Δευτέρα, 4 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ

Ἔπραξεν ἄριστα ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός ν’ ἀποστείλῃ βοήθειαν εἰς τήν καταστραφεῖσαν ὑπό τῶν σεισμῶν πόλιν Βάρκα τῆς Λιβύης. Καί τοῦτο, ὄχι μόνον διά λόγους ἀνθρωπιστικούς, ἀλλά καί διότι εἰς τήν Λιβύην ζοῦν ἀρκεταί χιλιάδες Ἑλλήνων, ὑπό τήν θετικήν προστασίαν τῆς κυβερνήσεως τῆς χώρας· ἔχουν δέ ἀναλάβει καί Ἕλληνες τεχνικοί μεγάλης ἐκτάσεως ἔργα, ἐνῷ, ἐκ παραλλήλου, καί οἱ Ἕλληνες σπογγαλιεῖς τυγχάνουν φιλικῆς συμπεριφορᾶς. Ἔπρεπε, λοιπόν, καί εὐρύτερον ἡ Ἑλλάς νά ἐκδηλώσῃ τήν συμπάθειάν της καί ὄχι μόνον διά τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἐφ’ ὅσον τόσοι λόγοι συνέτρεχαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΤΩΝ «ΣΠΙΤΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.–

Ἀφίκετο σήμερον τήν πρωίαν, σιδηροδρομικῶς, εἰς Θεσσαλονίκην ἡ Βασίλισσα, ἡ ὁποία μετέβη ἀμέσως καί παρέστη εἰς τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ 13ου συνεδρίου τῶν διευθυντῶν τομέων τῶν «Σπιτιῶν τοῦ Παιδιοῦ», «Ὁμάδων βοηθείας ὑπαίθρου» καί «Ἀστικῶν Κέντρων» τῆς Βασιλικῆς Προνοίας. Ἡ Βασίλισσα θά παραμείνῃ ἐνταῦθα ἐπί διήμερον.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ