Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

«Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Νοτιοσλαυϊκῆς Κυβερνήσεως ὑπεγράμμισε, κατά τήν ἑβδομαδιαίαν συνέντευξίν του, ὅτι αἱ ἐργασίαι τῆς μικτῆς Ἑλληνοτιοσλαυϊκῆς ἐπιτροπῆς, πού συνῆλθεν εἰς Ἀθήνας, διεξήχθησαν ἐντός ἐποικοδομητικῆς ἀτμόσφαιρας καί ἀπέδωσαν χρήσιμα ἀποτελέσματα καθορισθέντος καί προγράμματος Μορφωτικῆς Συνεργασίας, διά τήν περίοδον 1963-64». Ὡραῖα, ὅλα αὐτά. Τό ζήτημα, ὅμως, εἶναι νά μή ἀπολήξῃ ἡ Μορφωτική Συνεργασία εἰς κανένα νέον «λεξικόν» τῆς ἀνυπάρκτου «Μακεδονικῆς γλώσσης». Διότι αὐτό θεωροῦν οἱ ἄνθρωποι τῶν Σκοπίων, ὡς τό ἄκρον ἄωτον τῆς μορφώσεως!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ
κ. ΑΒΕΡΩΦ

Ὁ Ἕλλην ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Ἀβέρωφ θά ἔχῃ σήμερον ἐνταῦθα συνομιλίας μετά τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Νεχρού καί Ἰνδῶν ὑπουργῶν. Ἡ συνομιλία τοῦ κ. Ἀβέρωφ μετά τοῦ κ. Νεχρού θά περιστραφῇ εἰς τήν διεθνῆ κατάστασιν, καθώς καί εἰς ζητήματα ἐνδιαφέροντα τάς δύο χώρας. Ἐξ ἄλλου, αἱ συζητήσεις, τάς ὁποίας θά ἔχῃ μέ τούς ὑπουργούς τοῦ Ἐμπορίου καί τοῦ Οἰκονομικοῦ Προγραμματισμοῦ ἀποβλέπουν εἰς στενωτέραν ἀνάπτυξιν τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν. Ἀπόψε ὁ κ. Ἀβέρωφ θά ἀναχωρήσῃ ἀεροπορικῶς πρός συνάντησιν τοῦ Ἄνακτος εἰς Ἄγκρα.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ