ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Δευτέρα, 4 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΟΝ

«Ἡ ἀστυνομία τῆς Λευκωσίας ἐτέθη εἰς συναγερμόν, κατόπιν τῆς καταγγελίας Ὀθωμανίδος, ὅτι δύο Ἕλληνες ἔρριψαν βόμβα εἰς τήν αὐλήν τῆς οἰκίας της. Αἱ ἀστυνομικαί ἔρευναι ἀπεκάλυψαν, ὅτι ἐπρόκειτο περί ἀποτσίγαρου, πρᾶγμα τό ὁποῖον παρεδέχθησαν τελικῶς ἡ Ὁθωμανίς καί ὁ σύζυγός της». Μεταξύ βόμβας καί ἀποτσίγαρου ὑπάρχει, βεβαίως, κάποια διαφορά, μολονότι καί τά δύο ἠμποροῦν νά προκαλέσουν πυρκαϊάν. Ἀλλ’ ἡ Ὁθωμανίς αὐτή θά ἦτο, ὡς φαίνεται, θαυμάστρια… τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τῶν Τουρκοκυπρίων κ. Τοσίτσα, τοῦ ὁποίου ἔμβλημα εἶναι, ὡς γνωστόν, ὁ Ψευτοθόδωρος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἀμυνταίου, χθές τήν κεντρικήν πλατείαν τῆς πόλεως, ἐγένετο ὑπό τῆς Στρατιωτικῆς Ἀμερικανικῆς Ἀποστολῆς ἡ παράδοσις σημαντικοῦ ἀριθμοῦ ἁρμάτων μάχης τύπου Μ47 εἰς τόν Ἑλληνικόν Στρατόν. Μετά τόν τελεσθέντα ἁγιασμόν, ὡμίλησαν ὁ κ. Διοικητής τοῦ Τεθωρακισμένου Συγκροτήματος Ἀμυνταίου κι ὁ κ. Δήμαρχος Ἀμυνταίου, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ ἐβάπτισε συμβολικῶς ἕν ἅρμα ὠνόμασας αὐτό «Ἀμύντας», πρός τιμήν τοῦ γενναίου στρατηγοῦ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ