ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ

Ἔπραξεν ἄριστα ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός ν’ ἀποστείλῃ βοήθειαν εἰς τήν καταστραφεῖσαν ὑπό τῶν σεισμῶν πόλιν Βάρκα τῆς Λιβύης. Καί τοῦτο, ὄχι μόνον διά λόγους ἀνθρωπιστικούς, ἀλλά καί διότι εἰς τήν Λιβύην ζοῦν ἀρκεταί χιλιάδες Ἑλλήνων, ὑπό τήν θετικήν προστασίαν τῆς κυβερνήσεως τῆς χώρας· ἔχουν δέ ἀναλάβει καί Ἕλληνες τεχνικοί μεγάλης ἐκτάσεως ἔργα, ἐνῷ, ἐκ παραλλήλου, καί οἱ Ἕλληνες σπογγαλιεῖς τυγχάνουν φιλικῆς συμπεριφορᾶς. Ἔπρεπε, λοιπόν, καί εὐρύτερον ἡ Ἑλλάς νά ἐκδηλώσῃ τήν συμπάθειάν της καί ὄχι μόνον διά τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἐφ’ ὅσον τόσοι λόγοι συνέτρεχαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΤΩΝ «ΣΠΙΤΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.–

Ἀφίκετο σήμερον τήν πρωίαν, σιδηροδρομικῶς, εἰς Θεσσαλονίκην ἡ Βασίλισσα, ἡ ὁποία μετέβη ἀμέσως καί παρέστη εἰς τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ 13ου συνεδρίου τῶν διευθυντῶν τομέων τῶν «Σπιτιῶν τοῦ Παιδιοῦ», «Ὁμάδων βοηθείας ὑπαίθρου» καί «Ἀστικῶν Κέντρων» τῆς Βασιλικῆς Προνοίας. Ἡ Βασίλισσα θά παραμείνῃ ἐνταῦθα ἐπί διήμερον.

Απόψεις

Τό ρῆμα «μοιράζομαι» χρησιμοποίησε ὁ Ἐρντογάν γιά τό Αἰγαῖο!

Εφημερίς Εστία
Μετά τίς ἀλλεπάλληλες ΝΟΤΑΜ διχοτομήσεως τοῦ Ἀρχιπελάγους γιά ἐπιχειρήσεις ἐρεύνης καί διασώσεως καί τήν ἔγερση μειονοτικοῦ ζητήματος γιά Θράκη καί Δωδεκάνησα, νέο κτύπημα ἀπό τήν Ἄγκυρα! – Παραμονές τῆς 7ης Δεκεμβρίου

Τί ξέρει ὁ κύριος Σαμαρᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ μιά παλαιά κλασσική τακτική τοῦ ΠΑΣΟΚ προσέφυγαν ὁρισμένα κορυφαῖα στελέχη τοῦ Mεγάρου Μαξίμου, προκειμένου νά ὑποβαθμίσουν τίς παρεμβάσεις τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιά τά ἑλληνοτουρκικά, τό Κυπριακό καί τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν: ἀπεφάσισαν νά ἐμφανίσουν τόν Μεσσήνιο ὡς μέρος ἑνός πολιτικοῦ σκέτς μέ τόν ἴδιο στόν ρόλο τοῦ …«πολιτικοῦ καραγκιόζη».

Ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας τό 2024 προβλέπουν Στουρνάρας καί ΟΟΣΑ

Εφημερίς Εστία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας μετά τό ἰσχυρό rebound ἀναμένει γιά τό 2024 ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐνῷ ἀντίστοιχες εἶναι καί οἱ προβλέψεις τοῦ ΟΟΣΑ στήν ἑξαμηνιαία ἔκθεσή του.

Γιά ὅλα ὑπάρχει μία πρώτη φορά

Δημήτρης Καπράνος
Νά, πού ἦλθε ἡ πρώτη φορά νά κάνω μαγνητική τομογραφία. «Ἐγώ σ’ αὐτό τόν σωλῆνα δέν μπαίνω» εἶπα κατηγορηματικά, παρά τό ὅτι ἡ μέση μου μέ τυραννοῦσε κανά-δυό βδομάδες. Κι ἔτσι, βάλθηκαν ὅλοι νά μοῦ βροῦν «ἀνοιχτό» τομογράφο. Τόν βρήκαμε στήν Λεωφόρο Κηφισιᾶς στήν «Euromedica».

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ