῖα! Καί, δυστυχῶς, δέν ὑπάρχουν κἄν ἐδῶ μαῦροι μάγοι, ὅπως εἰς τούς Ζουλού, ὥστε νά δοκιμάσουν οἱ ἀσθενεῖς αὐτοί μίαν τελευταίαν θεραπείαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΝΟΤΙΟΣΛΑΥΪΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
ΤΟΝ Ε.Ε.Σ.

Ὁ ἐνταῦθα πρεσβευτής τῆς Νοτιοσλαυΐας κ. Π. Ντάπτσεβιτς ἐπεσκέφθη εἰς τά γραφεῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ τόν Πρόεδρον αὐτοῦ κ. Κ. Γεωργακόπουλον καί διεβίβασε τάς εὐχαριστίας τῆς Κυβερνήσεώς του διά τήν πολύτιμον βοήθειαν τοῦ Ε.Ε.Σ. πρός τούς σεισμοπαθεῖς τῶν Σκοπίων, διά τῆς λειτουργίας ἐκεῖ τοῦ ἐκ 50 κλινῶν φορητοῦ νοσοκομείου, τό ὁποῖον ἀπό τῆς παρελθούσης ἤδη ἑβδομάδος ἐστήθη καί λειτουργεῖ.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ