Δευτέρα, 4 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ

Ἔπραξεν ἄριστα ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός ν’ ἀποστείλῃ βοήθειαν εἰς τήν καταστραφεῖσαν ὑπό τῶν σεισμῶν πόλιν Βάρκα τῆς Λιβύης. Καί τοῦτο, ὄχι μόνον διά λόγους ἀνθρωπιστικούς, ἀλλά καί διότι εἰς τήν Λιβύην ζοῦν ἀρκεταί χιλιάδες Ἑλλήνων, ὑπό τήν θετικήν προστασίαν τῆς κυβερνήσεως τῆς χώρας· ἔχουν δέ ἀναλάβει καί Ἕλληνες τεχνικοί μεγάλης ἐκτάσεως ἔργα, ἐνῷ, ἐκ παραλλήλου, καί οἱ Ἕλληνες σπογγαλιεῖς τυγχάνουν φιλικῆς συμπεριφορᾶς. Ἔπρεπε, λοιπόν, καί εὐρύτερον ἡ Ἑλλάς νά ἐκδηλώσῃ τήν συμπάθειάν της καί ὄχι μόνον διά τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἐφ’ ὅσον τόσοι λόγοι συνέτρεχαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΤΩΝ «ΣΠΙΤΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.–

Ἀφίκετο σήμερον τήν πρωίαν, σιδηροδρομικῶς, εἰς Θεσσαλονίκην ἡ Βασίλισσα, ἡ ὁποία μετέβη ἀμέσως καί παρέστη εἰς τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ 13ου συνεδρίου τῶν διευθυντῶν τομέων τῶν «Σπιτιῶν τοῦ Παιδιοῦ», «Ὁμάδων βοηθείας ὑπαίθρου» καί «Ἀστικῶν Κέντρων» τῆς Βασιλικῆς Προνοίας. Ἡ Βασίλισσα θά παραμείνῃ ἐνταῦθα ἐπί διήμερον.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ