ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

«Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Νοτιοσλαυϊκῆς Κυβερνήσεως ὑπεγράμμισε, κατά τήν ἑβδομαδιαίαν συνέντευξίν του, ὅτι αἱ ἐργασίαι τῆς μικτῆς Ἑλληνοτιοσλαυϊκῆς ἐπιτροπῆς, πού συνῆλθεν εἰς Ἀθήνας, διεξήχθησαν ἐντός ἐποικοδομητικῆς ἀτμόσφαιρας καί ἀπέδωσαν χρήσιμα ἀποτελέσματα καθορισθέντος καί προγράμματος Μορφωτικῆς Συνεργασίας, διά τήν περίοδον 1963-64». Ὡραῖα, ὅλα αὐτά. Τό ζήτημα, ὅμως, εἶναι νά μή ἀπολήξῃ ἡ Μορφωτική Συνεργασία εἰς κανένα νέον «λεξικόν» τῆς ἀνυπάρκτου «Μακεδονικῆς γλώσσης». Διότι αὐτό θεωροῦν οἱ ἄνθρωποι τῶν Σκοπίων, ὡς τό ἄκρον ἄωτον τῆς μορφώσεως!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ
κ. ΑΒΕΡΩΦ

Ὁ Ἕλλην ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Ἀβέρωφ θά ἔχῃ σήμερον ἐνταῦθα συνομιλίας μετά τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Νεχρού καί Ἰνδῶν ὑπουργῶν. Ἡ συνομιλία τοῦ κ. Ἀβέρωφ μετά τοῦ κ. Νεχρού θά περιστραφῇ εἰς τήν διεθνῆ κατάστασιν, καθώς καί εἰς ζητήματα ἐνδιαφέροντα τάς δύο χώρας. Ἐξ ἄλλου, αἱ συζητήσεις, τάς ὁποίας θά ἔχῃ μέ τούς ὑπουργούς τοῦ Ἐμπορίου καί τοῦ Οἰκονομικοῦ Προγραμματισμοῦ ἀποβλέπουν εἰς στενωτέραν ἀνάπτυξιν τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν. Ἀπόψε ὁ κ. Ἀβέρωφ θά ἀναχωρήσῃ ἀεροπορικῶς πρός συνάντησιν τοῦ Ἄνακτος εἰς Ἄγκρα.

Απόψεις

Τό ρῆμα «μοιράζομαι» χρησιμοποίησε ὁ Ἐρντογάν γιά τό Αἰγαῖο!

Εφημερίς Εστία
Μετά τίς ἀλλεπάλληλες ΝΟΤΑΜ διχοτομήσεως τοῦ Ἀρχιπελάγους γιά ἐπιχειρήσεις ἐρεύνης καί διασώσεως καί τήν ἔγερση μειονοτικοῦ ζητήματος γιά Θράκη καί Δωδεκάνησα, νέο κτύπημα ἀπό τήν Ἄγκυρα! – Παραμονές τῆς 7ης Δεκεμβρίου

Τί ξέρει ὁ κύριος Σαμαρᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ μιά παλαιά κλασσική τακτική τοῦ ΠΑΣΟΚ προσέφυγαν ὁρισμένα κορυφαῖα στελέχη τοῦ Mεγάρου Μαξίμου, προκειμένου νά ὑποβαθμίσουν τίς παρεμβάσεις τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιά τά ἑλληνοτουρκικά, τό Κυπριακό καί τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν: ἀπεφάσισαν νά ἐμφανίσουν τόν Μεσσήνιο ὡς μέρος ἑνός πολιτικοῦ σκέτς μέ τόν ἴδιο στόν ρόλο τοῦ …«πολιτικοῦ καραγκιόζη».

Ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας τό 2024 προβλέπουν Στουρνάρας καί ΟΟΣΑ

Εφημερίς Εστία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας μετά τό ἰσχυρό rebound ἀναμένει γιά τό 2024 ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐνῷ ἀντίστοιχες εἶναι καί οἱ προβλέψεις τοῦ ΟΟΣΑ στήν ἑξαμηνιαία ἔκθεσή του.

Γιά ὅλα ὑπάρχει μία πρώτη φορά

Δημήτρης Καπράνος
Νά, πού ἦλθε ἡ πρώτη φορά νά κάνω μαγνητική τομογραφία. «Ἐγώ σ’ αὐτό τόν σωλῆνα δέν μπαίνω» εἶπα κατηγορηματικά, παρά τό ὅτι ἡ μέση μου μέ τυραννοῦσε κανά-δυό βδομάδες. Κι ἔτσι, βάλθηκαν ὅλοι νά μοῦ βροῦν «ἀνοιχτό» τομογράφο. Τόν βρήκαμε στήν Λεωφόρο Κηφισιᾶς στήν «Euromedica».

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ