Δευτέρα, 4 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΟΝ

«Ἡ ἀστυνομία τῆς Λευκωσίας ἐτέθη εἰς συναγερμόν, κατόπιν τῆς καταγγελίας Ὀθωμανίδος, ὅτι δύο Ἕλληνες ἔρριψαν βόμβα εἰς τήν αὐλήν τῆς οἰκίας της. Αἱ ἀστυνομικαί ἔρευναι ἀπεκάλυψαν, ὅτι ἐπρόκειτο περί ἀποτσίγαρου, πρᾶγμα τό ὁποῖον παρεδέχθησαν τελικῶς ἡ Ὁθωμανίς καί ὁ σύζυγός της». Μεταξύ βόμβας καί ἀποτσίγαρου ὑπάρχει, βεβαίως, κάποια διαφορά, μολονότι καί τά δύο ἠμποροῦν νά προκαλέσουν πυρκαϊάν. Ἀλλ’ ἡ Ὁθωμανίς αὐτή θά ἦτο, ὡς φαίνεται, θαυμάστρια… τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τῶν Τουρκοκυπρίων κ. Τοσίτσα, τοῦ ὁποίου ἔμβλημα εἶναι, ὡς γνωστόν, ὁ Ψευτοθόδωρος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἀμυνταίου, χθές τήν κεντρικήν πλατείαν τῆς πόλεως, ἐγένετο ὑπό τῆς Στρατιωτικῆς Ἀμερικανικῆς Ἀποστολῆς ἡ παράδοσις σημαντικοῦ ἀριθμοῦ ἁρμάτων μάχης τύπου Μ47 εἰς τόν Ἑλληνικόν Στρατόν. Μετά τόν τελεσθέντα ἁγιασμόν, ὡμίλησαν ὁ κ. Διοικητής τοῦ Τεθωρακισμένου Συγκροτήματος Ἀμυνταίου κι ὁ κ. Δήμαρχος Ἀμυνταίου, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ ἐβάπτισε συμβολικῶς ἕν ἅρμα ὠνόμασας αὐτό «Ἀμύντας», πρός τιμήν τοῦ γενναίου στρατηγοῦ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Απόψεις

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ