Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ!

Εἶναι τόσον τερατώδη ὅσα μᾶς καταγγέλλονται ἀπό τήν Ἤπειρον, ὥστε νά καταντοῦν ἀληθῶς ἀπίστευτα. Ἀπό τό καθωρισμένον, ἐκ τοῦ σχολικοῦ προγράμματος, προσωπικόν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως τῆς Θ΄ Ἐκπαιδευτικῆς Περιφέρειας, ἐλλείπουν ἑκατόν σαράντα πέντε καθηγηταί, ἐκ τῶν ὁποίων 72 φυσικοί καί φιλόλογοι. Ὡς πρός τά σχολικά κτίρια εὑρίσκονται εἰς τοιαύτην κατάστασιν ὥστε μία τάξις ἑνός γυμνασίου Ἠπειρωτικῆς κωμοπόλεως νά στεγάζεται εἰς ἕνα σαμαράδικο. Καλλίτερος, βεβαίως, συμβολισμός διά τήν Ἑλληνικήν Παιδείαν, δέν θά ἠμποροῦσε νά ὑπάρξῃ. Μέ μόνην διαφοράν, ὅτι δέν θά ἔπρεπε νά εἶναι οἱ μαθηταί, οἱ στεγαζόμενοι εἰς τό σαμαράδικον, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι, πού ἔφεραν τήν Ἑλληνικήν Παιδείαν εἰς αὐτά τά χάλια. Ἦσαν δυστυχῶς ξεσαμάρωτοι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΡΩΣΣΩΝ ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΩΝ
ΜΟΣΧΑ

Ὁ κ. Κροῦστσεφ, ὁ ὁποῖος παρευρέθη εἰς τήν δεξίωσιν, ἡ ὁποία ἠκολούθησε τούς γάμους τῶν κοσμοναυτῶν Βαλεντίνας Τερέσκοβα καί Νικολάγιεφ, ἐδήλωσε πρός τούς νεόνυμφους, ὅτι ἄν ἀποκτήσουν τέκνον, τοῦτο δέν θά αἰσθανθῇ τήν ἔλλειψιν δώρων. Ὁ Σοβιετικός ἡγέτης ἐτραγούδησεν ἐπίσης ἀπό κοινοῦ μέ τήν χορωδίαν σύγχρονον ἆσμα, γνωστόν ὡς «ἡ εἰρηνική συνύπαρξις» καθώς καί ἕτερον ἆσμα τιτλοφορούμενον «θέλουν οἱ Ρῶσσοι τόν πόλεμον;» Ὁ κ. Κροῦστσεφ ἐξετέλεσε καθήκοντα θετοῦ πατρός τῆς Τερέσκοβα, δεδομένου ὅτι ὁ πραγματικός πατήρ της ἐφονεύθη κατά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις